• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beskid Żywiecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Rajcza – wieś gminna w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Geograficznie położona jest w Beskidzie Żywieckim, w górnym biegu Soły na trasie linii kolejowej Żywiec-Zwardoń. W bezpośrednim sąsiedztwie Rajczy znajduje się Żywiecki Park Krajobrazowy. Miejscowość jest siedzibą gminy Rajcza. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.Rezerwat przyrody Na Policy – leśny rezerwat przyrody w gminie Bystra-Sidzina, w powiecie suskim, w województwie małopolskim, na terenie nadleśnictwa Myślenice. Przylega do rezerwatu na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza, utworzonego w 1972 roku.
  Widok z Wielkiej Raczy
  Wyciąg orczykowy z Hali Miziowej
  Grzbiet Babiej Góry porośnięty kosodrzewiną
  Chałupa Chemików
  Tęcza widziana z okolic Rysianki
  Szafran spiski – Crocus scepusiensis
  Żniwa w Beskidzie Żywieckim
  Panorama Pasma Babiogórskiego oraz grupy Pilska z Leskowca
  Panorama z Hali na Muńczole
  Panorama Beskidu Żywieckiego z Pilska

  Beskid Żywiecki (513.51) – drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich. Przebiega przez niego Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.

  Rysianka (1322 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Rysianka jest zwornikiem dla trzech grzbietów. Grzbietem południowo-wschodnim, poprzez nienazwaną przełęcz łączy się z Trzema Kopcami w Grupie Pilska, w północnym kierunku poprzez przełęcz Pawlusia odbiega od niej grzbiet Romanki, a w południowo-zachodnim biegnie grzbiet do Redykalnego Wierchu. Mająca trzy grzbiety Rysianka wznosi się więc nad trzema dolinami; są to doliny potoków Żabniczanka, Bystra i Sopotnia. Ponadto w północno-zachodnim kierunku (do doliny Żabniczanki) opada z Rysianki grzbiet zwany Szyndzielnym Groniem, oddzielający dwa źródłowe cieki potoku Zimna Raztoka.Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Geologia i ukształtowanie terenu
 • 3 Przyroda
 • 3.1 Świat roślin
 • 3.2 Świat zwierząt
 • 3.3 Ochrona przyrody
 • 4 Zagospodarowanie turystyczne
 • 4.1 Szlaki turystyki pieszej
 • 4.2 Baza noclegowa
 • 4.3 Turystyka zimowa
 • 4.4 Ratownictwo górskie i pomoc medyczna
 • 5 Przypisy
 • Osuwisko - nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.Studencka Baza Namiotowa Przysłop Potócki – najmłodsza studencka baza namiotowa. Po raz pierwszy stanęła w 2007 roku. Prowadzona jest przez Oddział Uczelniany PTTK z Gliwic. Założycielem i opiekunem bazy jest Łukasz Pisarek.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kocioł eworsyjny (kocioł wirowy, niewłaściwie: marmit) – przegłębienie w dnie cieku wodnego (strumienia lub rzeki) powstałe w wyniku eworsji, zwykle u podnóża wodospadu lub progu skalnego w korycie, w rozszerzeniach lub zakrętach koryta ewentualnie koło innych przeszkód w nurcie (przyczółki mostowe itp).
  Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii (70°N).
  Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy – górskie schronisko turystyczne, położone tuż poniżej szczytu Wielkiej Raczy (1236 m) w Beskidzie Żywieckim.
  Wątrobowce (Marchantiophyta syn. Hepaticophyta) – gromada roślin, dawniej sytuowana jako klasa w gromadzie mszaków. Należą tu drobne rośliny, u których pokoleniem dominującym jest gametofit posiadający pojedynczy (haploidalny) zestaw chromosomów. Do gromady tej zalicza się ok. 8 tysięcy gatunków.
  Paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek (Iphiclides podalirius syn. Papilio podalirius) - motyl zaliczany do rodziny paziowatych.
  Żbik (Felis silvestris) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych, po raz pierwszy opisany przez Karola Linneusza w 1758 roku (pod nazwą Felis catus), na podstawie wyglądu kota domowego. Obecną nazwę nadał żbikowi w 1775 roku niemiecki przyrodnik Schreber, który w Niemczech obserwował zwierzę w naturze. Zgodnie z oficjalnie przyjętą klasyfikacją żbiki (sensu largo) dzieli się na trzy podstawowe grupy:
  Kotarnica (1156 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północno-wschodniim grzbiecie Romanki, oddzielony od niego przełęcza i wierzchołkiem Majcherkowej (drugi wierzchołek Romanki). Na Kotarnicy grzbiet Romanki rozgałęzia się na dwa ramiona; krótsze w kierunku północno-wschodnim opada do doliny Sopotni, dłuższe poprzez Łazy opada w kierunku północnym. Głęboką doliną między tymi ramionami spływa Potok Pierlaków (dopływ Sopotni), z przeciwległych stoków Kotarnicy spływa potok Raztoka (dopływ Sopotnianki).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.137 sek.