• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Belatacept

  Przeczytaj także...
  CD28 (ang. cluster of differentiation 28, synonim: Tp44) – białko występujące na powierzchni limfocytów T, odpowiedzialne za dostarczenie silnego sygnału kostymulującego, wymaganego do pełnej aktywacji limfocytu. CD28 występuje także na komórkach plazmatycznych, gdzie pełni funkcję negatywnego regulatora produkcji przeciwciał w warunkach homeostazy i aktywatora w warunkach zapalnych. Ligandami dla CD28 są cząsteczki CD80 i CD86, występujące na komórkach prezentujących antygen. Poziom CD80/CD86 podnosi się w trakcie zakażenia, co skutkuje pobudzeniem limfocytów T na drodze interakcji z CD28 i rozwojem swoistej odpowiedzi odpornościowej. Sygnał kostymulujący może być wysyłany również po związaniu cząsteczki B7-H2. U człowieka gen kodujący białko CD28 znajduje się na chromosomie 2 w lokacji 2q33.Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.
  Immunosupresja to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).

  Belataceptlek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, selektywny inhibitor kostymulacji limfocytów T. Jest to rozpuszczalne białko fuzyjne złożone ze zmodyfikowanej domeny zewnątrzkomórkowej antygenu-4 związanego z ludzkim limfocytem T cytotoksycznym (CTLA-4), połączonej z fragmentem części Fc ludzkiej immunoglobuliny G1. W regionie wiążącym ligand wprowadzono substytucję dwóch aminokwasów (L104 na E; A29 na Y). Belatacept jest podobny do innego białka fuzyjnego CTLA-4, Abataceptu. Abatacept różni się od belataceptu dwoma aminokwasami w domenach wiążących CD80/CD86. Belatacept został opracowany w laboratoriach firmy Bristol-Myers Squibb, nazwa handlowa preparatu zawierającego lek to Nulojix.

  Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.Leki biologiczne – grupa leków ściśle związana z cząsteczkami biologicznie czynnymi naturalnie występującymi w organizmie człowieka, działających przez wpływ na mechanizmy przez nie mediowane.

  Wskazania do stosowania[ | edytuj kod]

  Profilaktyka odrzucania przeszczepu u dorosłych po przeszczepieniu nerki w skojarzeniu z kortykosteroidami i kwasem mykofenolowym (MPA).

  Kwas mykofenolowy i mykofenolan mofetylu – organiczne związki chemiczne stosowane jako leki immunosupresyjne i cytostatyczne w zapobieganiu ostrego odrzucania przeszczepu. Mykofenolan mofetylu (MMF) jest estrem 2-morfolinoetylowym kwasu mykofenolowego (MPA) .CD86 (ang. cluster of differentiation 86; synonimy: B7-2, B7.2, B70, CD28LG2, LAB72 ) - białko występujące na powierzchni komórek prezentujących antygen i dostarczające sygnał kostymulujący limfocytom T, odgrywając tym samym zasadniczą rolę w rozwoju swoistej odpowiedzi odpornościowej. Białko CD86 jest ligandem dla receptorów CD28 i CTLA-4. CD86 zwykle współdziała z cząsteczką CD80. CD86 jest kodowane przez gen o tej samej nazwie, znajdującym się na chromosomie 3 w lokalizacji 3q21 .

  Mechanizm działania[ | edytuj kod]

  Wiąże się z receptorami CD80 i CD86 na komórkach prezentujących antygen łatwiej, niż naturalna cząsteczka CTLA4, z której się wywodzi. Blokuje w ten sposób zależną od CD28 kostymulację limfocytów T i hamuje ich aktywację, dając odpowiedni poziom immunosupresji, niezbędny do przeciwdziałania zależnemu od układu immunologicznego odrzucaniu alloprzeszczepu. Aktywowane limfocyty T są głównymi mediatorami odpowiedzi immunologicznej w przeszczepionej nerce.

  Allotransplantacja (gr. – ἄλλος (inny)) – przeszczepienie narządu, komórek lub tkanek pochodzących od innego przedstawiciela tego samego gatunku (najczęściej o podobnym genotypie) - np.: przeszczep w obrębie rodzeństwa niebędącego bliźniakami jednojajowymi .Abatacept – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, rekombinowane rozpuszczalne białko fuzyjne składające się z zewnątrzkomórkowego fragmentu antygenu 4 związanego z ludzkim limfocytem T (CTLA-4) połączonego ze zmodyfikowanym fragmentem Fc ludzkiej immunoglobuliny IgG1. Abatacept blokuje cząstki CD80 i CD86 (związanie receptorów CD80/86) na powierzchni komórek prezentujących antygen. Działając w ten sposób moduluje kostymulujący wpływ białka CD28 na limfocyty T, w efekcie proces chorobowy zostaje spowolniony. Preparat jest zarejestrowany w USA i Unii Europejskiej w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenie stawów. W przeprowadzonych badaniach klinicznych stwierdzano skuteczność abataceptu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, u których nie uzyskano poprawy po terapii lekami blokującymi TNF-α. Obecnie trwają badania badające skuteczność abataceptu w łuszczycowym zapaleniu stawów i toczniu układowym. Abatacept został wynaleziony w laboratoriach firmy Bristol-Myers Squibb, nazwa handlowa preparatu zawierającego lek to Orencia.

