• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beskid Sądecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Wodospad Wielki – wodospad w miejscowości Obidza w gminie Łącko w województwie małopolskim. Znajduje się na Majdańskim Potoku spływającym głęboką doliną w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim.
  Pasmo Radziejowej
  Panorama Beskidu Sądeckiego z Zamku w Rytrze
  Widok z Chatki pod Niemcową na Pasmo Jaworzyny
  Jesień w Beskidzie Sądeckim (Przełom Dunajca w Tylmanowej)
  Masyw Radziejowej
  Beskid Sądecki widziany z Małych Pienin. W dole Szczawnica
  Kolej gondolowa na Jaworzynę
  Dolina Popradu i fragment Pasma Jaworzyny
  Opuszczony dom na Hali Skotarka
  Kapliczka pod Jaworzynką

  Beskid Sądecki (słow. Ľubovnianska vrchovina; 513.54) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m). Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej.

  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Przehyba (Prehyba, Przechyba) – szczyt górski w zachodniej części Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Mapa Geoportalu podaje wysokość 1173 m, mapa turystyczna 1175 m. Nazwa Prehyba (początkowo Perehyba) jest to zruszczona przez Rusinów dawniej zamieszkujących pobliską Ruś Szlachtowską nazwa słowacka i oznacza przełęcz. Najpierw dotyczyła tylko hali, dopiero później przeniesiona została na szczyt.

  Spis treści

 • 1 Nazewnictwo
 • 2 Topografia
 • 3 Granice
 • 4 Sieć wodna
 • 5 Przyroda
 • 6 Turystyka
 • 7 Piesze szlaki turystyczne
 • 7.1 Pasmo Radziejowej
 • 7.2 Pasmo Jaworzyny Krynickiej
 • 8 Ochrona przyrody
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Nazewnictwo[]

  Do około 1918 r. funkcjonowała nazwa Beskid Nadpopradzki. Po wytyczeniu granic między Polską a Czechosłowacją w Polsce zaczęto używać nazwy Beskid Sądecki, a w Czechosłowacji Ľubovnianska vrchovina. Według niektórych przywrócenie nazwy Beskid Nadpopradzki byłoby najlepszym rozwiązaniem, nazwa ta jest bowiem politycznie neutralna, a nowe nazewnictwo rodzi wiele niejasności. Według geografów słowackich Beskid Sądecki (ale w nieco innych granicach) to Ľubovnianska vrchovina. Pogląd ten podzielany jest też przez polskich autorów, m.in. w regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego Ľubovnianska vrchovina traktowana jest jako słowacka nazwa całego Beskidu Sądeckiego. Niektórzy polscy autorzy wschodnią, słowacką część Pasma Radziejowej nazywają Górami Lubowelskimi, spotyka się też nazwę Pogórze Lubowelskie. Według tychże polskich autorów nazwy „Pasmo Radziejowej” i „Góry Lubowelskie” związane są tylko z granicą państwową, a faktycznie jest to jedno pasmo górskie. Pogląd ten nie jest podzielany przez innych polskich autorów, którzy słowackie pasmo traktują jako osobny region fizycznogeograficzny.

  Żeleźnikowa Mała – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Nawojowa.Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii (70°N).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Barcice (do 2011 Barcice Górne) – duża wieś w południowej Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
  Chatka pod Niemcową – sezonowe schronisko turystyczne w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Nazwa jest tradycyjna, lecz myląca, gdyż schronisko to nie znajduje się pod właściwym szczytem Niemcowej (963 m), jak określane to jest na większości map, lecz pod szczytem Złotułki (zwanym też Trześniowym Groniem) o wysokości 1001 m, na polanie o nazwie również Trześniowy Groń. Administracyjnie należy do miejscowości Piwniczna-Zdrój, do przysiółka Trześniowy Groń, przez miejscowych określanego nazwą Tymoski.
  Krzyżowa lub Uzda (812 m) – szczyt wznoszący się ponad Krynicą. Znajduje się w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego, w grzbiecie oddzielającym dolinę Kryniczanki od doliny Czarnego Potoku będącego jej dopływem. Grzbiet ten biegnie w południowo-wschodnim kierunku od Drabiakówki poprzez Przełęcz Krzyżową (ok. 770 m) i Krzyżową po Holicę (697 m). Ma dwa wierzchołki: 809 i 812 m; wyższy jest wierzchołek południowo-wschodni.
  Rozdroże pod Wielką Przehybą – rozdroże szlaków turystycznych w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się w głównym grzbiecie Paśma Radziejowej, na zachodnich stokach Wielkiej Przehyby (1191 m), a powyżej przełęczy oddzielającej ją od Przehyby (1175 m). Miejsce to położone jest na wysokości około 1140 m. Znajdująca się na rozdrożu tabliczka szlaków turystycznych błędnie podaje wysokość 1195 m; miejsce to nie może przecież znajdować się wyżej niż szczyt Wielkiej Przehyby.
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Pusta Wielka (1061 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w południowej części Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma. Grzbiet ten odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pustą Wielką i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.
  Radziejowa (1266 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Należy do Korony Gór Polski. Nazwa szczytu pochodzi od osoby o nazwisku lub przydomku Radziej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.091 sek.