• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Belvidere - Illinois

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Pettit Memorial Chapel jest jedyną kaplicą zaprojektowaną przez sławnego architekta Franka Wrighta. Kablica znajduje się na cmentarzu w Belvidere, który znajduje się w hrabstwie Boone. Znajduje się w National Register of Historic Places, gdzie została wpisana 1 grudnia 1978 roku. Kaplica jest wczesnym przykładem jego znanego stylu prairie.
  Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.
  Zabytkowy urząd pocztowy w Belvidere

  Belvideremiasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Boone. Według spisu z 2000 roku miasto zamieszkuje 20 820 osób. Jest stolicą hrabstwa Boone.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Belvidere położone jest 800 stóp powyżej poziomu morza. Zlokalizowane w północnym centrum stanu Illinois, miasto oddalone o około 75 mil na północny zachód od Chicago i około 12 mil na wschód od Rockford. Przez Belvidere przepływa rzeka Kishwaukee. Miasto zajmuje powierzchnię 23,6 km, z czego 0,1 km (0,55%) stanowi woda.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku miasto zamieszkuje 20 820 osób skupionych w 7 531 gospodarstwach domowych, tworzących 5 324 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 886,3 osoby/km. W mieście znajdują się 7 970 budynki mieszkalne, a ich gęstość występowania wynosi 339,3 mieszkania/km. Miasto zamieszkuje 84,53% ludności białej, 1,15% stanowią Afroamerykanie, 0,37% to rdzenni Amerykanie, 0,45% Azjaci, 0,02% mieszkańcy Pacyfiku, 11,57% ludność innej rasy i 1,92% ludności wywodzącej się z dwóch lub więcej ras. Hiszpanie lub Latynosi stanowią 20,07% populacji.

  Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać:Rockford – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago nad rzeką Rock (dopływ Missisipi). Około 150,1 tys. mieszkańców natomiast aglomeracja liczy około 320 tys. ludzi.

  W mieście są 7 531 gospodarstwa domowe, w których 38,7% stanowią dzieci poniżej 18 roku życia żyjących z rodzicami, 53,9% stanowią małżeństwa, 11,9% stanowią kobiety nie posiadające męża oraz 29,3% stanowią osoby samotne. 24,8% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 11,2% żyjących samotnie ma powyżej 65 roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,73 osoby, natomiast rodziny 3,26 osoby.

  Hrabstwo Boone - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 41 786. Siedzibą hrabstwa jest Belvidere.Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

  Przedział wiekowy kształtuje się następująco: 29,7% stanowią osoby poniżej 18 roku życia, 8,8% stanowią osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 31,2% stanowią osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia, 18,1% stanowią osoby pomiędzy 45 a 64 rokiem życia oraz 12,2% stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Średni wiek wynosi 32 lat. Na każde 100 kobiet przypada 97,2 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18 roku życia przypada 94,7 mężczyzn.

  Mila angielska (mila anglosaska, land mile, statute mile) – pozaukładowa jednostka odległości stosowana w krajach anglosaskich.Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 42 529 dolarów, a dla rodziny wynosi 50 601 dolarów. Dochody mężczyzn wynoszą średnio 37 116 dolarów, a kobiet 24 454 dolarów. Średni dochód na osobę w mieście wynosi 17 804 dolarów. Około 7,8% rodzin i 10% populacji miasta żyje poniżej minimum socjalnego, z czego 12% jest poniżej 18 roku życia i 8% powyżej 65 roku życia.

  Latynosi – zbiorcze określenie narodów zamieszkujących Amerykę Łacińską i ich potomków na całym świecie. Termin Latynos odnosi się raczej do stylu życia i specyficznej kultury niż do kategorii rasowych (w szczególności akcentuje się tu dziedzictwo iberyjskie). Czasami nazwa ta może się odwoływać do pochodzenia społecznego czy przynależności rasowej (w tym znaczeniu jest używana w krajach Ameryki Centralnej). W USA termin Latino jest synonimem nazwy Hispanic i oznacza wszystkie osoby pochodzące z rejonu Ameryki Łacińskiej. Językiem ojczystym Latynosów jest hiszpański lub portugalski. W większości są wiernymi Kościoła katolickiego. Kultura latynoska cechuje się bardzo dużą różnorodnością. Jako jej przykładowe elementy można wymienić m.in. popularne tańce: tango, samba czy rumba. Charakterystyczna jest też latynoska muzyka.Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.

  Historyczne miejsca[ | edytuj kod]

 • Pettit Memorial Chapel
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Belvidere
 • Przypisy[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.