  Działania niepożądane[ | edytuj kod]

  Zwiększa podatność na zakażenia oportunistyczne i gruźlicę.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. S. Arora, B. Tangirala, L. Osadchuk, KK. Sureshkumar. Belatacept : a new biological agent for maintenance immunosuppression in kidney transplantation.. „Expert Opin Biol Ther”, May 2012. DOI: 10.1517/14712598.2012.683522. PMID: 22564126. 
  2. VC. Su, J. Harrison, C. Rogers, MH. Ensom. Belatacept: a new biologic and its role in kidney transplantation.. „Ann Pharmacother”. 46 (1), s. 57-67, Jan 2012. DOI: 10.1345/aph.1Q537. PMID: 22215686. 
  3. F. Vincenti, G. Blancho, A. Durrbach, P. Friend i inni. Five-year safety and efficacy of belatacept in renal transplantation.. „J Am Soc Nephrol”. 21 (9), s. 1587-96, Sep 2010. DOI: 10.1681/ASN.2009111109. PMID: 20634298. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Badania kliniczne
 • Evaluating Nulojix (Belatacept) Long-Term Safety in Transplant (ENLIST), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT01386359 (ang.).
 • Study of Belatacept in Subjects Who Are Undergoing a Renal Transplant (BENEFIT-EXT), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT00114777 (ang.).
 • Belatacept Evaluation of Nephroprotection and Efficacy as First-line Immunosuppression (BENEFIT), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT00256750 (ang.).
 • Belatacept Pharmacokinetic Trial in Renal Transplantation, [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT00578448 (ang.).
 • Belatacept in Renal Transplantation: Analyses Using Data From the Collaborative Transplant Study (CTS), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT01471223 (ang.).
 • A Study of BMS-224818 (Belatacept) in Patients Who Have Undergone a Kidney Transplant and Are Currently on Stable Cyclosporine or Tacrolimus Regimen With or Without Corticosteroids, [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT00402168 (ang.).
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą::  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Domena białka – fragment cząsteczki białka wyodrębniony ze względu na samoistną zdolność zachowania swojej struktury trójwymiarowej niezależnie od całej cząsteczki.
  Kortykosteroidy (glikokortykoidy, glikokortykosterydy, glikokortykosteroidy, kortykosterydy) – hormony produkowane w warstwach pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy pod wpływem ACTH, które regulują przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów. Zalicza się do nich: kortyzol, kortykosteron, kortyzon.
  Komórki prezentujące antygen (ang. antigen presenting cell - APC) – rodzaj komórek, na których powierzchni znajdują się cząsteczki białek MHC klasy II. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje APC:
  Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia.
  CTLA-4 (ang. cytotoxic T cell antigen 4, także: CD152, cluster of differentiation 152, inne synonimy: CELIAC3, GRD4, GSE, IDDM12) – białko kodowane przez gen CTLA4, u człowieka znajdujący się na chromosomie 2 w lokacji 2q33 . CTLA-4 pojawia się na powierzchni limfocytów T aktywowanych w wyniku kontaktu z antygenem i działa hamująco na dalszą odpowiedź limfocytu. W ten sposób CTLA-4 stanowi sygnał ujemnego sprzężenia zwrotnego w swoistej odpowiedzi odpornościowej, nie dopuszczając do jej nadmiernego rozwoju. Ligandami dla CTLA-4 są, występujące na powierzchni komórek prezentujących antygen, cząsteczki CD80 i CD86 .
  Nerka (łac. ren gr. nefros) – narząd stanowiący najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych). Nerki są narządem parzystym, którego kształt przypomina ziarno fasoli, są koloru czerwonobrązowego (wskutek dużej zawartości krwi).
  Bristol-Myers Squibb (zwyczajowo BMS) – firma biofarmaceutyczna powstała w 1989 z połączenia Bristol-Myers Company (utworzonej w 1887 przez Williama McLarena Bristola i Johna Ripleya Myersa w Clinton) oraz Squibb Corporation (założonej w 1858 przez Edwarda Robinsona Squibba). Spółka ma siedzibę główną w Nowym Jorku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.638 sek.