• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biała - dopływ Dunajca

  Przeczytaj także...
  Wezbranie (wyżówka) – wysoki stan wody w rzece, wywołany zwiększonym zasileniem koryta podczas opadów lub roztopów, spiętrzeniem wody spowodowanym zatorem lodowym lub podwyższeniem bazy drenażu w ujściowym odcinku rzeki podczas sztormu. W polskiej terminologii geograficznej wezbrania przynoszące szkody materialne i społeczne nazywa się powodziami.Brzanka – potok, dopływ rzeki Biała. Ma źródła na wysokości około 465 m n.p.m. w miejscowości Brzana Górna. Spływa w południowo-wschodnim kierunku przez miejscowości Brzana Górna, Brzana Dolna i Bobowa . W tej ostatniej uchodzi do Białej jako jej lewy dopływ. Następuje to na wysokości 267 m, w miejscu o współrzędnych 49°42′33″N 20°56′17″E/49,709167 20,938056.
  Łużnianka (Łużnianeczka, Bieśnianka, Zborowianka) – potok w powiatach gorlickim i tarnowskim w województwie małopolskim, w Polsce. Należy do zlewiska Morza Bałtyckiego dorzecza Wisły. Jego źródła znajdują się w Moszczenicy (gm. Moszczenica). Następnie potok przepływa przez Łużną, Biesną (gm. Łużna), Sędziszową (gm. Bobowa) i Zborowice (gm. Ciężkowice), gdzie uchodzi do Białej.

  Biała (Biała Dunajcowa) – rzeka w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Środkowobeskidzkim, prawy dopływ Dunajca. Długość 101,8 km. Powierzchnia dorzecza: 983,3 km.

  Źródła w Beskidzie Niskim, na północno-wschodnich stokach Lackowej, na wysokości 750–770 m n.p.m. Spływa generalnie w kierunku północnym i północno-wschodnim. Dolina, początkowo wąska, rozszerza się poniżej Grybowa, odkąd rzeka stanowi granicę pomiędzy Pogórzem Rożnowskim (na zachodzie) i Pogórzem Ciężkowickim (na wschodzie). Poniżej Tarnowa, na wysokości ok. 196 m n.p.m. (już na terenie Niziny Nadwiślańskiej – w Kotlinie Sandomierskiej) uchodzi do Dunajca.

  Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji.Ciężkowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie tarnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ciężkowice. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnowskiego.

  Spadek w górnym biegu wynosi do 8,6‰, w dolnym – ok. 0,9‰. Rzeka odznacza się dużymi wahaniami stanów wody (do 8 m w dolnym biegu), zdarzają się gwałtowne wezbrania.

  Główne dopływy lewobrzeżne: Banica, Czyrnianka, Mostysz, Binczarówka, Pławianka, Wojnarówka, Brzanka, Jastrzębianka, Kipsznianka, Mesznianka, Rychwałdzianka.

  Główne dopływy prawobrzeżne: Lipka, Czertyżnianka, Stawiszanka, Czarna, Sudoł, Polnianka, Stróżnianka, Zborowianka, Ostruszanka, Rzepianka, Rostówka, Szwedka, Radlanka, Wątok.

  Czyrnianka - potok w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego, lewobrzeżny dopływ Białej Dunajcowej. Długość ok. 6,3 km.Gromnik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Gromnik, nad Białą.

  Na Pogórzu Ciężkowickim, na prawym brzegu rzeki znajduje się rezerwat przyrodySkamieniałe Miasto”.

  Ważniejsze miejscowości nad Białą: Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Tarnów, Biała.

 • Źródło Białej

 • Biała w Grybowie

 • Biała w okolicy Bobowej

  Skamieniałe Miasto – rezerwat przyrody nieożywionej położony na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu Ciężkowic (południowa część województwa małopolskiego). Powierzchnia 15,01 ha, utworzony w 1931 (formalnie zatwierdzony 1974).Jastrzębianka – potok, dopływ dopływ rzeki Białej. Najwyżej położone źródła ma na wysokości około 420 m na północnych stokach wzniesienia Rosulec (Jastrzębia Góra) na Pogórzu Rożnowskim. W obrębie tego mezoregionu znajduje się cała zlewnia Jastrzębianki. Pod względem administracyjnym jest to obszar gminy gminy Ciężkowice w powiecie tarnowskim, województwie małopolskim. Jastrzębianka spływa w kierunku południowo-wschodnim przez miejscowości Jastrzębia, Kąśna Górna i Kąśna Górna . W tej ostatniej uchodzi do Białej jako jej lewy dopływ. Następuje to na wysokości 244 m, w miejscu o współrzędnych 49°46′52″N 20°57′43″E/49,781111 20,961944.
 • Ujście potoku Wątok w Tarnowie

 • Ujście Białej do Dunajca

 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy


  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lackowa (997 m n.p.m.) – najwyższy szczyt po polskiej stronie Beskidu Niskiego, położony między Krynicą-Zdrojem a Wysową, na granicy ze Słowacją. Wznosi się dobrze widoczną z daleka kopułą nad wsiami Izby oraz Bieliczna (z polskiej strony), a Frička i Cigelka (po słowackiej stronie, bardziej oddalone). Pierwotnie góra nosiła łemkowską nazwę Łackowa (Wackowa). Inne nazwy, rzadziej używane: Chorągiewka Pułaskiego, Lachowa, czasem żartobliwie nazywana Górą Policyjną (ze względu na wysokość).
  Grybów – miasto w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Pod względem administracyjnym, jest jedną z 16 gmin powiatu nowosądeckiego. Miasto Grybów administracyjnie graniczy z gminą Grybów, której granice otaczają niemal całe miasto oraz na niewielkim odcinku we wschodniej części z gminą Ropa wchodzącą w skład powiatu gorlickiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego.
  Mostysz (też: Mostysza lub Florynka) – potok w zachodniej części Beskidu Niskiego, pierwszy duży (lewobrzeżny) dopływ Białej Dunajcowej. Długość 11,2 km.
  Pogórze Ciężkowickie (513.62) – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce. Wchodzi w skład Pogórza Środkowobeskidzkiego.
  Biała – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim w gminie Tarnów, w sąsiedztwie Tarnowa, u ujścia rzeki Białej do Dunajca. Do 1934 stanowiła jednostkową gminę wiejską. 1 sierpnia 1934 weszła w skład gminy Klikowa. 20 kwietnia 1951 siedzibę gminy przeniesiono z Klikowej do Łęgu koło Partynia, a jednostkę przemianowano na gminę Łęg Tarnowski. 1 lipca 1976 Biała znalazła się w gminie Tarnów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnowskiego. Od 1998 do wchodzi w skład województwa małopolskiego
  Dunajec (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 1949,9 km² (z czego 1594,1 km² przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km² – na zlewnię samego Dunajca).
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.