• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Batrachowate

  Przeczytaj także...
  Płetwa (łac. pinna) – narząd zwierząt wodnych służący do utrzymywania pożądanej pozycji ciała oraz do poruszania się. Płetwy występują u ryb oraz u ssaków wodnych.Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.
  California Academy of Sciences jest jednym z największych muzeów historii naturalnej na świecie. Akademia powstała w 1853 roku jako społeczność naukowa i do tej pory prowadzi szereg pierwotnych badań z wystawami i edukacją, stając się jednym z najbardziej prężnych muzeów z XX wieku.

  Batrachowate, batrachowcowate (Batrachoididae) – rodzina ryb w rzędzie batrachokształtnych (Batrachoidiformes). Niektóre gatunki są jadowite, ich ukłucia są bardzo bolesne i wywołują objawy zatrucia, nie stanowią jednak zagrożenia dla życia człowieka. Batrachowate są lokalnie poławiane jako ryby konsumpcyjne.

  Pokrywa skrzelowa – twór kostny ryb kostnoszkieletowych oraz wymarłych prawieczkowców, zasłaniający od zewnątrz komorę skrzelową razem ze skrzelami oraz pełniący ważną rolę w procesie oddychania ryb. U chimer występuje w formie zaczątkowej. Pokrywa skrzelowa nazywana jest często w literaturze wieczkiem skrzelowym (łac. operculum), które jest jej największą częścią. Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologia

  Zasięg występowania[ | edytuj kod]

  Większość gatunków występuje w ciepłych i tropikalnych wodach oceanicznych, niektóre spotykane są w wodach słonawych i słodkich Ameryki Południowej.

  Łuski – cienkie płytki kostne pokryte szkliwem osadzone w kieszonkach, stanowiące osłonę ciała, przeważnie ułożone w podłużne i poprzeczne szeregi, zachodzące na siebie dachówkowato, pokryte śluzem. U wielu gatunków kolor łusek pełni funkcję maskującą. Są one wytworem skóry właściwej. Łuski wraz z pokrywającym je śluzem zmniejszają opór ciała poruszającej się ryby. Łuski ryb przyrastają okresowo. Wiosną i latem ryby rosną szybko, linie przyrostu łusek są szersze i ułożone rzadziej; widać je w postaci jasnych pasków. Jesienią i zimą linie przyrostu są węższe i tworzą paski ciemne. Na podstawie liczby pasków można określić wiek ryby.Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).

  Cechy charakterystyczne[ | edytuj kod]

 • ciało nagie lub pokryte drobnymi, luźno rozmieszczonymi łuskami cykloidalnymi
 • głowa duża, szeroka i spłaszczona
 • dwie płetwy grzbietowe, u Thalassophryninae kolce płetwy grzbietowej połączone z gruczołami jadowymi
 • oczy umiejscowione wysoko
 • szeroki otwór gębowy uzbrojony w mocne zęby przystosowane do miażdżenia skorup mięczaków
 • liczne wypustki skórne wokół otworu gębowego oraz na pokrywach skrzelowych, pokrywy skrzelowe zakończone kolcem, który może być połączony z gruczołem jadowym (Thalassophryninae)
 • trzy łuki skrzelowe
 • długość maksymalnie do 57 cm
 • Prowadzą przydenny tryb życia na różnych głębokościach. Bardzo żarłoczne, żywią się głównie mięczakami, skorupiakami i rybami. Opiekują się potomstwem. Potrafią wydawać donośne dźwięki wytwarzane wibracjami pęcherza pławnego. Dźwięki te – przypominające rechot żab – przyczyniły się do powstania obiegowych nazw żaboryby i ryby-ropuchy.

  Batrachokształtne, batrachowcokształtne (Batrachoidiformes) – monotypowy rząd morskich ryb promieniopłetwych obejmujący rodzinę:Żabnicokształtne, nogopłetwe (Lophiiformes) – rząd morskich ryb promieniopłetwych (Actinopterygii), charakteryzujących się wielką paszczą i obecnością wiciowatego wabika umieszczonego na głowie ryby. W zapisie kopalnym znane są z morskich osadów dolnego eocenu. Współcześnie występują w wodach oceanicznych strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Rodzaje zaliczane do tej rodziny grupowane są w podrodzinach Batrachoidinae, Halophryninae, Porichthyinae, Thalassophryninae:

