• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Batrachotomus

  Przeczytaj także...
  Czaszka (łac. cranium) – struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie.Ladyn - w stratygrafii piętro środkowego triasu w eratemie mezozoicznym trwające w zależności od przyjmowanego podziału triasu od około 5 do ok. 9 milionów lat. Do 2012 roku Międzynarodowa Komisja Stratygrafii przyjmowała, że ladyn rozpoczął się 237 ± 2,0 milionów lat temu a zakończył ok. 228,7 mln lat temu; w roku 2013 Komisja poprawiła datowanie na ok. 242–237 milionów lat temu. Młodsze piętro od anizyku a starsze od karniku.
  Michael J. Benton (ur. 8 kwietnia 1956 w Aberdeen) – brytyjski paleontolog, profesor paleontologii kręgowców na Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Bristolu i członek m.in. Royal Society of Edinburgh. Jego publikacje koncentrują się głównie na ewolucji triasowych gadów, ale też na wymieraniach i zmianach w zapisie kopalnym fauny. Publikował również na temat roli filogenetyki molekularnej i morfologicznej w rekonstruowaniu filogenezy oraz o zegarze molekularnym.

  Batrachotomusrodzaj archozaura należącego do rzędu Rauisuchia. Żył w środkowym triasie (późny ladyn) na terenie dzisiejszej Europy. Jego szczątki odnaleziono w Wirtembergii w Niemczech. Rodzaj Batrachotomus obejmuje jeden gatunek – Batrachotomus kupferzellensis.

  Saurosuchus ("jaszczurka-krokodyl") jest nazwą rodzajową drapieżnego archozaura, żyjącego pod koniec triasu (karnik, około 227-221 milionów lat temu).Rauizuchy (Rauisuchia – „krokodyle Raua”, nazwane na cześć dr. Wilhelma Rau) – grupa drapieżnych archozaurów z kladu Crurotarsi sensu Sereno, 2005 (obejmującego krokodyle i archozaury bliżej spokrewnione z nimi niż z ptakami). Najstarsze znane skamieniałości, które mogły należeć do rauizuchów, odkryto w dolnotriasowych osadach w Rosji; rauizuchami mogły być m.in. znane z nielicznych skamieniałości Vytshegdosuchus żyjący w oleneku na obszarze dzisiejszej Republiki Komi (Gower i Sennikow, 2000) lub Collilongus z oleneku Polski. Także odkryty w Chinach wczesnotriasowy Xilousuchus, pierwotnie uważany za bazalnego przedstawiciela kladu Archosauriformes, mógł w rzeczywistości być rauizuchem (z nadrodziny Poposauroidea). Grupa rozwijała się w środkowym i późnym triasie. Znane ze wszystkich kontynentów z wyjątkiem Australii i Antarktydy.

  Batrachotomus, osiągając 6 metrów długości, był jednym z największych drapieżników swoich czasów. Miał stosunkowo ażurową czaszkę. Podobnie jak inne duże rauizuchy, teratozaur i postozuch, miał dużą kość przedczołową i szeroki pysk. Cechy te sprawiają, że jest uznawany za bliskiego krewnego postozucha, a przez niektórych autorów również za przodka teratozaura – ze względu na występowanie przedstawicieli obu rodzajów w tym samym regionie Basenu Germańskiego oraz fakt, że Batrachotomus jest geologicznie starszy. Jednak w analizie kladystycznej Bentona i Walkera (2002) najbliższym krewnym rodzaju Batrachotomus jest Prestosuchus, a taksonem do nich siostrzanym – Saurosuchus; sugeruje to przynależność rodzaju Batrachotomus do monofiletycznej rodziny Prestosuchidae, lub grupy blisko z nią spokrewnionej.

  Rauizuchidy (Rauisuchidae) – rodzina dużych drapieżnych triasowych archozaurów z kladu Crurotarsi, z rzędu rauizuchów (Rauisuchia).Alick Donald Walker (ur. 26 października 1925 w Skirpenbeck, zm. 4 grudnia 1999) – brytyjski paleontolog, znany głównie z badań mezozoicznych gadów, w szczególności triasowych archozaurów z Elgin oraz późniejszych prac dotyczących krokodylomorfów. Jego publikacje charakteryzowały rozbudowane opisy anatomiczne oraz interpretacje porównawcze.

  Batrachotomus jest jednym z najlepiej poznanych rauizuchów – szkielet pozaczaszkowy jest dobrze reprezentowany w materiale kopalnym, w tym holotypie (SMNS 52970), pochodzącym z okolic Kupferzell, Crailsheim i Vellberg-Eschenau w południowych Niemczech. Znane są wszystkie elementy szkieletu pozaczaszkowego z wyjątkiem kości międzyobojczykowej, kilku kości kończyn oraz szkieletu osiowego i niektórych osteoderm.

