• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bernhard Proskauer  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Richard Friedrich Johannes Pfeiffer (ur. 27 marca 1858 w Zdunach, zm. 15 września 1945 w Lądku-Zdroju) – niemiecki lekarz, bakteriolog.Błękit molibdenowy powstaje w wyniku wytworzenia barwnego ciemnoniebieskiego kompleksu po zmieszaniu anionu molibdenianowego (MoO2−4) z kationem cyny(II), np. w reakcji molibdenianu sodu z chlorkiem cyny(II).

  Bernhard Proskauer (ur. 8 stycznia 1851 w Raciborzu, zm. 25 lipca 1915 w Berlinie) – niemiecki chemik, bakteriolog i higienista, profesor tytularny, tajny radca stanu.

  Spis treści

 • 1 Życiorys
 • 2 Dorobek naukowy
 • 3 Wybrane prace
 • 4 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Daniel Wilhelm Otto Voges (ur. 1867, zm. po 1902) – niemiecki lekarz bakteriolog. Wspólnie z Bernhardem Proskauerem opracował test, znany dziś jako test Vogesa-Proskauera. Tytuł doktora medycyny otrzymał w 1892 roku w Berlinie. W 1900 roku przyjął ofertę objęcia katedry w Buenos Aires. Założył laboratorium bakteriologiczne, potem przekształcone w Instytut Bakteriologiczny Argentyny w Buenos Aires. Zajmował się badaniem chorób tropikalnych, opisał czynnik etiologiczny mal de caderas – świdrowca Trypanosoma equinum. Na jego cześć nazwano rodzaj Vogesella.
  Test Vogesa-Proskauera (ang. Voges-Proskauer test, VP) – test jakościowy wykrywający obecność acetoiny (acetylometylokarbinolu) w koloniach bakterii. Powstaje on podczas wzrostu niektórych bakterii na buforowanym bulionie peptonowo-glukozowym. Należy do serii testów IMViC, służących do identyfikacji przedstawicieli enterobakterii. Do jego przeprowadzenia potrzebne są dwa odczynniki Vogesa-Proskauera: odczynnik A (5% roztwór 1-naftolu w bezwodnym alkoholu) i odczynnik B (40% roztwór wodorotlenku potasu w wodzie destylowanej)
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Bakteriologia – dział mikrobiologii poświęcony badaniu, wykorzystywaniu i zwalczaniu bakterii, a także sprawdzaniu ich ogólnych właściwości.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.