• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezrobocie  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; Imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.Labilność emocjonalna w psychologii oznacza chwiejność emocjonalną, łatwe przechodzenie do stanów skrajnych emocjonalnie, szybkie i częste zmiany emocji. Osoba przejawiająca labilność emocjonalną reaguje nieadekwatnie na bodźce. Bardzo często u tego typu osoby występują stany lękowe, drażliwość, a także nagłe wybuchy gniewu lub płaczu.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409
  2. Methodological Notes pkt. 8, Główny Urząd Statystyczny – Notatka informacyjna poprzedzająca publikację wskaźników uzupełniających stopę bezrobocia MOP. Bezrobocia dotyczą Konwencje MOP Nr 2 o bezrobociu, nr 8 dotycząca odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, nr 44 dotycząca zapewnienia bezrobotnym nie z własnej winy odszkodowań lub zasiłków, nr 88 dotycząca organizacji służby zatrudnienia, nr 122 dotycząca polityki zatrudnienia, nr 168 dotycząca popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem. Kilka innych (9, 34, 66, 96, 181) dotyczy pośrednictwa pracy.
  3. Według psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda.
  4. Psychologiczne fazy bezrobocia opisane na portalu bezrobocie.net.pl. [dostęp 2014-04-23].
  5. Tingyun Chen ; Jean-Jacques Hallaert ; Alexander Pitt ; Haonan Qu ; Maximilien Queyranne ; Alaina Rhee ; Anna Shabunina ; Jérôme Vandenbussche ; Irene Yackovlev: Inequality and Poverty across Generations in the European Union. Strona 4. Staff Discussion Notes - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, styczeń 2018. [dostęp 2018-01-30].
  6. Mamy najwięcej zawodów regulowanych w Europie. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, 2011. [zarchiwizowane z tego adresu].
  7. Wojciech Martyński, Bezrobocie: rodzaje, przyczyny, skutki [Polska, świat] + definicja, InterviewMe, 15 czerwca 2019 [dostęp 2020-06-05] (pol.).
  8. Skutki bezrobocia, Encyklopedia Zarządzania [dostęp 2020-06-05] (pol.).
  9. ZN_Firma i rynek_Drela.indd [dostęp 2020-06-05].
  10. Kluby Pracy w strategii oddziaływań społeczno-edukacyjnych Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Śląskim

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Portal Moje Bezrobocie
 • Bezrobocie.org.pl – Portal o bezrobociu
 • PKPP Lewiatan: Wyższe zasiłki to wyższe bezrobocie
 • Biuro Aktywizacji Bezrobotnych Caritas
 • Bezrobocie – archiwum wskaźników
 • Bezrobocie – w Polsce i w Europie
 • Fatalizm – radykalna forma determinizmu. Pogląd mówiący, że przyszłość i wydarzenia, które jeszcze się mają wydarzyć, są już z góry ustalone i nie mogą być zmienione przez żadne działania pojedynczego człowieka, lub całej ludzkości. Fatalizm w różnych odmianach stanowi część wielu religii. Można go odnaleźć w doktrynie stoików; teorie chrześcijańskie skłaniające się do predestynacji zostały w filozofii scholastycznej określone jako „argument lenia”. Typowym przejawem fatalizmu jest tzw. „stoicki spokój”.Model swoi-obcy (ang. insider-outsider theory) to model nowej teorii bezrobocia przymusowego, który wyjaśnia dlaczego pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie mogą zażądać wyższych płac niż domagać mogliby się ci, którzy pozostają bez pracy. Określenie „swoi” dotyczy zatrudnionych pracowników, „obcy” − bezrobotnych. Z punktu widzenia ekonomii, przedsiębiorstwo powinno dążyć do minimalizacji kosztów, pozornie zatrudnienie nowej, tańszej siły roboczej byłoby racjonalne. Jednak model zwraca uwagę na dwa dodatkowe czynniki:


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty.
  Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.
  Reglamentacja – wprowadzone na stałe lub czasowo ograniczenie wolnego obrotu pewnymi dobrami lub towarami, spowodowane przeważnie niedostatkiem tych dóbr lub towarów i koniecznością ich racjonowania; zjawisko typowe dla gospodarki okresu wojennego i tuż po wojnie, a także, w różnych formach, dla ekonomiki państw socjalistycznych.
  Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.
  Lęk – negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.
  Bezrobocie neoklasyczne – rodzaj bezrobocia, którego przyczyną jest nieelastyczny rynek, który powoduje, że płace są nieelastyczne w długim okresie. Niska elastyczność oznacza, że płace nie dostosowują się do zmian warunków rynkowych i w ten sposób nie zapewniają równowagi popytu i podaży. Bezrobocie to występuje także w przypadku, gdy proponowana płaca jest zbliżona do płacy minimalnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.