• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Berezyna

  Przeczytaj także...
  Gmina Berezyna (1919 alt. gmina Berezyno) – dawna gmina wiejska funkcjonująca pod zwierzchnictwem polskim w latach 1919-1920 na obszarze tzw. administracyjnego okręgu mińskiego. Siedzibą władz gminy była Berezyna.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
  Berezyna Niemnowa (biał. Бярэзіна, ros. Березина) - rzeka w środkowej Białorusi (obwód miński i grodzieński), prawy dopływ Niemna w zlewisku Morza Bałtyckiego. Długość - 226 km, powierzchnia zlewni - 4000 km², średni przepływ u ujścia - 30 m³/s, spadek - 172 m, nachylenie - 0,8‰.
 • Berezyna – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dniepru
 • Berezyna – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Niemna
 • Berezyna – miasto w obwodzie mińskim Białorusi
 • Gmina Berezyna – dawna gmina
 • Berezyna – film z 1999 r.
 • Obwód miński (biał. Мíнская во́бласць, Minskaja wobłasć, ros. Минская область) – obwód Białorusi leżący w jej centralnej części kraju. Stolicą obwodu jest Mińsk.Berezyna (biał. Беразіно, ros. Березино) – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu berezyńskiego nad rzeką Berezyną; 12,0 tys. mieszkańców (2010).
  Warto wiedzieć że... beta

  Berezyna Dnieprowa (biał. Бярэзіна, Biarezina, ros. Березина, Bieriezina) – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dniepru o długości 613 km i powierzchni dorzecza 24 500 km².
  Dniepr (ukr. Дніпро – Dnipro, ros. Днепр – Dniepr, białorus. Дняпро – Dniapro) – rzeka w Rosji, Białorusi i Ukrainie, w przeszłości na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego a po unii lubelskiej - Rzeczypospolitej; należy do zlewiska Morza Czarnego; dł. 2285 km – jedna z kilku najdłuższych w Europie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.704 sek.