• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beton polimerowy

  Przeczytaj także...
  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.Hermann Staudinger (ur. 23 marca 1881 w Wormacji, zm. 8 września 1965 we Fryburgu Bryzgowijskim) – niemiecki profesor chemii politechniki w Karlsruhe (1908-1912), Zurychu (1912-1921) i Fryburgu (od roku 1921).
  Żywice epoksydowe – rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.

  Beton polimerowy (beton żywiczny, PC) – beton, w którym spoiwo cementowe zastąpiono żywicami syntetycznymi.

  Początki betonu polimerowego można datować na lata 30. XX wieku, a to za sprawą Hermanna Staudingera, który wyjaśnił budowę łańcucha polimerowego. Początkowo właściwości polimerów nie były znane, jednakże istniało przeświadczenie o pozytywnym ich wpływie na beton, do którego coraz częściej były dodawane.

  Żywice polimerowe – żywice otrzymywane, podobnie jak polimery liniowe w wyniku reakcji polimeryzacji odpowiednich wyjściowych związków chemicznych zwanych monomerami.Beton polimerowo-cementowy (ang. PCC - Polymer Cement Concrete) należy do grupy betonów polimerowych, w których oprócz samego cementu stosuje się dodatkowo polimer jako środek wiążący. Ilość modyfikatora wynosi ponad 5% masy cementu.

  Skład[ | edytuj kod]

  Do wytwarzania betonu żywicznego stosowane są najczęściej kruszywa kwarcowe. Jako lepiszcze w PC stosowane są syntetyczne żywice chemoutwardzalne. Najczęściej są nimi dwuskładnikowe układy na bazie żywic poliestrowych, poliuretanowych, metakrylowych, winyloestrowych i epoksydowych. Ze względu na niską cenę do produkcji elementów prefabrykowanych najczęściej stosuje się nienasycone żywice poliestrowe. Żywice te nie są wrażliwe na nieznaczne zawilgocenie kruszywa, jednak nadmiar wilgoci może wpływać negatywnie na proces sieciowania i właściwości mechaniczne elementu. Dodatkowo, w celu zmniejszenia zawartości mikroporów oraz pęcherzyków powietrza, w mieszaninach tych zazwyczaj stosuje się mikrowypełniacze.

  Żywice poliestrowe – grupa żywic syntetycznych, których głównym składnikiem są różnego rodzaju poliestry. Najczęściej spotykane są dwuskładnikowe nienasycone żywice poliestrowe, w których proces sieciowania zachodzi w temperaturze pokojowej i jest oparty na rodnikowo inicjowanej reakcji między wiązaniami wielokrotnymi węgiel-węgiel występującymi w strukturze tych substancji.Sieciowanie – proces prowadzący do powstania trójwymiarowej sieci nadcząsteczkowej, na skutek powstawania mostków między różnymi cząsteczkami chemicznymi.

  Właściwości[ | edytuj kod]

  Główną zaletą betonu żywicznego, oprócz dobrych właściwości mechanicznych, jest szybki czas utwardzania mieszaniny. Spowodowane jest to wysoką reaktywnością żywic. Na szybkość procesu sieciowania znacząco wpływa wzrost temperatury otoczenia oraz mieszaniny przed procesem utwardzania. Wzrost zawartości żywicy w mieszaninie dodatkowo zwiększa szybkość sieciowania.

  Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.

  Ponadto beton żywiczny charakteryzuje się:

 • niską nasiąkliwością
 • starzeje się wolniej niż beton cementowy
 • jest bardzo gładki
 • szybciej niż zwykły beton osiąga pełną wytrzymałość
 • cechuje go bardzo wysoka odporność na ścieranie
 • odporny na agresywne środowisko chemiczne
 • Porównanie właściwości spoiw w betonie.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Polimerobeton w postaci betonu żywicznego (PC) ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną oraz znikomą nasiąkliwość jest często stosowany w elementach prefabrykowanych. Głównym zastosowaniem betonów żywicznych są: systemy elementów mostowych, elementy do odprowadzania ścieków komunalnych, zbiorniki na agresywne media stosowane w przemyśle, nowoczesne podkłady kolejowe, posadzki żywiczne, elementy dekoracyjne oraz zastosowania specjalne. Beton polimerowy jest również wykorzystywany przy procesach naprawy i rewitalizacji obiektów jako materiał do iniekcji w celu poprawienia właściwości elementów.

  Polimery (gr. polymeres - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • beton polimerowo-cementowy
 • polimery
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lech Czarnecki. Betony polimerowe. „Cement Wapno Beton”, s. 66, marzec–kwiecień 2010. [dostęp 2017-02-02]. 
  2. Lech Czarnecki. Betony polimerowe. „Cement Wapno Beton”, s. 64, marzec–kwiecień 2010. [dostęp 2017-02-02]. 
  3. Lech Czarnecki. Betony polimerowe. „Cement Wapno Beton”, s. 74, marzec–kwiecień 2010. [dostęp 2017-02-02]. 
  4. Marek Szot, Inżynier Budownictwa - Betony polimerowe stosowane w budownictwie, www.inzynierbudownictwa.pl [dostęp 2017-01-15].
  5. Polimerobeton, Beton żywiczny | BAUTECH Posadzki, www.bautech.pl [dostęp 2017-01-15].
  6. SysteM-3 Sp. z o.o., Polimerobeton - Sytec Sp. z o.o, www.sytec.pl [dostęp 2017-01-15].
  7. Waterjet.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.689 sek.