• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Baza danych sieci elektroenergetycznej

  Przeczytaj także...
  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Baza danych sieci elektroenergetycznej - baza danych która jest źródłem danych do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń sieciowych niezbędnych w praktyce eksploatacyjnej i w planowaniu rozwoju.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • smart grid
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Szczęsny Kujszczyk: Informatyzacja zakładów energetycznych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990. ISBN 83-204-1347-8.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.002 sek.