• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezczaszkowce

  Przeczytaj także...
  Krążenie wrotne (łac. circulatio portalis) – w ujęciu ogólnym obieg krwi przez układ naczyń włosowatych wtórnie powstających z żyły.Cathaymyrus – żyjący w kambrze strunowiec morski, którego szczątki znane są z dolnokambryjskiej formacji Qiongzhusi w powiecie Chengjiang (prowincja Junnan, Chiny).
  Gromada (w botanice divisio, w zoologii classis) – nazwa stosowana w języku polskim na określenie dwóch różnych rangą kategorii systematycznych.

  Bezczaszkowce, strunogłowe (Leptocardii) – gromada niewielkich zwierząt przybrzeżnej strefy ciepłych mórz. Obejmuje 30 gatunków zaliczanych do strunowców.

  Cechy charakterystyczne[ | edytuj kod]

 • długość ciała 6-8 cm
 • bocznie spłaszczone
 • wydłużony, lancetowaty, ostro zakończony kształt
 • występują zagrzebane w dnie ciepłych mórz o dużym zasoleniu
 • układ wydalniczy w postaci protonefrydiów zakończonych solenocytami
 • organizmy te są filtratorami
 • ruch rzęsek napędza pokarm
 • w gardzielach występują liczne przegrody i szpary
 • 180 par szpar szkrzelowych które są wzmocnione włókienkami kolagenowymi
 • na dnie gardzieli znajduje się endostyl wydzielający śluz, który zlepia pokarm w "sznur pokarmowy" który dzięki ruchowi rzęsek przemieszcza się do jelita
 • trawienie na zasadzie fagocytozy
 • występuje uchyłek wątroby (będący homologiem wątroby) do niego trafia żyła wątrobowa
 • krążenie wrotne
 • niestrawione resztki wydalane są przez odbyt znajdujący się po lewej stronie ciała
 • woda wydostaje się przez szpary do otworu odpływowego
 • bezpośrednia wymiana gazowa
 • gardziel wyścielona nabłonkiem orzęsionym, szpary uchodzą do jamy okołoskrzelowej.
 • Najbardziej znanym przedstawicielem bezczaszkowców jest lancetnik.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Fagocytoza (gr. phagein – jeść, kytos – komórka) – rodzaj endocytozy spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych. Polega na pobraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej (lub innego tworu o podobnym przeznaczeniu, np. heterofagocyty) i trawieniu z udziałem lizosomów. W tym procesie nie następuje utrata błony komórkowej. Ewentualne niestrawione resztki są usuwane przez włączenie się wodniczki z powrotem w błonę komórkową (jest to egzocytoza). Fagocytoza jest powszechnym zjawiskiem u pierwotniaków, ale występuje też u organizmów wielokomórkowych: makrofagi człowieka niszczą codziennie miliardy starych erytrocytów. Fagocytoza jest skuteczną metodą obrony przed organizmami chorobotwórczymi, stanowiąc ważny element odporności nieswoistej. Zjawisko fagocytozy odkrył w 1882 roku Ilja Miecznikow. Za badania z zakresu odporności organizmu otrzymał w 1908 Nagrodę Nobla.

  Najstarsze bezczaszkowce, a zarazem strunowce, to Cathaymyrus oraz młodsza o 10 mln lat pikaia.

  Systematyka[ | edytuj kod]

 • Rodzina Branchiostomatidae
 • Rodzaj Asymmetron (2 gat.)
 • Rodzaj Branchiostoma (23 gat.)
 • Rodzaj Epigonichthys (5 gat.)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

  Schemat budowy anatomicznej lancetnika

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Catalogue of Life - 31st July 2018 : Taxonomic tree, www.catalogueoflife.org [dostęp 2018-08-17] (ang.).
  2. Catalogue of Life - 31st July 2018 : Taxonomic tree, www.catalogueoflife.org [dostęp 2018-08-17] (ang.).
  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.Śluz zwierzęcy, flegma – bezbarwna ciągliwa substancja wytwarzana przez jedno- lub wielokomórkowe gruczoły śluzowe zwierząt i człowieka występujące w błonie śluzowej (lub w jej sąsiedztwie) narządów wewnętrznych. U niektórych zwierząt – dżdżownic, ślimaków, śluzic, ryb, płazów – gruczoły śluzowe występują na powierzchni ciała, toteż zwierzęta te pokryte są śluzem z zewnątrz.
  Warto wiedzieć że... beta

  Strunowce (Chordata, od gr. i łac. chorda – struna) – zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy:
  Pikaia (†Pikaia gracilens) – żyjący około 505 milionów lat temu w kambrze strunowiec morski, którego szczątki znane są z łupków z Burgess w zachodniej Kanadzie. Odnaleziono 114 skamielin tego gatunku.
  Endostyl − wgłębienie w dolnej części gardzieli strunowców niższych (osłonic i bezczaszkowców) oraz larw minogów (zobacz: ślepica). Endostyl ma kształt rynienki i jest wyścielony orzęskowym nabłonkiem wydzielającym śluz. Służy przesuwaniu zlepionego śluzem pokarmu z gardzieli do jelita. U minogów w czasie przeobrażenia z postaci larwalnej endostyl przekształca się w gruczoł tarczycy. Jest uważany za homologiczny z tarczycą kręgowców.
  Wątroba (grec. ἧπαρ hepar, łac. iecur) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt. Stanowi część układu pokarmowego położoną wewnątrzotrzewnowo. U większości zwierząt dzieli się na dwa płaty. U człowieka jej masa wynosi ok. 1500–1700 g u dorosłego mężczyzny, a u kobiety 1300–1500 g. Masa przyżyciowa jest o 500–800 g wyższa, ze względu na zawartą w niej krew.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.