• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beskid Śląsko-Morawski  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Budowa geologiczna[]

  Zasadniczo Beskid Śląsko-Morawski zbudowany jest z fliszu karpackiego, w tym głównie płaszczowiny śląskiej o miąższości ponad 2000 m. Dominują w nim piaskowce godulskie (które swą nazwę wywodzą od szczytu Goduli), natomiast piaskowce istebniańskie budują np. pasmo Połomów i Grunia.

  Podział[]

  Góry te są silnie rozczłonkowane. W czeskim podziale fizycznogeograficznym podzielone są na trzy mniejsze jednostki, które z kolei dzielą się na jeszcze mniejsze podjednostki:

  Ropica (cz. Ropice, 1082 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim, w Paśmie Ropicy, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach, ok. 5 km na wschód od centrum Morawki i ok. 6 km na południowe od Rzeki. Górę pokrywają mieszane lasy świerkowo-bukowe.Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) – zachodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim.

  Radhošťská hornatina (Pogórze Radhoskie) znajduje się w południowo-zachodniej części. Droga krajowa nr 58 z Rožnova do Frenštátu rozdziela je na dwie kolejne podjednostki: Veřovické vrchy (Góry Veřovickie) z najwyższym szczytem Velkiego Javorníka (918 m n.p.m.) oraz Radhošťský hřbet (Grzbiet Radhoski), w którym wyróżnia się trzy kolejne podgrzbiety: Pustevenski (ze szczytem Radhošť, 1129 m), Kněhyňski (ze szczytem Kněhyně, 1257 m) i Smrčski (ze szczytem Smrk, 1276 m). Przez Pogórze Radhoskie przebiega od zachodu równoleżnikowo główny wododział karpacki pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego rozdzielając dorzecza Dolnej Beczwy na południu i Odry na północy.

  Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy, 513.45) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład prowincji Karpat Zachodnich. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.).Narodowy rezerwat przyrody Mazák (cz. Národní přírodní rezervace Mazák) – narodowy rezerwat przyrody na terenie Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, na wysokości od 715 do 1315 m n.p.m. Obejmuje zachodnie i przyszczytowe stoki Łysej Góry i Kobylanki, zajmuje 92,91 ha powierzchni w granicach CHKO Beskidy. Po raz pierwszy obszar ten został objęty ochroną prawną 31 grudnia 1933, a w obecnej formie NPR Mazák funkcjonuje od 1956. Od strony południowo-zachodniej do NPR Mazák przylega rezerwat przyrody Mazácký Grúnik.

  Lysohorská hornatina (Pogórze Łysogórskie) stanowi północno-wschodnią część Beskidu. Od Pogórza Radhoskiego na południowym zachodzie oddziela go rzeka Ostrawica będącą jednocześnie historyczną granicą pomiędzy Śląskiem i Morawami. Można je podzielić na trzy kolejne podjednostki: Lysohorská rozsocha (pasma Łysej Góry – 1323 m i Trawnego – 1203 m), Ropická rozsocha (Grzbiet Smrčinsko-Čepelski, inaczej Pasmo Ropicy ze szczytem Ropicy, 1083 m, oraz Grzbiet Slavíčsko-Kozubovský ze szczytem Slavíča, 1055 m), Zadní hory (Grzbiet Polomski o układzie równoleżnikowym, inaczej Pasmo Połomów ze szczytem Wielkiego Połomu, 1067 m).

  Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.Smreczyna (cz. Smrčina, 1015 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach, w północnej części pasma Ropicy. Szczyt zalesiony jest mieszanym lasem świerkowo-bukowym, miejscowe polany z częściowymi widokami. Nazwa góry oznacza świerczynę.

  Klokočovská hornatina (Pogórze Klokočovskie) to niewielki fragment stanowiący wysunięty najdalej na południe cypel ze szczytem Bobek (871 m).

  Średnia wysokość wynosi 703 m n.p.m.

  Szczyty[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego.

  Najwyższymi szczytami Beskidu są:

 • Lysá hora (Łysa Góra, 1324 m n.p.m.),
 • Smrk (Smrek, 1276 m),
 • Kněhyně (Kniehynia, 1256 m),
 • Malchor (1219 m),
 • Čertův mlýn (Diabelski Młyn, 1206 m),
 • Travný (Trawny, 1203 m).
 • Malý Smrk (Mały Smrek, 1174 m),
 • Radhošť (Radhoszcz, 1129 m),
 • Radegast (1106 m),
 • Ropica (1082 m),
 • Tanečnice (Tanecznica, 1077 m),
 • Magurka (1068 m),
 • Wielki Połom (1067 m),
 • Mały Połom (1061 m),
 • Sławicz (1055 m),
 • Nořičí hora (1047 m),
 • Velká Stolová (Wielka Stołowa, 1046 m),
 • Ostrý (Ostry, 1044 m),
 • Zmrzlý vrch (1043 m),
 • Javorový vrch (Jaworowy, 1032 m),
 • Burkův vrch (1032 m),
 • Smrčina (Smreczyna, 1015 m),
 • Čuboňov (1011 m),
 • Malá Stolová (Mała Stołowa, 1009 m),
 • Nad Kršlí (1002 m),
 • Šindelná (Szyndzielnia, 1001 m)
 • Beskidy Zachodnie (513.4-5, słow. Západné Beskydy) – makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).Droga nr 58 (Silnice 58) – czeska droga prowadząca z Roznova pod Radhostem do granicy z z Polską w Chałupkach. Droga ta stanowi kontynuację dla podróżujących z Polski drogą krajową 78 w kierunku Ostrawy czy dalej w kierunku Austrii i Włoch. Jest również bardzo ważną drogą dla całego przemysłowego kraju morawsko-śląskiego łącząc go z krajem zlińskim. Stanowi również łącznik pomiędzy polską DK78 a czeską autostradą D1 na węzłach autostradowych w Boguminie i Ostrawie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Frenštát pod Radhoštěm (niem. Frankstadt, pol. Frensztat pod Radhoszczem) - miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 1 144 ha, a liczba jego mieszkańców 11 334 osób.
  Jaworniki (513.411; słow. i cz. Javorníky) – pasmo górskie na granicy zachodniej Słowacji i wschodnich Moraw. Należą do fliszowego łańcucha Karpat Słowacko-Morawskich (Bielaw) w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Granica Czech i Słowacji przebiega południową częścią głównego grzbietu pasma, południowa część należy wyłącznie do Słowacji.
  Zlewisko – obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.
  Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidy (czes. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy) – obszar chronionego krajobrazu w Czechach, w kraju morawsko-śląskim i zlińskim, obejmujący Beskid Śląsko-Morawski, część Gór Wsetyńskich oraz część Jaworników. Powstał 16 marca 1973 r. na mocy rozporządzenia Ministra Kultury Republiki Czechosłowackiej nr 5373 z dn. 5 marca 1973 r. Powierzchnia parku wynosi 1160,0 km² co czyni go największym obszarem chronionego krajobrazu na terenie Czech.
  Sławicz (cz. Slavíč, 1054 m n.p.m.) – szczyt w bocznej, zachodniej odnodze Pasma Ropicy, w Beskidzie Śląsko-Morawskim, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach, na wschód od zbiornika wodnego Morávka.
  Flisz karpacki – określenie regionalnie występującego fliszu - serii naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych morskiego pochodzenia, składająca się z ławic i warstw na przemian zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. Skały te powstały na dnie mórz wskutek działalności tzw. prądów zawiesinowych, które doprowadziły do charakterystycznego, frakcjonalnego uwarstwienia.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.127 sek.