• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bazylianki

  Przeczytaj także...
  Prosfora – w Kościele prawosławnym i Kościołach katolickich wschodnich to mała bułeczka na zakwasie używana do przeistoczenia. Do przystępowania do Komunii Świętej są używane jej konsekrowane cząstki, które są zanurzane w konsekrowanym winie. Reszta zostaje rozdana wiernym po Mszy, jest spożywana przez nich na miejscu lub zanoszona domownikom, którzy nie mogli wziąć udziału w Liturgii.Dom formacyjny – klasztor lub konwent należący do danego zakonu lub zgromadzenia zakonnego Kościoła katolickiego, w którym prowadzona jest formacja zakonna.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.

  Bazylianki (Siostry Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego – Ordo Sancti Basilii Magni, OSBM) – żeński zakon obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

  Tradycja życia zakonnego bazylianek sięga IV w., kiedy św. Makryna, siostra św. Bazylego Wielkiego, dostosowała zasady życia w męskiej wspólnocie zakonnej do reguły życia monastycznego kobiet.

  Misja[]

  Zgodnie z nią siostry starają się kochać Boga ponad wszystko, a miłość bliźniego realizować w pracy apostolskiej, zależnie od potrzeb Kościoła powszechnego, a zwłaszcza Wschodniego. Ze względu na kontemplacyjno-czynny charakter zakonu jego konstytucje stanowią, że każda z sióstr uczestniczy w misyjnej pracy Kościoła niezależnie od tego, jaką we wspólnocie wykonuje pracę.

  Makryna – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, pochodzące od łacińskiego słowa macra. Oznacza "chuda, długa". Wśród patronek – św. Makryna Młodsza, siostra św. Bazylego Wielkiego, św. Piotra z Sebasty i św. Grzegorza z Nyssy (IV wiek).Bazyli Wielki, również Bazyli z Cezarei, gr. Μέγας Βασίλειος, cs. Swiatitiel Wasilij Wielikij, archijepiskop Kiesarii Kappadokijskoj (ur. w 329, zm. 1 stycznia 379) – pisarz wczesnochrześcijański należący do grona ojców Kościoła, święty prawosławny i katolicki, Wyznawca, biskup i doktor Kościoła, uważany za ojca wschodniego monastycyzmu.

  Działalność[]

  W Polsce bazylianki prowadzą katechizację obrządku greckokatolickiego w 14 szkołach podstawowych i 5 punktach katechetycznych, do których uczęszcza łącznie 456 dzieci.

  W czterech parafiach zajmują się wypiekiem prosfory. Ponadto szyją i haftują szaty liturgiczne. W domu formacyjnym prowadzą rekolekcje dla dziewcząt. Opiekują się również chorymi w domach prywatnych. Na terenach Polski bazylianki działają od XVII wieku. Na świecie jest 676 bazylianek, z czego 18 w Polsce.

  Strój[]

  Czarny habit, na habicie czarny szkaplerz, wokół habitu szeroki pas, na głowie czarny welon, biały kołnierz na szyi.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.