• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Benzamid

  Przeczytaj także...
  Bronisław Leonard Radziszewski (ur. 6 listopada 1838 w Warszawie, zm. 11 marca 1914 we Lwowie) – polski chemik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.
  Benzonitryl, cyjanek fenylu, nitryl kwasu benzoesowego – organiczny związek chemiczny z grupy nitryli (najprostszy nitryl aromatyczny), pochodna benzenu o wzorze C6H5(CN). Benzonitryl stosowany jest jako rozpuszczalnik. Z benzonitrylu uzyskuje się polibenzonitryl.

  Benzamid, C
  6
  H
  5
  CONH
  2
  organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych amidów, amid kwasu benzoesowego.

  Jest to bezbarwne ciało stałe, trudno rozpuszczalne w wodzie. Można go otrzymać w reakcji chlorku benzoilu z amoniakiem lub węglanem amonu: C
  6
  H
  5
  COCl + (NH
  4
  )
  2
  CO
  3
  C
  6
  H
  5
  CONH
  2
  + NH
  4
  Cl
  + CO
  2
  + H
  2
  O

  Inną metodą jest reakcja benzonitrylu z perhydrolem w środowisku zasadowym:

  Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  C
  6
  H
  5
  CN + 2H
  2
  O
  2
  C
  6
  H
  5
  CONH
  2
  + O
  2
  + H
  2
  O

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, Komisja Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tłum.), Narodowy Komitet Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, 2016, s. 798.
  2. Benzamide (ZVG: 20360) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2020-05-11].
  3. Haynes 2016 ↓, s. 3-34.
  4. Haynes 2016 ↓, s. 5-89.
  5. Haynes 2016 ↓, s. 5-140.
  6. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  7. Bronisław Radziszewski, Ueber die Oxydation mittelst Wasserstoffsuperoxyd, „Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft”, 18 (1), 1885, s. 355–356, DOI10.1002/cber.18850180171 (niem.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, ISBN 978-1-4987-5429-3.
 • DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Kwas benzoesowy (E210) – organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy. Zbudowany jest z pierścienia benzenowego zawierającego jedną grupę karboksylową. W czasie ogrzewania łatwo sublimuje (entalpia sublimacji ok. 90 kJ/mol). Stosowany jako środek konserwujący do żywności.
  Warto wiedzieć że... beta

  Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
  Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.
  Perhydrol – ok. 30% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. Bezbarwna, bezwonna ciecz o właściwościach żrących wobec tkanek żywych. Na skórze pozostawia martwicze białe plamy.
  Chlorek amonu (łac. Ammonii chloridum; nazwa zwyczajowa: salmiak, NH4Cl) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i amoniaku. Występuje naturalnie jako rzadki minerał salmiak rodzimy.
  CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.