• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biała Podlaska  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.Nizina Południowopodlaska (318.9) – makroregion fizycznogeograficzny Nizin Środkowopolskich, położony na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Zachodniego. Teren w północnej części jest lekko falisty, z ostańcami moren, ozów i kemów związanych z zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (według poprzedniej terminologii - stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego). Południową część regionu przecina Pradolina Wieprza. Wyniosłość do 223 m n.p.m. na północ od Kałuszyna. W części północnej nizina obejmuje mezoregiony:
  Historia[]
  Zabytkowy kościół pw. św. Anny z 1572 roku
  Pomnik św. Michała Archanioła na smoku – symbol miasta
  Symboliczny „grób” województwa bialskopodlaskiego

  W dokumentach historycznych po raz pierwszy Biała Podlaska pojawiła się w 1345. Jej pierwszymi właścicielami byli Iliniczowie, za założyciela uchodzi Piotr Janowicz przydomek „Biały” – wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym okresie Biała znajdowała się w województwie brzeskim w Wielkim Księstwie Litewskim. W XVI w. przez blisko 40 lat wcześniejszy kościół został zamieniony przez braci polskich na zbór ariański.

  Michał Kazimierz Radziwiłł herbu Trąby (ur. 26 października 1635 w Nieświeżu, zm. 14 listopada 1680 w Bolonii) – książę, podkanclerzy litewski od 1668, hetman polny litewski od 1668, wojewoda wileński od 1667, kasztelan wileński od 1661, podczaszy wielki litewski od 1656, krajczy wielki litewski od 1653, stolnik wielki litewski od 1652, VI ordynat nieświeski, IV ordynat ołycki, III pan na Białej, starosta upicki, przemyski, człuchowski, kamieniecki, chojnicki, lidzki, telszewski, rabsztyński, chotenicki, homelski, ostrski, krzyczewski, propojski, gulbiński, niżyński, tędziagolski, wisztyniecki.Jerzy Iwanowicz Ilinicz (biał. Юры Iванавіч Ільініч) herbu Korczak (zm. 1527), marszałek nadworny litewski (1519-1526), starosta lidzki (1501-1502, 1507-1524), brzeski (1510-1524) i kowieński (1519-1523), dzierżawca lidzki, fundator zamku w Mirze.

  W II połowie XVI w. miasto przeszło we władanie rodu Radziwiłłów, miało to miejsce w 1569 na podstawie zapisu w księgach ziemskich. Okres ten, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. W 1622 Aleksander Ludwik Radziwiłł zbudował fortecę i zamek. Z fundacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego założono w 1628 Akademię Bialską, która od 1633 istniała jako filia Akademii Krakowskiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego).

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Biała Podlaska Wąskotorowa - dawny wąskotorowy kolejowy przystanek osobowy Bialskiej Kolei Dojazdowej w mieście Biała Podlaska, w województwie lubelskim, w Polsce.

  W latach 1655-1660 miasto zostało znacznie zniszczone przez Szwedów, wojska Rakoczego i kozaków Chowańskiego. Jednak za sprawą Michała Radziwiłła i jego żony Katarzyny z Sobieskich szybko podniosło się z upadku. W 1670 Michał Kazimierz Radziwiłł nadał miastu prawo magdeburskie oraz herb – widnieje na nim chrzestny patron księcia, Michał Archanioł stojący na smoku.

  Ariel Borysiuk (ur. 29 lipca 1991 w Białej Podlaskiej) – polski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w niemieckim klubie 1. FC Kaiserslautern.I Cesarstwo Francuskie – państwo w okresie panowania cesarza Francuzów Napoleona I z rodu Bonaparte w latach 1804-1814 i 1815. W czasie największego rozwoju terytorialnego cesarstwo obejmowało rozmaite protektoraty i posiadało wiele państw zależnych. Francja zmuszona była wówczas prowadzić wojny z prawie wszystkimi krajami Europy, łączącymi się przeciwko niej w kolejnych koalicjach. Kres cesarstwu położyła abdykacja Napoleona na rzecz Napoleona II, ten jednak nie został dopuszczony do władzy, a tron francuski zwrócono Burbonom.

  W XVII w. miasto znane z produkcji sukna i fajansów, później także z przeróbki drewna.

  W 1720 Anna z Sanguszków Radziwiłłowa rozpoczyna budowę wieży i bramy wjazdowej (obecnie są to najciekawsze resztki zamku). Miasto i zespół pałacowy w XVIII w. wielokrotnie niszczone (między innymi w czasie wspomnianych już wojen szwedzkich czy w okresie prześladowań Unitów Podlaskich pod koniec XIX w.) i odbudowywane. Ostatni spadkobierca Dominik Radziwiłł, pułkownik wojska polskiego, umiera we Francji 11 listopada 1813. Pałac jako ruinę rozebrano w 1883.