  Batrachomoeus dubius

  Allenbatrachus — Amphichthys — Aphos — Austrobatrachus — Barchatus — Batrachoides — Batrachomoeus — Batrichthys — Bifax — Chatrabus — Colletteichthys — Daector — Halobatrachus — Halophryne — Opsanus — Perulibatrachus — Porichthys — Potamobatrachus — Riekertia — Sanopus — Thalassophryne — Triathalassothia

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Ryby konsumpcyjne, ryby jadalne – gatunki ryb poławiane przez człowieka w celu natychmiastowego spożycia lub do dalszego przetworzenia poprzedzającego spożycie przez ludzi. Są stosunkowo łatwym do pozyskania źródłem mięsa, wykorzystywanym przez około 60% populacji, zwłaszcza w krajach nadmorskich. Odrębnym produktem pozyskiwanym z ryb jest kawior. Pozyskiwanie ryb konsumpcyjnych i owoców morza (frutti di mare) jest głównym zadaniem rybołówstwa i rybactwa śródlądowego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • żabnicokształtne
 • lista rodzin ryb
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Batrachoididae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Stanisław Rutkowicz: Encyklopedia ryb morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982. ISBN 83-215-2103-7.
  3. Włodzimierz Załachowski: Ryby. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. ISBN 83-01-10632-8.
  4. Ron Fricke, William Neil Eschmeyer, Richard Van der Laan (red.), SEARCH, [w:] Eschmeyer's Catalog of Fishes [online], California Academy of Sciences, 7 czerwca 2012 [dostęp 2012-07-27] (ang.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Włodzimierz Załachowski: Ryby. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12286-2.
  2. Joseph S. Nelson: Fishes of the World. Wyd. 4. John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-25031-7. (ang.)
  3. Greenfield, D.W. Two new toadfish genera (Teleostei: Batrachoididae). „Proceedings California Academy of Sciences”. 57 (32), s. 945-954, 2006 (ang.). 
  4. Greenfield et al.. Review of the toadfish genera (Teleostei: Batrachoididae). „Proceedings California Academy of Sciences, Fourth Series”. 59(15), s. 665-710, 2008 (ang.). 
  Łuki skrzelowe – chrzęstne lub kostne elementy wchodzące w skład szkieletu trzewioczaszki kręgowców, występują w różnej liczbie. U wszystkich kręgowców pierwsza para łuków skrzelowych przekształca się w szczęki, reszta pełni odmienne funkcje u różnych zwierząt np.: u ryb z drugiej pary łuków skrzelowych powstał aparat gnykowo-żuchwowy (kość gnykowa i chrząstka żuchwowa) podtrzymujący szczęki, a pozostałe łuki skrzelowe stanowią podparcie dla skrzeli. U wszystkich kręgowców lądowych łuki skrzelowe występują w stadium embrionalnym, następnie podlegają różnorodnym przekształceniom, m.in.: w kostki słuchowe ucha środkowego, elementy szkieletu języka i górnych dróg oddechowych.Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Warto wiedzieć że... beta

  Catalog of Fishes – internetowa baza danych poświęcona taksonomii ryb, przeznaczona głównie dla ichtiologów i innych biologów, utworzona przez Williama Eschmeyera z California Academy of Sciences w San Francisco oraz Ronalda Fricke z Muzeum Historii Naturalnej (Staatliches Museum für Naturkunde) w Stuttgarcie, przy wsparciu California Academy of Sciences.
  Pęcherz pławny – cienkościenny, błoniasty narząd występujący u wielu ryb, pełniący funkcję narządu hydrostatycznego, a czasem oddechowego (u ryb dwudysznych).
  William Neil Eschmeyer, znany również jako Bill Eschmeyer (skrót stosowany w publikacjach: Eschmeyer) – amerykański taksonom i ichtiolog, autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce ichtiologicznej, specjalizujący się w taksonomii ryb, naczelny redaktor największej internetowej bazy danych o taksonomii ryb, wieloletni członek American Society of Ichthyologists and Herpetologists oraz International Commission on Zoological Nomenclature, emerytowany kurator Wydziału Ichtiologii California Academy of Sciences (CAS).
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  Mięczaki (Mollusca, od łac. molluscus – miękki) – typ zwierząt, najliczniejszy po stawonogach. Liczbę żyjących gatunków szacuje się na ok. 130 tysięcy. Odznaczają się olbrzymią różnorodnością morfologiczną i zróżnicowaniem rozmiarów. Żyją zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Typ ten bada malakologia.
  Ocean (łac. Oceanus, stgr. Ὠκεανός Okeanos – u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Wody słone pokrywają w sumie blisko 3/4 (70,8%) Ziemi. Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361 mln km², a ich łączna objętość ok. 1,3•10 m³.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.