• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Bezpieczeństwo energetyczne    Podstrony: 1 [2] [3] [4]
    Przeczytaj także...
    Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.Rurociąg Odessa-Brody – rurociąg naftowy łączący Morze Czarne z rurociągiem naftowym Przyjaźń i zarazem kończący bieg w pobliżu polskiej granicy.

    Bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

    Stan ten zapewnia dywersyfikacja dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zdolności wydobywczej ze złóż krajowych – ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wykorzystanie krajowych złóż węgla, co pozwala na nieprzerwaną pracę systemu energetycznego kraju w sytuacji przerwania dostaw z jednego źródła. Do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego może również przyczyniać się rozproszenie źródeł energii.

    Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.Biogazownia - instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana:

    Spis treści

  • 1 Dywersyfikacja w Polsce
  • 1.1 Dywersyfikacja dostaw paliw
  • 1.1.1 Ropa naftowa
  • 1.1.2 Gaz ziemny
  • 1.1.2.1 Alternatywne dostawy
  • 1.1.3 Biopaliwo i biogaz
  • 1.1.3.1 Biopaliwo
  • 1.1.3.2 Biogaz
  • 1.2 Energetyka polska
  • 2 Magazynowanie
  • 2.1 Magazynowanie ropy naftowej w Polsce
  • 2.2 Magazynowanie gazu ziemnego w Polsce
  • 3 Alternatywy
  • 4 Zobacz też
  • 5 Przypisy
  • Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Lubusz (niem. Lebus) – miasto w Niemczech, w Brandenburgii, nad Odrą, w powiecie Märkisch-Oderland, siedziba Związku Gmin Lubusz (Amt Lebus); historyczna stolica Ziemi Lubuskiej.


    Podstrony: 1 [2] [3] [4]    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Warto wiedzieć że... beta

    Przedsiębiorstwo Poszukiwania i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" SA – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Bałtyku.
    Synergia węglowo-jądrowa - proces wykorzystania ciepła reaktora jądrowego do przeprowadzania reakcji chemicznych w tym do otrzymywania węglowodorów z wody i węgla lub dwutlenku węgla.
    Bateria jądrowa – przyrząd zmieniający energię powstającą podczas rozpadu promieniotwórczego w energię elektryczną.
    Rurociąg naftowy Przyjaźń (ros. нефтепровод Дружба) – największy na świecie system rurociągów, łączący od ponad 40 lat Syberię i Europę Środkową.
    Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.
    Kraking, krakowanie – (ang. cracking – pękanie) proces technologiczny stosowany w celu przerobu ciężkich frakcji ropy naftowej na benzynę i oleje.
    Nabucco - nazwa proponowanego gazociągu, którym transportowany będzie gaz ziemny z Iranu, Azerbejdżanu, Rosji lub wschodniej części Turcji do Austrii poprzez Bułgarię, Rumunię i Węgry. Zdaniem niektórych ekspertów, Nabucco ma stanowić alternatywę wobec rosyjskiego monopolu na dostawy gazu do Europy Środkowo-Wschodniej.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.033 sek.