  Automobilklub - klub działający najczęściej na terenie danego miasta lub regionu zrzeszający kierowców. Jego działania dążą do organizacji i koordynacji imprez sportu samochodowego na danym obszarze. Automobilkluby organizują również akcje mające na celu popularyzację sportów motorowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  W Białej Podlaskiej uczęszczał do męskiego gimnazjum pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Zostało ono nazwane jego imieniem.

  W 1925 roku doszło w mieście do incydentów o charakterze antysemickim, którym obojętnie przyglądała się policja.

  Kolejny szybki rozwój miasta miał miejsce w okresie międzywojennym, powstała wówczas fabryka Raabego, elektrownia miejska, a w latach 1923‒1939 istniała Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS). Produkowała ona samoloty wojskowe zarówno licencyjne (Potez XXV) jak i własnej konstrukcji (myśliwiec PWS-1, samolot szkolny PWS-26, szkolno-rozpoznawczy RWD-8). Majątek Podlaskiej Wytwórni Samolotów został rozgrabiony przez okupantów radzieckich po 17 września 1939.

  Dariusz Paweł Stefaniuk (ur. 10 maja 1981 w Białej Podlaskiej) – polski samorządowiec, od 2014 prezydent Białej Podlaskiej.Małgorzata Markiewicz (ur. 6 kwietnia 1986 w Białej Podlaskiej) — mieszkająca w Janowie Podlaskim polska wokalistka i flecistka.

  W 1944 Biała Podlaska została zdobyta przez Armię Czerwoną i przez współdziałających z nią żołnierzy Armii Krajowej.

  W 1975 Biała Podlaska została stolicą województwa, co przyczyniło się do dwukrotnego zwiększenia liczby jej mieszkańców w ciągu 20 lat. Po reformie administracyjnej w 1999 ma status miasta na prawach powiatu.

  Przynależność państwowa[]

  Od uzyskania praw miejskich Biała Podlaska znajdowała się pod panowaniem następujących państw:

  Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Biała Podlaska diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Jozafat Kuncewicz OSBM, imię świeckie Jan Kunczyc lub Kuncewicz (ur. ok. 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim, zm. 12 listopada 1623 w Witebsku) – unicki arcybiskup połocki, bazylianin, święty Kościoła katolickiego.
 • 1525‒1569 – Alex K Grundwald flags 1410-03.svg Wielkie Księstwo Litewskie (w unii personalnej z Koroną Królestwa Polskiego)
 • 1569‒1795 – Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy.svg Rzeczpospolita Obojga Narodów, Alex K Grundwald flags 1410-03.svg Wielkie Księstwo Litewskie
 • 1795‒1804 – Flag of the Habsburg Monarchy.svg Imperium Habsburgów
 • 1804‒1809 – Flag of the Habsburg Monarchy.svg Cesarstwo Austrii
 • 1809‒1815 – Flag of the Duchy of Warsaw.svg Księstwo Warszawskie (protektorat Francja Cesarstwa Francuskiego)
 • 1815‒1831 – Imperium Rosyjskie Imperium Rosyjskie, Royal Standard of the Tsar of Poland (1815–1830).svg Królestwo Polskie
 • 1831‒1918 – Imperium Rosyjskie Imperium Rosyjskie, Polska Królestwo Polskie
 • 1918‒1919 – Polska Republika Polska
 • 1919‒1939 – Polska Rzeczpospolita Polska
 • 1939‒1945 – III Rzesza Rzesza Wielkoniemiecka, Generalne Gubernatorstwo (okupacja)
 • 1945‒1952 – Polska Rzeczpospolita Polska
 • 1952‒1989 – Polska Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • od 1989 – Polska Rzeczpospolita Polska
 • Herb Białej Podlaskiej[]

   Główny artykuł: Herb Białej Podlaskiej.

  Herb miasta przedstawia postać Michała Archanioła, stojącego na smoku, trzymającego w prawej ręce miecz, natomiast w lewej wagę. Święty Michał Anioł jest w kolorze białym w aureoli i zbroi z żółtym mieczem i wagą.

  Zaklęsłość Łomaska (845.11) - mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, północna część Polesia Zachodniego, ograniczona od północny doliną rzeki Krzny.Cerkiew pod wezwaniem św. Apostoła i Ewangelisty Marka w Białej Podlaskiej – prawosławna cerkiew polowa. Należy do parafii wojskowej św. Marka w Białej Podlaskiej, w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego PAKP.

  Gospodarka[]

  Charakterystyka gospodarki[]

  Przemysł włókienniczy reprezentowały niegdyś zakłady Biawena, istniejące w latach 1967‒2009.

  W końcu grudnia 2009 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Białej Podlaskiej obejmowała ok. 3,7 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 15,6% do aktywnych zawodowo.

