• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bateria AA

  Przeczytaj także...
  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzórBateria C – nazwa popularnego ogniwa galwanicznego w kształcie walca o średnicy od 24,9 do 26,2 mm i wysokości 50 mm oraz napięciu 1,5V. Inne nazwy tej baterii to R14 lub (w przypadku baterii alkalicznych) LR14. Ze względu na większą pojemność niż baterie AA używana jest głównie do zasilania zabawek oraz latarek. Pojemność baterii C dochodzi do 8000 mAh i zależy m.in. od prądu rozładowania i temperatury otoczenia, natomiast w przypadku akumulatorów producenci deklarują pojemność od 2500 do 6000 mAh.
  Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.
  Bateria AA
  Standardowe wymiary baterii AA
  Porównanie wielkości baterii AA z zapałką
  Adapter wielkości baterii 3R12

  Bateria AA – określenie komercyjnego ogniwa galwanicznego w kształcie walca o średnicy ok. 1,4 cm, powszechnie używana w sprzęcie elektronicznym. Bateria typu AA została znormalizowana przez ANSI w 1947 roku i jest znana także jako R6 (węglowo-cynkowa), LR6 (alkaliczna), FR6 (litowo-żelazowa) oraz Mignon. W Polsce popularnie nazywana paluszkiem.

  Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy – (NiMH lub Ni-MH- ang. nickel metal hydride) akumulator w którym katodę stanowi płytka niklowa a anodę stop metali z którym reaguje wydzielający się podczas ładowania wodór tworząc wodorek metalu.Bateria AAA – bateria w kształcie walca o długości ok. 44,5 mm, średnicy ok. 10,5 mm i wadze ok. 11,5 grama. Baterie alkaliczne charakteryzują się napięciem wyjściowym 1,5 V i pojemnością rzędu 900-1155 mAh (3240-4158 kulombów). Nowoczesne baterie niklowo-metalowo-wodorkowe wykonane w rozmiarze AAA mogą cechować się pojemnością do 1000 mAh i napięciem wyjściowym 1,2 V. W Polsce popularnie nazywana małym lub cienkim paluszkiem.

  Baterii AA nie należy mylić z akumulatorami AA - czyli ogniwami wielokrotnego ładowania/rozładowania o tych samych wymiarach.

  Wymiary i masa baterii[ | edytuj kod]

  Ogniwo AA ma kształt walca o długości całkowitej ok. 51 mm, średnicy rzędu 13,50–14,50 mm (zwykle 14,05 do 14,15 mm). Tradycyjne baterie alkaliczne odznaczają się masą w przybliżeniu 23 g, podczas gdy akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe ważą od 26 g do 31 g. Znacznie lżejsze są baterie litowe (o napięciu 1,7 V), które ważą ok. 15 g przy większej pojemności (3000 mAh) niż baterie alkaliczne czy akumulatory NiMH.

  Akumulator niklowo-kadmowy (NiCd lub Ni-Cd) – rodzaj akumulatora, w którym elektrody wykonane są z zasadowego tlenku niklu(III) NiO(OH) (katoda) i metalicznego kadmu (anoda).Bateria CR-V3 – bateria charakteryzująca się napięciem znamionowym 3,0 wolta i pojemnością rzędu 2500 – 3000 mAh. Bateria ma kształt zaokrąglonego prostokąta o długości ok. 52,0 mm, szerokości 28,3 mm, grubości 14,6 mm i masę od 31,8 do 38,2 grama. Bateria ta złożona jest z dwóch szeregowo połączonych litowych ogniw AA (FR6 opartych na chemii litowo-żelazowej). Inne oznaczenie baterii to LB-01 lub CRV3.

  Baterie cynkowo-węglowe i alkaliczne typu AA cechują się nominalnym napięciem 1,5 wolta, podczas gdy akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-metalowo-wodorkowe charakteryzują się nominalnym napięciem 1,2 V.

  Pojemność baterii AA[ | edytuj kod]

  Ze względu na wielkość baterie AA mają większą pojemność niż baterie AAA, a mniejszą niż baterie C i D. Producenci zasadniczo nie podają pojemności baterii (w przeciwieństwie do akumulatorów NiCd i NiMH). Powodem takiego postępowania jest trudność ustalenia pojemności baterii. Zależy ona w dużej mierze od warunków pomiarowych:

  Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.Ogniwo galwaniczne – układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (dwa półogniwa). Źródłem różnicy potencjałów elektrod są reakcje chemiczne, zachodzące między elektrodami a elektrolitem. Gdy przez ogniwo nie płynie prąd (ogniwo otwarte), różnica potencjałów jest równa sile elektromotorycznej (SEM). Zamknięcie obwodu elektrycznego umożliwia przepływ ładunków i pojawienie się nadnapięcia, wskutek polaryzacji elektrod.
 • zastosowanego prądu rozładowania,
 • temperatury otoczenia i temperatury baterii,
 • czy rozładowanie jest ciągłe czy chwilowe, czy też z przerwami,
 • warunki i czas przechowywania baterii przed testem jak i w jego trakcie.
 • Orientacyjne porównanie pojemności ogniw typy AA: Kolejność chronologiczna

  Bateria 3R12 (tzw. bateria płaska) – bateria trzech ogniw galwanicznych R12 połączonych szeregowo, zamkniętych w kartonowej (zazwyczaj) obudowie, w której wyprowadzenia są w postaci dwóch blaszek (dłuższa ma potencjał ujemny).
 • 400–1000 mAh baterie węglowo-cynkowe
 • 600–1000 mAh akumulatory NiCd
 • do 2300 mAh baterie alkaliczne
 • 1700–2900 mAh akumulatory NiMH
 • około 3000 mAh baterie Lithium oparte na Li-FeS2
 • Producenci baterii podają w reklamach, że baterie alkaliczne działają do 10 razy dłużej od baterii cynkowo-węglowych, a baterie litowe działają do 7 razy dłużej niż baterie alkaliczne.

  Nietypowe warianty baterii/akumulatorów AA[ | edytuj kod]

  Dwie litowe baterie AA zapakowane obok siebie i połączone szeregowo w jednej obudowie w baterię ogniw to bateria CR-V3. Taki pakiet ma napięcie równe sumie dwóch baterii AA. Baterie takie są stosowane zamiennie z dwiema bateriami AA, w niektórych aparatach fotograficznych.

  Na rynku są też dostępne akumulatorki o rozmiarze AA zbudowane z ogniw litowych(ang.) o napięciu ok. 3,6 V.

  Dostępne na rynku są też baterie AA "połówkowe" i "dwie trzecie", czyli o tej samej średnicy ale odpowiednio o połowę lub 1/3 krótsze. Takie baterie mają napięcie 1,5 V lub 3,6 V, ale odpowiednio mniejszą pojemność.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. J. Andrzej Wrotniak: The rechargeable RCR-V3 battery An alternative to NiMH AA's? (ang.). 2005-02-01. [dostęp 2010-11-02].
  2. Saft LS14500 Li-SOCI2 3.6V AA Battery, BatteryStation.co.uk [dostęp 2020-12-09] (ang.).
  3. ER14505W Bateria, 3.6 V, AA, Lit-chlorek tionylu, 2.6 Ah, wyprowadzenia drutowe, 14.5 mm, Farnell [dostęp 2020-12-09].
  4. Li-socl2 battery (ang.). GMB Power. [dostęp 2010-11-02].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.827 sek.