• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bateria

  Przeczytaj także...
  Bateria burtowa – dawny sposób umieszczenia dział na okręcie, polegający na ustawieniu ich na lawetach wzdłuż obu burt, skierowanych w przybliżeniu prostopadle do osi podłużnej okrętu. W ten sposób działa mogły strzelać tylko do celu znajdującego się z boku okrętu, z niewielką możliwością zmiany kąta ostrzału w poziomie. Lufy dział wystawały na zewnątrz burt przez otwierane furty działowe. Po wystrzale działo wskutek odrzutu cofało się do wnętrza kadłuba, co umożliwiało załadowanie go od przodu. W celu zmniejszenia odrzutu działo było hamowane linami. Zasadniczym miejscem do ustawiania artylerii na okręcie były zakryte pokłady działowe, lecz mniejsze działa umieszczano także na odkrytych pokładach górnych, a na małych okrętach działa ustawiano tylko na pokładzie górnym. Ponieważ baterie znajdowały się przy obu burtach, najwyżej połowa artylerii okrętu mogła strzelać w kierunku jednej burty (w rzeczywistości bywało to nieco mniej niż połowa, gdyż czasami działa były montowane także w kierunku na dziób i rufę okrętu). Niewielkie działa były także montowane na nadburciach w sposób obrotowy.Bateria kuchenna - jest to rodzaj baterii wodociągowej służący do zasilania w wodę bieżącą zlewozmywaka. Z uwagi na sposób montażu, baterie zlewozmywakowe można podzielić na: sztorcowe i ścienne. Do baterii zlewozmywakowej odnosi się większość podziałów jak w przypadku "baterii wodociągowych".
  Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.

  Bateria – zespół składający się z jednakowych elementów, na przykład ogniw, dział, oddziałów, zaworów, komór czy klatek.

  Bateria wodociągowa – system (zwykle dwóch) zaworów, stanowiących całość, służących do zasilania w wodę bieżącą urządzeń sanitarnych będących wyposażeniem łazienki, kuchni lub pralni. Służących również do regulacji nasilenia wypływu, oraz temperatury wody (mieszanie wody gorącej z zimną w jednym strumieniu).Półprzewodniki − najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10 do 10 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków.

  Hasła związane z elektrycznością[ | edytuj kod]

 • bateria alkalicznaogniwo galwaniczne, którego po rozładowaniu nie można naładować.
 • bateria ogniw – dwa lub więcej ogniw galwanicznych połączone razem przeznaczone do zasilania różnych urządzeń przenośnych, np. żarówki w latarce elektrycznej. Potocznie również w odniesieniu do pojedynczego ogniwa galwanicznego.
 • bateria akumulatorów potocznie nazywana akumulatorem – zestaw ogniw akumulatorowych połączonych ze sobą elektrycznie i przeznaczonych do stosowania jako źródło prądu stałego.
 • baterie do zasilania obwodów lamp elektronowych:
 • bateria żarzenia,
 • bateria anodowa,
 • bateria siatkowa.
 • bateria jądrowa – przyrząd półprzewodnikowy zamieniający energię ciał promieniotwórczych na energię elektryczną.
 • bateria buforowa – bateria akumulatorowa połączona równolegle z prądnicami prądu stałego w celu zmniejszenia zmian ich napięcia i wytwarzanego przez nie prądu elektrycznego.
 • bateria słoneczna (fotoelektryczna) – zespół fotoelementów półprzewodnikowych do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
 • bateria termoelektryczna – zespół ogniw termoelektrycznych.
 • Geografia[ | edytuj kod]

 • Bateria – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Międzylesie
 • Inne hasła[ | edytuj kod]

 • bateria wodociągowazawór lub system zaworów stanowiących całość funkcjonalną, służących do zasilania w wodę bieżącą urządzeń sanitarnych będących wyposażeniem łazienki, kuchni, pralni itp. oraz służących również do regulacji strumienia wypływu i temperatury wody.
 • bateria umywalkowa
 • bateria wannowa
 • bateria wannowo-prysznicowa
 • bateria bidetowa
 • bateria kuchenna
 • bateria (wojsko)pododdział artylerii składający się z kilku plutonów
 • bateria burtowa – artyleria na historycznych okrętach
 • bateria do drobiu – zespół klatek dla drobiu grzebiącego ustawionych piętrowo. Służą one do chowu piskląt, tuczu młodych lub dorosłych ptaków oraz do utrzymywania kur niosek
 • bateria dyfuzyjna – zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą
 • bateria koksownicza – zespół komór koksowniczych pieca koksowniczego wraz z przyległymi komorami grzewczymi i regeneratorami
 • Bateria anodowa to zespół ogniw galwanicznych lub akumulatorów służący do zasilania obwodów anodowych lamp elektronowych tzw. "bateryjnych".Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).
  Warto wiedzieć że... beta

  Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.
  Prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Jest rodzajem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Dzieje się to dzięki względnemu ruchowi przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.
  Termopara (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) – element obwodu elektrycznego składający się z dwóch różnych materiałów i wykorzystujący zjawisko Seebecka zachodzące na ich styku. Termopara jest wykorzystywana jako czujnik temperatury.
  Bateria jądrowa – przyrząd zmieniający energię powstającą podczas rozpadu promieniotwórczego w energię elektryczną.
  Bateria wannowa - jest to rodzaj baterii wodociągowej służący do zasilania w wodę bieżącą prysznica - natrysku. Z uwagi na sposób montażu, baterie wannowo prysznicowe można podzielić na: montowane na brzegu wanny bądź specjalnie wykonanej półce (bateria sztorcowa), montowane obok wanny na podłodze (bateria sztorcowa - wysoka) lub na ścianie w pobliżu wanny (bateria ścienna). Do baterii wannowo prysznicowych stosuje się większość podziałów jak w przypadku "baterii wodociagowych". Bateria wannowo-prysznicowa różni się od baterii wannowej obecnością podłączenia prysznica.
  Zawór – urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów (cieczy lub gazów) przez przewody.
  Bateria umywalkowa – rodzaj baterii wodociągowej służący do zasilania w wodę bieżącą umywalki. Z uwagi na sposób montażu, baterie umywalkowe można podzielić na: montowane na powierzchni odkładczej umywalki (bateria sztorcowa), montowane obok umywalki na blacie (bateria sztorcowa - wysoka) lub na ścianie w pobliżu umywalki (bateria ścienna) do baterii umywalkowych stosuje się wszystkie podziały jak w przypadku "baterii wodociągowych".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.717 sek.