• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Betliar

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Volovské vrchy (pol. Góry Wołowskie) – grupa górska we wschodniej Słowacji, w Łańcuchu Rudaw Słowackich. Stanowi zachodnią (i zdecydowanie większą) część Rudaw Spiskich. Najwyższy szczyt: Zlatý stôl (1322 m n.p.m.).
  Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.

  Betliarwieś (obec) na Słowacji w zachodniej części kraju koszyckiego, w powiecie Rożniawa.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Leży na wysokości ok. 340 m n.p.m. w północnej części Kotliny Rożniawskiej, u podnóży Rudaw Spiskich (a konkretnie: Gór Wołowskich.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1330.

  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .Narodowość – pochodzenie określane w kręgu kulturowym jednostki zgodnie z pochodzeniem jego przodka; przynależność do określonego narodu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według danych z dnia 31 grudnia 2012, wieś zamieszkiwało 940 osób, w tym 466 kobiet i 474 mężczyzn.

  W 2001 roku rozkład populacji względem narodowości i przynależności etnicznej wyglądał następująco:

 • Słowacy – 94,96%
 • Czesi – 0,59%
 • Niemcy – 0,4%
 • Romowie – 0,79%
 • Rusini – 0,1%
 • Ukraińcy – 0,4%
 • Węgrzy – 1,68%
 • Ze względu na wyznawaną religię struktura mieszkańców kształtowała się w 2001 roku następująco:

 • Katolicy rzymscy – 32,31%
 • Ewangelicy – 41,9%
 • Prawosławni – 0,4%
 • Ateiści – 19,37%
 • Nie podano – 3,66%
 •     Zmiany liczby ludności w miejscowości Betliar od 1996 roku.
      Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Pałac Andrássych (słow. Kaštieľ v Betliari, Kaštieľ Andrášiovcov v Betliari) - pałac rodziny Andrássych z początku XVIII w., otoczony rozległym parkiem w stylu angielskim, obecnie muzeum;
 • Kościół p.w. św. Elżbiety - rzymskokatolicki, murowany, pierwotnie gotycki z XIV w.;
 • Kościół ewangelicki - tzw. tolerancyjny z 1794 r.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lista wybranych wójtów, burmistrzów gmin i miast w wyborach do organów gminy (słow.). Štatistický úrad Slovenskej republiky. [dostęp 2013-09-09].
  2. Statystyki ogólne miejscowości (ang.). Statistical Office of the Slovak Republic. [dostęp 2013-09-09].
  3. Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców (słow.). Štatistický úrad Slovenskej republiky. [dostęp 2013-09-09].
  4. Statystyki mieszkańców na podstawie spisu statystycznego z roku 2001 (ang.). Statistical Office of the Slovak Republic. [dostęp 2013-09-09].
  Powiat Rożniawa (słow. okres Rožňava) – słowacka jednostka administracyjna znajdująca się w kraju koszyckim na terenie historycznych regionów Gemer i Abaúj-Torna. Powiat Rożniawa zajmuje obszar 1 173 km², jest zamieszkiwany przez 61 887 obywateli, z czego 63% stanowią Słowacy, 30,6% Węgrzy (w roku 2001). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 52,76 osób na km². Miasta: Dobszyna i powiatowe Rożniawa.Rudawy Spiskie (515.28) - grupa górska we wschodniej Słowacji, w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, stanowiąca ostatnie – idąc ku wschodowi - ogniwo Łańcucha Rudaw Słowackich. Najwyższy szczyt: Zlatý stôl (1322 m).
  Warto wiedzieć że... beta

  Słowacy (Slováci) – naród słowiański, zamieszkujący głównie Słowację – stanowią 86% jej mieszkańców (4,5 mln); mniejszości słowackie zamieszkują także Czechy , Węgry, Serbię i Polskę (Orawa i Spisz- około 1700 osób). Mówią językiem słowackim. Większość Słowaków jest katolikami, mniejszość stanowią protestanci i grekokatolicy.
  Obec – jednostka samorządu terytorialnego w Czechach i na Słowacji, odpowiadająca polskiej gminie. W Czechach w skład gminy może wchodzić kilka miejscowości, a na Słowacji każda osobna wieś stanowi odrębną gminę, dlatego bardzo często pod słowem obec Słowacy rozumieją właśnie wieś (słow. dedina, ves).
  Czesi (czes. Češi) – naród słowiański zamieszkujący głównie obszar Czech i będący jej głównym składnikiem ludnościowym; mniejsze zbiorowości występują także w USA, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, Argentynie, Australii, Austrii, Szwajcarii i in. Przynależność do narodu czeskiego deklaruje ok. 12 mln osób.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Rusini (Rusnacy, Ruśniacy lub Rusowie, dawniej też Rusacy, Rosjanie od gr. Ρωσία = Ruś/Русь) – termin odnoszący się do wschodniosłowiańskich narodów bądź grup etnicznych:
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Kraj koszycki (słow. Košický kraj) – jednostka administracyjna Słowacji, jeden z 8 krajów, na które podzielone zostało to państwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.