  W okresie międzywojennym, w Białej Podlaskiej istniał zakład chemiczny znany na całą Polskę. Produkowano w nim mydła, pudry i pomady.

  Lądowisko Biała Podlaska, Biala Airport (kod ICAO: EPBP) – lądowisko w południowej części Białej Podlaskiej, położone w województwie lubelskim. Lądowisko należy do firmy Biala Aiport Sp z o.o..Julian Bartoszewicz (ur. 17 stycznia 1821 w Białej Podlaskiej wówczas Radziwiłłowskiej, zm. 5 listopada 1870 w Warszawie), historyk polski.

  Po wojnie powstały tu m.in. zakłady Techma-Robot, zajmujące się produkcją specjalistycznych maszyn i urządzeń dla różnych branż przemysłu w kraju i za granicą (obecnie w upadłości). Od 1996 działa w Białej Podlaskiej z powodzeniem firma AluTeam Polska Sp. z o.o. zajmująca się produkcją skrzyń ładunkowych do zabudowy na podwoziach samochodowych, eksportująca swoje wyroby głównie na rynki UE. W mieście funkcjonuje też szyjąca odzież firma Bialcon.

  Władysław Wężyk (ur. 22 czerwca 1816 w Toporowie, zm. 15 lutego 1848 w Brzozowie koło Pszczyny) – polski podróżnik i literat, uczestnik powstania listopadowego.Biała Podlaska Osobowa - dawna wąskotorowa stacja kolejowa Bialskiej Kolei Dojazdowej w mieście Biała Podlaska, w województwie lubelskim, w Polsce.

  Organizowane są tu Nadbużańskie Targi Rolno-Przemysłowe i Targi Pogranicza Wschód-Zachód.

  W 2005 został utworzona specjalna tzw. Bialska Strefa Aktywności Gospodarczej – wydzielona przemysłowo-handlowa dzielnica miasta.

  W Białej Podlaskiej swoją siedzibę ma Bialskopodlaska Izba Gospodarcza (w skrócie BPIG). BPIG jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą 8 sierpnia 1990 roku z inicjatywy podmiotów gospodarczych regionu.

  Gospodarka komunalna[]

  Na terenie miasta działa ciepłownia PEC znajdująca się przy ul. Orzechowej.

  Świecko (niem. Schwetig) – wieś sołecka z osadą w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice.Monarchia Habsburgów – nazwa określająca związek państw będących w unii personalnej, którego władca z rodziny Habsburgów był jednocześnie arcyksięciem Austrii, królem Czech, królem Węgier oraz władcą podległych im księstw. Związek istniał w latach 1526–1804. Część państw Monarchii Habsburgów należało do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jako król Czech, władca monarchii był elektorem przy elekcji króla Niemiec (który następnie był intronizowany na Cesarza). Zazwyczaj władca Monarchii był wybierany na Cesarza Narodu Niemieckiego. Monarchia Habsburgów została przekształcona w Cesarstwo Austrii 11 sierpnia 1804, a dwa lata później dwucesarz Franciszek II Habsburg rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie.

  Gospodarka komunalna jest określana na zasadach przetargowych.

  Hotele[]

 • Hotel Skala – 3-gwiazdkowy
 • Hotel Capitol – 3-gwiazdkowy
 • Hotel Osjann – 3-gwiazdkowy
 • Hotel Dukat – 2-gwiazdkowy
 • Handel[]

  W Białej Podlaskiej znajduje się kilka centrów handlowych; planowana jest również budowa kolejnej dużej galerii handlowej przy ulicy Łomaskiej na terenie byłych fabryk mebli:

 • C.H. Rywal (największe w mieście)
 • C.H. Epi
 • C.H. SAS
 • C.H. Atrium
 • C.H. Dropp
 • Dom Handlowy Sawko
 • Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.Szansa na sukces – teleturniej muzyczny typu talent show, emitowany w TVP2 od 14 listopada 1993 do 29 kwietnia 2012 w niedziele o godzinie 15.00. Twórcą programu była Elżbieta Skrętkowska, prowadził go Wojciech Mann.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  E30 – trasa europejska, wiodąca z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji. Często uznawana jest za najważniejszy europejski szlak komunikacyjny na osi wschód - zachód; główna trasa dla dużych samochodów ciężarowych, wiozących zaopatrzenie z Europy Zachodniej do Rosji i Białorusi. Polski odcinek E30 stanowi (A2) ze Świecka do Kukuryków.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Roskosz (dawniej Rozkosz) – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska.
  Piotr Andrzej Rubik (ur. 3 września 1968 w Warszawie) – polski wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej, producent muzyczny oraz prezenter telewizyjny. Jeśli chodzi o kompozycję i dyrygenturę − Rubik jest samoukiem − nie ukończył studiów na tych kierunkach.
  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.
  Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.071 sek.