• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beskid Śląsko-Morawski  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Ochrona przyrody[]

  Beskid Śląsko-Morawski w 1973 został objęty ochroną w postaci CHKO Beskydy, który zajmuje dziś 1160 km² i oprócz Beskidu Śląsko-Morawskiego obejmuje również Góry Wsetyńskie z rozdzielającym je Rowem Rożnowskim. Ponadto wyznaczonych zostało wiele małopowierzchniowych form ochrony przyrody, w tym m.in. narodowych rezerwatów przyrody: Kněhyně – Čertův mlýn, Mazák, Mionší czy Radhošť.

  Ropica (cz. Ropice, 1082 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim, w Paśmie Ropicy, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach, ok. 5 km na wschód od centrum Morawki i ok. 6 km na południowe od Rzeki. Górę pokrywają mieszane lasy świerkowo-bukowe.Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) – zachodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim.

  Galeria[]

 • Widok na Smrek ze szczytu Łysej Góry

 • Beskid Śląsko-Morawski widoczny z Jastrzębia-Zdroju

 • Łysa Góra

 • Zachodnia część Beskidu Śląsko-Morawskiego w zimie (panorama z okolic schroniska Severka)

 • Schronisko "Skalka" w Beskidzie Śląsko-Morawskim

  Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy, 513.45) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład prowincji Karpat Zachodnich. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.).Narodowy rezerwat przyrody Mazák (cz. Národní přírodní rezervace Mazák) – narodowy rezerwat przyrody na terenie Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, na wysokości od 715 do 1315 m n.p.m. Obejmuje zachodnie i przyszczytowe stoki Łysej Góry i Kobylanki, zajmuje 92,91 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy. Po raz pierwszy obszar ten został objęty ochroną prawną 31 grudnia 1933, a w obecnej formie NPR Mazák funkcjonuje od 1956. Od strony południowo-zachodniej do NPR Mazák przylega rezerwat przyrody Mazácký Grúnik.
 • Pejzaż zimowy w Beskidzie Śląsko-Morawskim

 • Bibliografia[]

 • Aleksander Dorda: Środowisko abiotyczne. Rzeźba terenu. W: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych pod redakcją Idziego Panica. T. I: Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych. Cz. pierwsza: Środowisko przyrodnicze. Cieszyn: Starostwo Powiatowe, 2009, s. 42. ISBN 978-83-926929-2-8.
 • Anders Ota, Bača Jaroslav, Baláš Miloslav i in.: "Beskydy. Turistický průvodce ČSSR" svazek 8, wyd. Olympia, Praha 1982;
 • Najbrt Přemysl: "Beskydy a Valašsko", wyd. Olympia, Praha 1974;
 • Nowicki Piotr: "Beskid Śląsko-Morawski", wyd. PTTK KRAJ, Warszawa 1997;
 • Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.Smreczyna (cz. Smrčina, 1015 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach, w północnej części pasma Ropicy. Szczyt zalesiony jest mieszanym lasem świerkowo-bukowym, miejscowe polany z częściowymi widokami. Nazwa góry oznacza świerczynę.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Beskidy Zachodnie (513.4-5, słow. Západné Beskydy) – makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).
  Droga nr 58 (Silnice 58) – czeska droga prowadząca z Roznova pod Radhostem do granicy z z Polską w Chałupkach. Droga ta stanowi kontynuację dla podróżujących z Polski drogą krajową 78 w kierunku Ostrawy czy dalej w kierunku Austrii i Włoch. Jest również bardzo ważną drogą dla całego przemysłowego kraju morawsko-śląskiego łącząc go z krajem zlińskim. Stanowi również łącznik pomiędzy polską DK78 a czeską autostradą D1 na węzłach autostradowych w Boguminie i Ostrawie.
  Frenštát pod Radhoštěm (niem. Frankstadt, pol. Frensztat pod Radhoszczem) - miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 1 144 ha, a liczba jego mieszkańców 11 334 osób.
  Jaworniki (513.411; słow. i cz. Javorníky) – pasmo górskie na granicy zachodniej Słowacji i wschodnich Moraw. Należą do fliszowego łańcucha Karpat Słowacko-Morawskich (Bielaw) w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Granica Czech i Słowacji przebiega południową częścią głównego grzbietu pasma, południowa część należy wyłącznie do Słowacji.
  Zlewisko – obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.
  Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidy (czes. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy) – obszar chronionego krajobrazu w Czechach, w kraju morawsko-śląskim i zlińskim, obejmujący Beskid Śląsko-Morawski, część Gór Wsetyńskich oraz część Jaworników. Powstał 16 marca 1973 r. na mocy rozporządzenia Ministra Kultury Republiki Czechosłowackiej nr 5373 z dn. 5 marca 1973 r. Powierzchnia parku wynosi 1160,0 km² co czyni go największym obszarem chronionego krajobrazu na terenie Czech.
  Sławicz (cz. Slavíč, 1054 m n.p.m.) – szczyt w bocznej, zachodniej odnodze Pasma Ropicy, w Beskidzie Śląsko-Morawskim, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach, na wschód od zbiornika wodnego Morávka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.061 sek.