Bethlehem Steel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Bethlehem Steel Corporation)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo
Zakład Sparrows Point który należał do Bethlehem Steel przed jej bankructwem. Zdjęcie z 2007. Dziś zakład ten należy do rosyjskiej firmy Severstal
Rzeka Lehigh i South Bethlehem Works – pierwsza huta, zamknięta w 1995 roku (zdjęcie z 1979 r.)
Huta w Lackawanna nieopodal Buffalo należąca do Bethlehem Steel, zamknięta w 1983. Utrata pracy przez jej 7,3 tys. pracowników przyczyniła się do kryzysu gospodarki Buffalo w latach 80.

Bethlehem Steel Corporation (1857–2003) z siedzibą w Bethlehem w stanie Pensylwania – niegdyś drugie co do wielkości (po U.S. Steel) przedsiębiorstwo produkujące stal w Stanach Zjednoczonych. W wyniku upadku amerykańskiego hutnictwa zbankrutowało w 2001, następnie zostało rozwiązane, a jego aktywa zakupione przez International Steel Group w 2003. W 2005 ISG połączyło się z Mittal Steel, tym samym oddając swoje aktywa w ręce kapitału zagranicznego.

Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

W trakcie istnienia Bethlehem Steel uważano za giganta przemysłu stoczniowego i jeden z symboli amerykańskiego przywództwa w dziedzinie przemysłu. Upadek przedsiębiorstwa jest często podawany jako przykład zasadniczych przemian w amerykańskiej gospodarce, w szczególności jej częściowego odejścia od produkcji przemysłowej z powodu braku możliwości konkurowania w tej dziedzinie z biedniejszymi krajami.

Szyna – profil metalowy o przekroju dwuteownika lub zbliżonym, stosowany do podtrzymania i prowadzenia pojazdów kolei szynowej, a także innych dziedzinach jak np. budownictwo czy medycyna.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Historia[ | edytuj kod]

Przedsiębiorstwo powstało pod nazwą The Saucona Iron Company w 1857, następnie nazwę zmieniono na The Bethlehem Rolling Mill and Iron Company, a w 1861 na The Bethlehem Iron Company. Pierwszy piec hutniczy uruchomiono 4 stycznia 1863 r., a we wrześniu 1863 wyprodukowano pierwsze szyny kolejowe. Przez pierwszy okres istnienia głównym produktem były właśnie szyny kolejowe, jak również płyty pancerne dla okrętów US Navy. W 1899 zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Bethlehem Steel Company, a w 1904 na Bethlehem Steel Corporation.

Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

Około roku 1900 Bethlehem Steel Corporation było jednym z liderów amerykańskiego przemysłu, stosującym najnowsze technologie, które m.in. przyczyniły się do wzniesienia dużej ilości drapaczy chmur w amerykańskich miastach. Przedsiębiorstwo zainwestowało też swoje zyski w zakup kopalń rudy żelaza i stoczni. W 1913 zakupiło wielką stocznię Fore River w Quincy, dzięki temu stając się jednym z najważniejszych producentów statków i okrętów na świecie.

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Bethlehem - miasto w USA, w stanie Pensylwania, w zespole miejskim Allentown-Bethlehem. Około 71,3 tys. mieszkańców. Niegdyś siedziba firmy Bethlehem Steel.

Podczas II wojny światowej 15 stoczni należących do Bethlehem Steel wyprodukowało łącznie ponad 1,1 tys. okrętów i statków. Podczas wojny przedsiębiorstwo zatrudniało łącznie około 300 tys. pracowników. Szczytowym okresem były lata 50. XX wieku, kiedy produkowało 23 mln ton stali rocznie. W 1956 osiągnęło swoje najwyższe, ósme miejsce w rankingu Fortune 500, szeregującym amerykańskie przedsiębiorstwa według przychodów.

Bariery handlowe – ogólne określenie opisujące wszelkiego rodzaju działania lub regulacje rządowe ograniczające swobodę handlu międzynarodowego. Mogą występować w wielu formach, wliczając w to:International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Po wojnie przedsiębiorstwo stopniowo straciło pozycję światowego lidera w swojej branży. Zniszczenia wojenne w Niemczech i Japonii umożliwiły tym krajom odbudowę swojego przemysłu hutniczego z użyciem nowszych technologii. Tymczasem amerykańskie przedsiębiorstwa hutnicze, chronione przez bariery celne, nie inwestowały swoich zysków w unowocześnienie swoich zakładów. Co więcej, przedsiębiorstwa amerykańskie były odpowiedzialne za szereg świadczeń socjalnych dla swoich pracowników, które w innych krajach były pokrywane przez państwo. Ponadto płace amerykańskich robotników były przez wiele lat po wojnie wyższe niż porównywalne pensje w innych uprzemysłowionych krajach. Choć pensje te z czasem wyrównały się, to rozwój przemysłu hutniczego w krajach rozwijających się, ostatecznie spowodował że produkcja stali w Stanach Zjednoczonych stała się w dużej mierze nieopłacalna.

Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

Otwarcie amerykańskiego rynku i napływ taniej stali z zagranicy w latach 80. XX w. doprowadziły do kryzysu w amerykańskim przemyśle hutniczym, a więc także w Bethlehem Steel. Kryzys finansowy zmusił przedsiębiorstwo do zamknięcia szeregu swoich zakładów w 1982. Na krótko poprawiło to sytuację przedsiębiorstwa, na dłuższą metę przeszkody były jednak nie do przezwyciężenia. Choć przedsiębiorstwo kurczyło się i redukowało zatrudnienie, było dalej odpowiedzialne za emerytury i opiekę zdrowotną swoich byłych pracowników, więc jego sytuacja finansowa stale pogarszała się. Główna huta w Bethlehem została zamknięta w 1995, stopniowo sprzedane też zostały aktywa nie związane z produkcją stali (na przykład kopalnie i stocznie). W swoich schyłkowych latach Bethlehem Steel spadło na 440 pozycję w rankingu Fortune 500. W 2001 przedsiębiorstwo zbankrutowało, a w 2003 jego pozostające aktywa zostały przejęte przez International Steel Group.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Gospodarka Stanów Zjednoczonych to największa wolnorynkowa gospodarka pojedynczego państwa na świecie. Wartość PKB USA w 2011 wyniosła ponad 15 bln USD, co stanowiło około 19% produktu światowego brutto. Gospodarka USA charakteryzuje się dużo większym liberalizmem ekonomicznym niż gospodarki w krajach UE. Charakteryzuje też się o wiele niższymi podatkami, o wiele mniejszą interwencją rządu w gospodarkę oraz brakiem tak rozległych zabezpieczeń socjalnych jak w UE.
Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 1064 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.
Mittal Steel Company N.V. − nieistniejący koncern, połączył się z Arcelor w ArcelorMittal. Największy producent stali na świecie. Notowany na giełdzie NYSE (NYSE: MT). Koncern jest właścicielem spółki, w przeszłości Mittal Steel Poland S.A., obecnie pod firmą ArcelorMittal Poland, która skupia ok. 70 procent potencjału polskiego hutnictwa.

Reklama