• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bateria - wojsko

  Przeczytaj także...
  Bateria dyżurna - pododdział wojsk rakietowych lub artylerii znajdujący w podwyższonym stopniu gotowości. Wyrzutnie rakietowe (działa) baterii dyżurnej znajdują się na stanowisku i są skierowane w rejon prawdopodobnego pojawienia się celu. Organ dowodzenia i osługa sprzętu bojowego baterii dyżurnej znajduje się przy sprzęcie w pełnej gotowości do wykonania zadania. Bateriom dyżurnym stawia się zadanie zwalczania celów ważnych pod względem taktycznym i operacyjnym, głównie środków napadu jądrowego nieprzyjaciela.Czołg – gąsienicowy wóz bojowy, przeznaczony do walki z siłami przeciwnika na krótkich i średnich dystansach za pomocą prowadzenia ognia na wprost. Ciężki pancerz i duża mobilność zapewniają czołgom przetrwanie na polu bitwy, a napęd gąsienicowy pozwala na przemieszczanie się z dużą prędkością w trudnym terenie. Czołg jest zasadniczym środkiem prowadzenia walki lądowej, zwłaszcza natarcia.
  Bateria dowodzenia, pododdział artylerii występujący w brygadach i pułkach artylerii oraz na szczeblu artylerii dywizyjnej. Umożliwia on dowódcy (szefowi) dowodzenie i kierowanie ogniem podległych jednostek artylerii. Bateria dowodzenia składa się z pododdziałów (plutonów) rozpoznania wzrokowego i technicznego oraz łączności.

  1) pododdział stanowiący zazwyczaj część składową dywizjonu lub pułku artylerii (np. bateria artylerii, bateria artylerii przeciwlotniczej, bateria moździerzy) lub rakiet (bateria rakietowa). Jest ona uzbrojona w działa samobieżne, holowane lub wyrzutnie rakiet. Składa się zwykle z pododdziału dowodzenia i plutonów ogniowych. Rozmieszcza się ją na jednym stanowisku ogniowym (stanowisku startowym) lub plutonami, niekiedy nawet poszczególnymi działonami. Może wykonywać jedno lub więcej zadań ogniowych – zależnie od liczby dział (wyrzutni) i rodzaju amunicji (konwencjonalna, jądrowa). Może strzelać z zakrytych (ogniem pośrednim) lub odkrytych (ogniem na wprost) stanowisk ogniowych;

  Działo – broń palna kalibru co najmniej 20 mm. Z wyjątkiem polskiego najcięższego karabinu maszynowego typu Nkm wz. 38FK każda broń automatyczna kalibru 20 mm jest nazywana działem.Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.

  2) pododdział dowodzenia (bateria dowodzenia), rozpoznania (np. bateria radiotechniczna, bateria rozpoznania dźwiękowego) lub obsługi w dywizjonie lub pułku artylerii;

  3) artyleryjski pododdział ogniowy w batalionie lub pułku ogólnowojskowym (np. czołgów lub wojsk zmechanizowanych) pełniący w nim rolę np. osłony przeciwlotniczej;

  4) organizacyjny pododdział artyleryjskiego działu okrętowego.

  Bateria topograficzna - pododdział artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego przeznaczony do rozwijania lub zagęszczania specjalnej sieci geodezyjnej, dowiązania placówek rozpoznania dźwiękowego i wzrokowego, wcinania dozorów, celów pomocniczych oraz celów wykrytych przez obserwację naziemną.Bateria wędrowna - pododdział artylerii wyznaczony do prowadzenia maskowania ogniowego w celu zmylenia przeciwnika co do miejsca rozmieszczenia i liczebności własnej artylerii. Bateria wędrowna prowadzi ogień według zawczasu przygotowanego planu działania zawsze z innych stanowisk ogniowych, całością sił, poszczególnymi plutonami, a nawet działami. Bateria wędrowna przebywa na stanowisku ogniowym tylko w czasie niezbędnym do wykonania zadania. Baterie wędrowne wyznacza się z reguły w działaniach obronnych, zwłaszca w rejonach, gdzie brak jej własnej artylerii lub liczba pododdziałów artyleryjskich jest nieliczna.

  Rodzaje baterii[]

 • bateria dowodzenia
 • bateria dyżurna
 • bateria pływająca
 • bateria podręczna
 • bateria przeciwdesantowa
 • bateria przeciwlotnicza
 • bateria rozpoznania artyleryjskiego
 • bateria rozpoznania dźwiękowego
 • bateria topograficzna
 • bateria wędrowna
 • Zobacz też[]

 • Ogniomistrz
 • Bombardier
 • Kanonier
 • Bibliografia[]

 • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13506-9
 • Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ogniomistrz − stopień podoficerski Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest starszy sekcyjny, a wyższym starszy ogniomistrz.
  Bateria przeciwdesantowa – wydzielona bateria dział małego lub średniego kalibru ustawiona nad brzegiem morza (jeziora, rzeki) w celu zniszczenia desantu przeciwnika.
  Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
  Działon – najmniejsza jednostka artylerii zawierająca jedno działo z obsługą i środkiem transportu. W kawalerii dodatkowo zawierała jaszcze i przodki.
  Bateria rozpoznania dźwiękowego - pododdział rozpoznania artyleryjskiego, którego podstawowym zadaniem jest określenie celów zdradzających się dźwiękiem o odpowiednim natężeniu. Można ją wykorzystywać również do wstrzeliwania własnej artylerii. Bateria rozpoznania dźwiękowego składa się zazwyczaj z plutonu liniowego, który rozwija placówki dźwiękowe, posterunek uprzedzający i centralę oraz z plutonu rachunkowego opracowującego wyniki pomiarów.
  Moździerz – rodzaj prostego działa strzelającego stromotorowo. W większości, z wyjątkiem największych rodzajów, nie stosuje się oporopowrotnika. Ponieważ rolę ciężkich moździerzy oblężniczych przejęło lotnictwo, obecnie często definiuje się moździerz jako działo nie mające oporopowrotnika. Bywa także utożsamiany z moździerzem piechoty, nazywanym moździerzem właściwym. W starszej literaturze można spotkać nazwę miotacz lub miotacz min.
  Bateria artylerii przeciwlotniczej - pododdział wojsk obrony przeciwlotniczej przeznaczony do zwalczania statków powietrznych przeciwnika: balonów, sterowców, samolotów i śmigłowców. Jest uzbrojona zwykle w 2 do 8 armat przeciwlotniczych. Bateria składa się z pododdziału dowodzenia, 2-3 plutonów ogniowych oraz pododdziału zaopatrywania. Baterie artylerii przeciwlotniczej wchodzą w skład dywizjonów lub pułków artylerii przeciwlotniczej lub innych rodzajów wojsk (np. dywizji piechoty). Działając samodzielnie, bateria otrzymuje jeden obiekt do osłony przed atakami samolotów i śmigłowców przeciwnika z małych i średnich wysokości. W szczególnych wypadkach może być użyta do zwalczania czołgów i wozów opancerzonych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.