• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bernard Ptak

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Stare Bojanowo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel. Leży na prawym brzegu doliny Samicy na wys. 75-90 m n.p.m., ok. 4 km na wschód od Śmigla.

  Bernard Adam Ptak (ur. 9 sierpnia 1954 w Mościszkach) – polski polityk, technik rolnik, poseł na Sejm RP V kadencji.

  Życiorys[]

  Wykształcenie i praca zawodowa[]

  W 1974 ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Grzybnie. Od 1969 do 1977 należał do ZMW. W latach 1974–1977 pracował jako stażysta, a następnie jako magazynier w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Starym Bojanowie. Później do 1980 kierował Stacją Hodowli Roślin „Dusina”. W latach 1980–1989 był prezesem zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zbęchy”. Następnie prowadził własne gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha w Lubiniu. Od 1997 do 2004 był członkiem Rady Społecznej KRUS. Należy do Forum Rolniczego Powiatu Kościańskiego.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.

  W 2008 objął funkcję prezesa zarządu Spółdzielni „Solidarna Grupa Rolników Lubiń”, w 2009 został dyrektorem w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

  Działalność polityczna[]

  Od 1977 do rozwiązania należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1992 współtworzył wielkopolskie struktury ZZR „Samoobrona” oraz partii Przymierze Samoobrona (działającej następnie pod nazwą Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej). Wszedł w skład władz wojewódzkich obu organizacji. Stanął też na czele struktur Samoobrony RP w Kościanie. W 1998 koordynował strajki rolnicze w województwie leszczyńskim. Bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych w 1993 oraz wyborach w 2001 (otrzymał 4694 głosów). Od 2002 do 2005 był radnym powiatu kościańskiego. Do 2002 pełnił funkcję asystenta posła Tadeusza Wojtkowiaka.

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  W wyborach w 2005 został z listy Samoobrony RP wybrany posłem do Sejmu V kadencji z okręgu kaliskiego liczbą 7023 głosów. Zasiadał w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We wrześniu 2006 został wystąpił z klubu parlamentarnego Samoobrony RP, a następnie został wykluczony z tej partii. Przeszedł do nowo powstałego klubu parlamentarnego Ruchu Ludowo-Narodowego. Po jego rozpadzie został członkiem koła o tej nazwie, które od kwietnia 2007 nosiło nazwę Koła Posłów Bezpartyjnych. Od sierpnia 2007 był posłem niezrzeszonym.

  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.Groźba karalna – przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższego. Ten występek ścigany jest z oskarżenia publicznego.

  W przedterminowych wyborach parlamentarnych w tym samym roku bez powodzenia ubiegał się o ponowny mandat poselski z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości (otrzymał 3548 głosów). W 2008 wszedł w skład zarządu wojewódzkiego Stronnictwa „Piast”. W 2009 na krótko wrócił do Samoobrony RP, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego jej struktur w Wielkopolsce.

  Okręg wyborczy nr 36 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Kalisz i Leszno oraz powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego i rawickiego (województwo wielkopolskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym.Dusina (niem. Dusin, Bergfeld) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń.

  W październiku 2008 Sąd Rejonowy w Kościanie skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby oraz na grzywnę za stosowanie gróźb karalnych.

  Życie prywatne[]

  Jest żonaty, ma czworo dzieci.

  Przypisy

  1. Arkadiusz Kaczmarek, Rolnicy ostrzegają: zablokujemy drogi, „Gazeta Poznańska” z 21 stycznia 2003
  2. Serwis PKW – Wybory 2001
  3. Michał Wiśniewski, Przewrót w Samoobronie, „Gazeta Poznańska” z 21 sierpnia 2002
  4. Ptak wyleciał z partii. panorama.pl, 9 października 2006.
  5. Serwis PKW – Wybory 2007
  6. Pierwsza Konferencja Programowa Stronnictwa „Piast”. sunhome.eu, 28 stycznia 2008.
  7. Były poseł skazany za awanturę na polu. panorma.media.pl, 22 października 2008.
  8. Przypadki byłego posła. naszemiasto.pl, 30 listopada 2007.
  9. Wyrok za pomstę na polu. koscian.net, 29 października 2008.

  Bibliografia[]

 • Strona sejmowa posła V kadencji
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. V kadencja. Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006
 • Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Kościan (niem. Kosten) – miasto i gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa leszczyńskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (skrót: ASW) - stała komisja sejmowa, która zajmuje się sprawami administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, sprawami ładu i porządku publicznego, a także geodezji i kartografii.
  Technik (gr. technikus – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.
  Kara (prawo) – określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym.
  Koło Posłów Bezpartyjnych – koło poselskie w Sejmie RP V kadencji założone 1 grudnia 2006. Do 26 kwietnia 2007 funkcjonowało pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy, nawiązującą do nazwy klubu parlamentarnego, z którego wcześniej wystąpili założyciele koła. Przestało istnieć 23 sierpnia 2007, po przejściu posłanki Haliny Molki do klubu parlamentarnego PiS.
  Posłowie na Sejm RP V kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.