• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Płyta nagrobna – w sztuce sepulkralnej oddzielny typ grobowca, wykonana z kamienia lub metalu (najczęściej brązu) płyta osadzona w posadzce kościoła lub kaplicy; powstawanie płyt nagrobnych wiąże się z tradycją grzebania zmarłych pod posadzką kościoła.Salvator Mundi (łac. Zbawiciel Świata) – w ikonografii tradycyjne przedstawienie Jezusa Chrystusa, który w lewej ręce trzyma jabłko królewskie zaś prawą błogosławi. W późniejszych epokach jabłko było niekiedy zastępowane globem uwieńczonym krzyżem. Wizerunek Salvator Mundi spotyka się zarówno w formach malarskich jak i rzeźbiarskich. Postać Jezusa stoi lub siedzi na tronie.

  Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, bazylika Mariacka – historyczna fara Głównego Miasta w Gdańsku, pełniąca funkcję kościoła katolickiego i ewangelickiego (w latach 1572-1945), od 1986 konkatedra diecezji gdańskiej, która w 1992 stała się archidiecezją. Kościół jest dedykowany Najświętszej Marii Panny, nosi wezwanie Wniebowzięcia NMP. Położony jest na placu między ulicami Piwną i Chlebnicką, a św. Ducha. Od strony Motławy bezpośrednio do jednej z bram świątyni prowadzi ul. Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie zbudowaną z cegły. Jej charakterystyczna sylwetka, której akcentami są masywna zachodnia wieża dzwonna i smukłe narożne wieżyczki tworzy dominantę w panoramie miasta. Zbudowany w latach 1346-1506 kościół jest przykładem gotyku ceglanego, odmiany stylu w architekturze gotyckiej upowszechnionego w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Pomimo burzliwych dziejów, świątynia zachowała historyczną formę architektoniczną co poświadcza ikonografia sięgająca XVI wieku oraz bogaty wystrój wnętrza, który tworzą liczne dzieła średniowieczne (m.in. Piękna Madonna Gdańska, Pietà, Ołtarz Koronacji Marii, ołtarz św. Barbary, Tablica Dziesięciorga Przykazań, zegar astronomiczny) i nowożytne (zespół obrazów i epitafiów z XVI-XVIII stuleci).

  Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Najstarsze dzieje
 • 1.2 Budowa gotyckiego kościoła
 • 1.3 Okres luterański
 • 1.4 Zniszczenia wojenne i odbudowa
 • 1.5 Najnowsze dzieje
 • 2 Architektura
 • 2.1 Układ przestrzenny
 • 2.2 Architektura wnętrza
 • 2.3 Elewacje zewnętrzne
 • 2.4 Wymiary świątyni
 • 3 Wystrój wnętrza
 • 3.1 Zabytki średniowieczne
 • 3.1.1 Zespół malowideł ściennych
 • 3.1.2 Ołtarz główny
 • 3.1.3 Sakramentarium
 • 3.1.4 Piękna Madonna Gdańska
 • 3.1.5 Pietà
 • 3.1.6 Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej
 • 3.1.7 Grupa Ukrzyżowania w kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic
 • 3.1.8 Święty Jerzy walczący ze smokiem
 • 3.1.9 Ołtarz Bractwa Kapłańskiego NMP
 • 3.1.10 Ołtarz św. Barbary
 • 3.1.11 Ołtarz św. Adriana
 • 3.1.12 Ołtarz św. Doroty
 • 3.1.13 Duży Ołtarz Ferberów
 • 3.1.14 Mały Ołtarz Ferberów
 • 3.1.15 Tablica Dziesięciorga Przykazań
 • 3.1.16 Zegar astronomiczny
 • 3.2 Zabytki nowożytne
 • 3.2.1 Ambona
 • 3.2.2 Baptysterium z chrzcielnicą
 • 3.2.3 Organy
 • 3.2.4 Nagrobek Bahrów
 • 3.2.5 Tablica Jałmużnicza
 • 3.2.6 Epitafium Michaela Loysa
 • 3.2.7 Epitafium Brandesów
 • 3.2.8 Epitafium Edwarda Blemkego
 • 3.2.9 Epitafium Jacoba Schadiusa
 • 3.2.10 Epitafium Bartolomeusa Wagnera
 • 3.2.11 Epitafium Johanna Schrödera
 • 3.3 Wyposażenie współczesne
 • 3.3.1 Kaplica Ludzi Morza
 • 3.3.2 Kaplica Kapłańska
 • 3.3.3 Ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej
 • 3.3.4 Inne dzieła
 • 3.4 Dzieła z kościoła NMP w zbiorach muzealnych
 • 3.4.1 "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga
 • 3.4.2 Ołtarz Świętego Rajnolda
 • 3.4.3 Tryptyk Jerozolimski
 • 3.4.4 Dyptyk Winterfeldów
 • 3.4.5 Obraz Pietas Patris
 • 3.4.6 Pozostałe dzieła
 • 3.5 Domniemane dzieła związane z kościołem NMP
 • 3.5.1 Maria in puerperio
 • 3.5.2 Relikwiarz świętej Barbary
 • 3.5.3 Ostatnia modlitwa Marii Panny
 • 4 Dzwony
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Janina Stefanowicz-Schmidt (ur. 17 sierpnia 1930 r. w Warszawie) - polska rzeźbiarka, profesor PWSSP w Gdańsku (obecna nazwa uczelni od 1996 r.: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sklepienie sieciowe – sklepienie najczęściej kolebkowe, w którym wprowadzono krzyżujące się żebra. Żebra tworzą siatkę rombów. Sklepienie wprowadzono pod koniec gotyku.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach, zm. 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju w okolicach Pasłęka lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego.
  Małgorzata Antiocheńska, cs. Wielikomuczenica Marina – żyjąca na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej męczennica chrześcijańska, jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego (jako Maryna).
  Sakramentarium − specjalne pomieszczenie na Najświętszy Sakrament, pełniące podobną rolę co tabernakulum. Upowszechniło się w średniowieczu, a zwłaszcza w okresie gotyku.
  Grupa Ukrzyżowania w kościele Mariackim w Gdańsku – zespół trzech gotyckich rzeźb przedstawiających Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz stojących obok krucyfiksu Marii i Jana Ewangelisty. Wykonane w latach około 1420-1430 reprezentują późną fazę stylu pięknego. Usytuowane są w gdańskim kościele Mariackim w kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic.
  Jan Kalwin, fr. Jean Cauvin albo również Jean Calvin (ur. 10 lipca 1509 w Noyon, zm. 27 maja 1564 w Genewie) – teolog, kaznodzieja, pisarz i organizator życia duchowego w Szwajcarii okresu reformacji. Twórca jednej z doktryn religijnych - ewangelicyzmu reformowanego, przyjętej przez kościoły ewangelicko-reformowane, prezbiteriańskie, a następnie przez część kongregacjonalnych, opierającej się głównie na predestynacji oraz symbolicznej, a nie realnej w odróżnieniu od poglądu powszechnie panującego w Kościele Katolickim, obecności Jezusa Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej. Nazywany "teologiem par excellence"; "Arystotelesem Reformacji"; "Akwinatą Kościoła reformowanego"; "najbardziej chrześcijańskim mężem swej epoki" czy też "drugim patriarchą reformacji".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.154 sek.