• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beskid Mały  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Główniak – zalesiony szczyt w północno-wschodniej cześci Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 550 m n.p.m. Jego stoki opadają: północno-zachodnie - ku wsi Ponikiew, zaś południowo-wschodnie - ku wsi Koziniec.Rezerwat przyrody Grapa – leśny rezerwat przyrody w Żywcu (województwo śląskie, powiat żywiecki), powołany w 1996 roku w celu ochrony naturalnych lasów liściastych, charakterystycznych dla Kotliny Żywieckiej, z licznym udziałem chronionych gatunków flory i fauny.
  Północno-zachodnia część Beskidu Andrychowskiego
  Widok z Krzeszowa na Pasmo Łamanej Skały
  Przełom Soły (Jezioro Międzybrodzkie i Czanieckie)
  Zimowy widok z Gronia Jana Pawła II
  Polana Gibasy
  Polana Cyrchel
  Otwór jednej z jaskiń w Czarnych Działach

  Beskid Mały (513.47) – pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Ma długość ok. 35 km i szerokość 10-15 km. Jest przedłużeniem na wschód Beskidu Śląskiego, od którego oddziela go szeroka Brama Wilkowicka. Jest to niewielkie powierzchniowo (stąd jego nazwa), ale zwarte pasmo górskie. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m).

  Grupa Żurawnicy – najbardziej na południowy wschód wysunięta część Beskidu Małego. Zajmuje mniej więcej prostokątny teren pomiędzy doliną Skawy na wschodzie, Kocońki, Lachówki i Stryszawki na południu, Targoszówki na zachodzie oraz Tarnawki na północy. Najwyższym szczytem jest Żurawnica (727 m).Żar (761 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Andrychowskim (zachodnia część Beskidu Małego), znajdujący się nad Jeziorem Międzybrodzkim.

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Hydrografia
 • 3 Geologia i rzeźba terenu
 • 4 Klimat
 • 5 Jaskinie
 • 6 Przyroda
 • 7 Turystyka
 • 8 Piesze szlaki turystyczne
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Topografia[]

  Granice regionu

  Według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego Beskid Mały sąsiaduje:

 • na zachodzie – poprzez Bramę Wilkowicką i dolinę rzeki Białej z Beskidem Śląskim.
 • na północy – z Pogórzem Śląskim i Pogórzem Wielickim
 • na wschodzie – z Beskidem Makowskim, od którego oddziela go Skawa, ale tylko do ujścia Łękawki. Położona na prawym brzegu Skawy grupa Jaroszowickiej Góry i Wierzchowiny należy do Beskidu Małego
 • na południu – z Kotliną Żywiecką i Beskidem Makowskim, od którego oddzielają go Kocońka, Lachówka i Stryszawka.
 • Przełom rzeki Soły dzieli Beskid Mały na część zachodnią (Grupa Magurki Wilkowickiej) i wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski lub Góry Zasolskie). W części wschodniej wyróżnia się jeszcze: Pasmo Bliźniaków, Grupę Kocierza, Pasmo Łamanej Skały, Masyw Leskowca i Grupę Żurawnicy.

  Osuwisko - nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.Grota Komonieckiego – jaskinia we wschodniej części Beskidu Małego, w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Leży na wysokości około 700 m n.p.m. w źródliskowym obszarze potoku Dusica, na północ od wsi Las i nieco na południowy wschód od szczytu Łamanej Skały – na zachodnich zboczach tak zwanego Pośredniego Gronia, bocznego grzbieciku odchodzącego od Smrekowicy.
  Wyższe szczyty
 • część zachodnia: grupa Magurki Wilkowickiej: Czupel (930 m), Magurka Wilkowicka (909 m), Groniczki (839 m), Hrobacza Łąka (828 m), Gaiki (808 m), Łysa Góra (653 m)
 • część wschodnia: Łamana Skała (929 m), Leskowiec (922 m), Groń Jana Pawła II (890 m), Wielki Gibasów Groń (890 m), Smrekowica (885 m), Kocierz (884 m), Potrójna (883 m) (883 m), Na Beskidzie (863 m), Jaworzyna (861 m) – Wielka Cisowa Grapa (853 m), Potrójna (847 m), Jawornica (830 m), Beskid (826 m), Magurka Ponikiewska (820 m), Gancarz (802 m), Bukowski Groń (767 m).
 • Kocońka – potok, dopływ Lachówki. Ma źródła w miejscowości Kocoń, na południowych stokach Pietrasowej, na wysokości około 650 m. Spływa w południowym kierunku, tuż poniżej wschodnich stoków przełęczy Przydawki zmienia kierunek na północno-wschodni i płynie szeroką doliną przez miejscowości Kocoń, Las, Kuków, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni. Na wysokości 389 m, w miejscu o współrzędnych 49°43′48,8″N 19°30′23,8″E/49,730222 19,506611 uchodzi do Lachówki jako jej lewy dopływ.Cyrchel – polana na przełęczy Carchel (632 m), pomiędzy Żurawnicą (724 m) a Gołuszkową Górą (715 m) w Beskidzie Małym. Jest to również przysiółek miejscowości Stryszawa w powiecie suskim, województwie małopolskim.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielka Bukowa (Kaprówka) (743 m – szczyt w Beskidzie Małym, pomiędzy Przełęczą Cygańską i Przełęczą Targanicką. Należy do Pasma Bukowca w Grupie Kocierza. Stoki zachodnie opadają do doliny potoku Wielka Puszcza w przysiółku Wielka Puszcza należącym do miejscowości Porąbka, stoki wschodnie do doliny Targaniczanki i miejscowości Targanice.
  Zimna Woda – źródło na wschodnich stokach Smrekowicy w Beskidzie Małym. Wypływa z niego jeden ze źródłowych cieków potoku Sikorówka. Źródło znajduje się w lesie na wysokości 815 m. Jest najbardziej wydajnym źródłem w całym Beskidzie Małym. Prowadzi do niego ścieżka od górnej części zarastającej polany Suwory. Źródło to było popularne przed II wojną światową wśród wczasowiczów przebywających w Krzeszowie i Targoszowie. W czasie II wojny w jarach potoku Sikorówka mieli swoje ziemianki partyzanci. Jeden z wykopanych przez nich korytarzy miał podobno długość około 30 m.
  Park Krajobrazowy Beskidu Małego – park krajobrazowy położony na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego.
  Beskid (826 m) – szczyt w Paśmie Łamanej Skały w Beskidzie Małym, pomiędzy Przełęczą Zakocierską (801 m) a Przełęczą na Przykrej (757 m). Przebiega przez niego główny grzbiet Beskidu Małego. Północne stoki opadają do doliny Pracicy w miejscowości Rzyki, południowe do doliny Kocierki. W południowo-zachodnim kierunku z grzbietu między szczytem Beskidu a Przełęczą Zakocierską w widły dwóch dopływów Kocierzanki opada krótki grzbiecik ze szczytem Sołówka.
  Gronik – szczyt w południowo-wschodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 552 m n.p.m. Jego stoki opadają: północno-zachodnie - w stronę Targoszowa, zaś południowe i wschodnie - w stronę Krzeszowa. Na południowy zachód od szczytu, przy szlakach turystycznych znajduje się, pochodząca z XIX wieku kapliczka górnicza, prawdopodobnie wystawiona jako wotum za ocalenie zasypanych górników. Pochodzi ona z okresu, kiedy te tereny były eksploatowane pod kątem wydobycia rud żelaza.
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.
  Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.113 sek.