• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Baureihe VT 98

  Przeczytaj także...
  Wagon silnikowy – kolejowy pojazd trakcyjny posiadający własny napęd silnikowy i przeznaczony do przewozu pasażerów lub towarów koleją.Deutsche Bundesbahn (DB) (pl: Niemiecka Kolej Federalna) – powstała w 1949 jako kolej państwowa nowo utworzonej Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w wyniku podziału kolei niemieckich na dwa zarządy państwowych kolei. Koleje RFN przyjęły nazwę Deutsche Bundesbahn, a koleje Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) zachowały dotychczasową nazwę Deutsche Reichsbahn (DR). Nastąpił podział dotychczasowej sieci kolejowej na granicy wewnątrzniemieckiej. Komunikację transgraniczną (tzw. Interzonenzüge) poddano kontroli granicznej.
  Maszynista (pot. mechanik) – pracownik kolejowy odpowiedzialny za prowadzenie pociągów oraz wykonywanie pracy manewrowej na stacjach. Maszynista pracuje w kabinie sterowniczej lokomotywy lub zespołu trakcyjnego, ewentualnie na specjalnym stanowisku w wagonie sterowniczym, skąd jest w stanie prowadzić pociąg.

  Baureihe VT 98wagon silnikowy produkowany w latach 1955–1962 dla kolei zachodnioniemieckich. Zostało wyprodukowanych 329 wagonów, do prowadzenia pociągów osobowych na liniach lokalnych zamiast lokomotyw parowych. Wagon posiadał dodatkowo wagony doczepne i sterownicze. Zachowane wagony są eksploatowane przez prywatne stowarzyszenia. Niektóre wagony eksploatowane były w Austrii.

  Lokomotywa parowa (również parowóz) – lokomotywa napędzana maszyną parową lub rzadziej turbiną parową. Para pochodzi z kotła opalanego węglem, rzadziej drewnem, ropą czy mazutem, a w parowozach bezogniowych z zasobnika pary.Pociąg osobowy – kategoria pociągu pasażerskiego przeznaczonego do obsługi przewozów i zaspakajania potrzeb przewozowych w zakresie przewozu osób i bagażu. Przejazd osób odbywa się na podstawie biletu (czasami także opłat dodatkowych).
 • Stanowisko maszynisty

 • Wnętrze

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Technische Daten der Baureihe VT 98 (niem.).
  2. Reinhard Gessen: Schienenbus Baureihe 798 (niem.).
  3. Jörg Schäfer: Baureihe 798 (niem.).
  4. Schienenbus-Einheit der ÖBB (niem.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.