  Prestosuchidae – rodzina dużych drapieżnych archozaurów z kladu Crurotarsi. Jej przedstawiciele żyli w triasie (od anizyku do karniku) na terenie obecnych: Azji (Indie), Afryki, Ameryki Południowej i Europy. Rodzina Prestosuchidae obejmowała największe drapieżniki swoich czasów – długość ich przedstawicieli wahała się od 2,5 m w przypadku najmniejszego ticinozucha do nawet siedmiu metrów u zaurozucha. Mimo pewnych podobieństw do innej grupy dużych drapieżnych archozaurów – erytrozuchów – budowa szkieletu a także ustawienie kończyn pod tułowiem wskazują na większe zaawansowanie ewolucyjne. Dokładniejsza pozycja systematyczna Prestosuchidae nie jest jednak jasna.Takson monofiletyczny – takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego. Przykładami są ssaki lub gąbki.

  Filogeneza[]

  Kladogram Rauisuchiformes z zaznaczeniem pozycji Batrachotomus przy założeniu, że Prestosuchidae należą do Rauisuchia

  Rauisuchiformes
  |--Rauisuchia
  | |--Ornithosuchidae
  | `--+--Prestosuchidae
  |   | |--Saurosuchus
  |   | `--+--Ticinosuchus
  |   |   `--Batrachotomus
  |   `--Rauisuchidae
  `--Suchia
  

  Przypisy

  1. Archosauromorpha: Rauisuchiformes: Prestosuchidae (2). Ticinosuchus & Batrachotomus (ang.). Palaeos. [dostęp 23 listopada 2008].
  2. David J. Gower. The cranial osteology of a new rauisuchian archosaur from the Middle Triassic of southern Germany. „Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie B (Geologie und Paläontologie)”. 280, s. 1–9, 1999 (ang.). 
  3. Tomasz Sulej: Próba odtworzenia ewolucji rauizuchidów w związku z nowymi materiałami Teratosaurus sp. z Krasiejowa. ewolucja.org. [dostęp 21 listopada 2010].
  4. Michael J. Benton, Alick D. Walker. Erpetosuchus, a crocodile-like basal archosaur from the Late Triassic of Elgin, Scotland. „Zoological Journal of the Linnean Society”. 136, s. 25–47, 2002 (ang.). 
  5. David J. Gower, Robert R. Schoch. Postcranial Anatomy of the Rauisuchian Archosaur Batrachotomus kupferzellensis. „Journal of Vertebrate Paleontology”. 29 (1), s. 103–122, 2009. DOI: 10.1671/039.029.0122 (ang.). 
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Suchia – klad archozaurów z grupy Crurotarsi. Według definicji przedstawionej w 1991 roku przez Paula Sereno do Suchia należą ostatni wspólny przodek Gracilisuchus stipanicicorum, aetozaurów, rauizuchów, Poposauridae, krokodylomorfów i wszyscy jego potomkowie. W 2005 Sereno przedstawił nieco odmienną definicję, zgodnie z którą klad Suchia obejmuje Aetosaurus ferratus, Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Gracilisuchus stipanicicorum i Crocodylus niloticus, ich ostatniego wspólnego przodka i wszystkich jego potomków. Definicja Nesbitta z 2011 roku jest podobna, jednak nie obejmuje Gracilisuchus, co pozostawia kwestię przynależności tego taksonu do Suchia otwartą. Według przeprowadzonej przez niego analizy filogenetycznej do Suchia należą wszyscy przedstawiciele Pseudosuchia z wyjątkiem Ornithosuchidae (czyli również Gracilisuchus). Z kolei według badań Brusattego i współpracowników klad Suchia obejmuje wszystkie Pseudosuchia z wyjątkiem fitozaurów (które według Nesbitta w ogóle nie należą do archozaurów), w tym również Ornithosuchidae.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Prestozuch (Prestosuchus) – rodzaj dużego drapieżnego archozaura z rodziny Prestosuchidae. Żył w środkowym triasie na terenie dzisiejszej Brazylii. Jego szczątki odnaleziono w datowanych na ladyn (234–228 mln lat temu) osadach formacji Santa Maria. Gatunkiem typowym rodzaju jest Prestosuchus chiniquensis.
  Archozaury, gady naczelne (Archosauria – z gr. archos – władca + sauros – jaszczur) – takson diapsydalnych gadów obejmujący zaawansowane ewolucyjnie rzędy gadów.
  Osteodermy – według klasycznej definicji są to zmineralizowane narządy osadzone w skórze właściwej. Mimo iż przeważnie przypominają płytę, struktury te często znacząco różnią się kształtem, ornamentacją i geometrią zarówno pomiędzy taksonami, jak i wewnątrz taksonu. Osteodermy są niewątpliwie najczęściej identyfikowanymi elementami zewnętrznego szkieletu tetrapodów. Macierz szkieletu osteoderm zawsze obejmuje tkankę kostną. Struktury te nie są jednak histologicznie jednolite – większość spośród nich składa się z różnych ilości zmineralizowanych i niezmineralizowanych włókien tkanki łącznej oraz szpiku kostnego.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.