• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bernhard Proskauer  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Richard Friedrich Johannes Pfeiffer (ur. 27 marca 1858 w Zdunach, zm. 15 września 1945 w Lądku-Zdroju) – niemiecki lekarz, bakteriolog.Błękit molibdenowy powstaje w wyniku wytworzenia barwnego ciemnoniebieskiego kompleksu po zmieszaniu anionu molibdenianowego (MoO2−4) z kationem cyny(II), np. w reakcji molibdenianu sodu z chlorkiem cyny(II).
  Grób Bernharda Proskauera na Cmentarzu żydowskim w Berlinie-Weißensee

  Bernhard Proskauer (ur. 8 stycznia 1851 w Raciborzu, zm. 25 lipca 1915 w Berlinie) – niemiecki chemik, bakteriolog i higienista, profesor tytularny, tajny radca stanu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Zanim rozpoczął studia chemiczne, był bankierem. Chemię studiował w Berlinie. Od 1874 pracował wspólnie z Robertem Kochem w Kaiserliches Gesundheitsamt (Cesarskim Urzędzie Zdrowia), od 1878 kierował własnym laboratorium chemicznym. W 1890 został profesorem tytularnym. Od 1891 przeniósł się razem z Kochem do Preußisches Institut für Infektionskrankheiten (Pruskiego Instytutu Chorób Zakaźnych) w Berlinie. Od 1907 do marca 1915 był dyrektorem Berliner Städtisches Untersuchungsamt für gewerbliche und hygienische Zwecke (Miejskiego Laboratorium Badań Przemysłowych i Sanitarnych w Berlinie) . W ostatnich dwóch latach życia ciężko chorował. Zmarł 25 lipca 1915 w Berlinie. Pochowany jest na cmentarzu żydowskim w Berlinie-Weißensee.

  Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Materiały archiwalne związane z osobą Bernharda Proskauera i jego rodziną przechowywane są w nowojorskim Leo Baeck Institute.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Daniel Wilhelm Otto Voges (ur. 1867, zm. po 1902) – niemiecki lekarz bakteriolog. Wspólnie z Bernhardem Proskauerem opracował test, znany dziś jako test Vogesa-Proskauera. Tytuł doktora medycyny otrzymał w 1892 roku w Berlinie. W 1900 roku przyjął ofertę objęcia katedry w Buenos Aires. Założył laboratorium bakteriologiczne, potem przekształcone w Instytut Bakteriologiczny Argentyny w Buenos Aires. Zajmował się badaniem chorób tropikalnych, opisał czynnik etiologiczny mal de caderas – świdrowca Trypanosoma equinum. Na jego cześć nazwano rodzaj Vogesella.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Test Vogesa-Proskauera (ang. Voges-Proskauer test, VP) – test jakościowy wykrywający obecność acetoiny (acetylometylokarbinolu) w koloniach bakterii. Powstaje on podczas wzrostu niektórych bakterii na buforowanym bulionie peptonowo-glukozowym. Należy do serii testów IMViC, służących do identyfikacji przedstawicieli enterobakterii. Do jego przeprowadzenia potrzebne są dwa odczynniki Vogesa-Proskauera: odczynnik A (5% roztwór 1-naftolu w bezwodnym alkoholu) i odczynnik B (40% roztwór wodorotlenku potasu w wodzie destylowanej)
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.