• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Batalion Ruczaj

  Przeczytaj także...
  Jan Szczurek - Cergowski (do 1938 Jan Szczurek) ps. "Sławbor", "Mestwin", "Cios", "Wiesław" (ur. 22 grudnia 1897 w Cergowej, zm. 14 listopada 1972 w Warszawie) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, szef Wydziału Artylerii Oddziału III Komendy Głównej AK. Uczestnik postania warszawskiego, dowódca zgrupowania, "Podobwodu Śródmieście Południowe" i dowódca 72 Pułku Piechoty AK. Organizator konspiracji antykomunistycznej m.in. Delegat Sił Zbrojnych Obszaru Zachodniego a następnie prezes Obszaru Zachodniego WiN. Więziony od 1945 do 1947 oraz od 1950 do 1956.Miotacz ognia wzór K – plecakowy miotacz ognia produkowany podczas II wojny światowej, w okupowanej Polsce, w warsztatach Armii Krajowej.
  Ulica Fryderyka Chopina w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od Alej Ujazdowskich do ul. Mokotowskiej.
  Głaz z tablicą pamiątkową na skwerze przy ul. Mokotowskiej
  Powstaniec warszawski w hełmie wz. 31 z grupy szturmowej Batalionu Ruczaj uzbrojony w miotacz ognia typu K przed akcją na Małą PAST-ę
  Tablica upamiętniająca zdobycie 23 sierpnia 1944 budynku malej PAST-y przy ul. Pięknej 19

  Batalion Ruczaj – batalion Armii Krajowej utworzony w czasie powstania warszawskiego. Powstał na bazie VII Zgrupowania 2 Rejonu Obwodu I Śródmieście. Walczył w składzie „Podobwodu Śródmieście Południe” dowodzonego przez ppłk. „Sławbora” (Jana Szczurka-Cergowskiego).

  Ulica Mokotowska – ulica w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Ulica jest jako całość założenia urbanistycznego wpisana do rejestru zabytków pod nr 312.Samuel Willenberg ps. Igo (ur. 16 lutego 1923 w Częstochowie) – izraelski rzeźbiarz i malarz, więzień Treblinki i ostatni żyjący uczestnik buntu w obozie 2 sierpnia 1943, uczestnik powstania warszawskiego.

  Rejon walk batalionu „Ruczaj” to: Mokotowska – Piusa XI (dziś Piękna)ChopinaKoszykowaMarszałkowska. Jego oddziały zdobyły 23 sierpnia nad ranem budynek centrali telefonicznej – tzw. małą PAST-ę przy ul. Piusa XI 19.

  Liczył ponad 1500 żołnierzy, w walkach stracił 250. W jego szeregach walczyli m.in. Samuel Willenberg, Stefan Nowaczek i Jerzy Parzyński.

  Struktura VII Zgrupowania 1 sierpnia 1944[ | edytuj kod]

 • Dowódca – rtm. Czesław Grudziński „Ruczaj”;
 • Zastępca – por. Stanisław Ornoch „Babicz”;
 • Adiutant – por. kaw. Jerzy Henryk Ostrzycki „Łańcuch”;
 • Lekarz – kpr. pchor. lek. med. Jan Karol Kostrzewski „Kozioł”.
 • 1 Kompania – dowódca ppor. Karol Gomułko „Long”;
 • Pluton 137 – dowódca ppor. rez. piech. Wincenty Olszewski „Pomruk”;
 • Pluton 138 – dowódca kpr. pchor. Zbigniew Domański „Grom”;
 • Pluton 139 – dowódca kpr. pchor. Władysław Majdaks „Błyskawica”.
 • 2 Kompania – kpt. rez. lek. lek. med. Tadeusz Bartoszek „Cegielski”;
 • Pluton 125 – ppor. Sławomir Malczewski „Sławek”;
 • Pluton 126 – ppor. Konstanty Jabłoński „Jasieńczyk”;
 • Pluton 127 – plut. pchor. „Siwy” NN.
 • 3 Kompania – dowódca ppor. rez. Adam Jaworski „Jastrząb”, zastępca – plut. pchor. Stanisław Brażewicz-Dosiółko „Szczyt”;
 • Pluton 135 – plut. pchor. Tadeusz Rackiewicz „Bicz”;
 • Pluton 136 – ppor. rez. piech. Mieczysław Ćwikowski „Zbigniew”;
 • Pluton – por. Aleksy Makowelski „Kruka”;
 • Pluton – ppor. rez. piech. Władysław Jarczewski „Nałęcz”.
 • 4 Kompania – dowódca ppor. NN „Rybak”; (kompania nie stawiła się 1 sierpnia);
 • Pluton 181 – NN
 • Pluton 182 – NN
 • Pluton 183 – NN
 • Taktycznie zgrupowaniu podporządkowano:

  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.Dywizjon Jeleń – 1 dywizjon 7 Pułku Ułanów Lubelskich kryptonim "Jeleń" - pododdział Armii Krajowej działający w okresie okupacji niemieckiej w Polsce oraz biorący udział w walkach powstania warszawskiego.
 • I Dywizjon „Jeleń” 7 pułku ułanów lubelskich AK – dowódca rtm. Lech Głuchowski „Jeżycki”.
 • Upamiętnienie[ | edytuj kod]

 • Przy ulicy Mokotowskiej, pomiędzy ulicami Chopina i Piękną, znajduje się skwer Batalionu AK „Ruczaj” z kamieniem pamiątkowym. Nazwa skweru została nadana w styczniu 1993.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zgrupowania Powstańcze. Muzeum Powstania Warszawskiego.
  2. Tadeusz Bartoszek. W: Powstańcze biogramy [on-line]. Muzeum Powstania Warszawskiego. [dostęp 2017-01-14].
  3. Kwiryna Handke: Słownik nazewnictwa Warszawy. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998, s. 362. ISBN 83-86619-97X.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Matusak P. (red.), Powstanie warszawskie 1944. Wybór dokumentów, T. 2, cz. I, Warszawa 2001, ​ISBN 83-88185-39-X​.
 • Walka oddziałów batalionu „Ruczaj” o podstację telefonów (tzw. mała PAST-a) przy ul. Piusa XI 19 (obecnie ul. Piękna) zakończyła się nad ranem polskim zwycięstwem. Do niewoli wzięto 76 żołnierzy niemieckich, w tym 5 rannych. Jerzy Parzyński (ur. 1929 w Warszawie - zm. 12 lutego 1994 w Krakowie) - adwokat, krytyk muzyczny, dziennikarz, instruktor harcerski, harcmistrz.
  Warto wiedzieć że... beta

  Lech Jerzy Głuchowski ps. Jeżycki (ur. 1902 w Rakowie pod Częstochową, zm. 15 września 1944 w Warszawie) – Dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich AK kryptonim Jeleń
  Podobwód Śródmieście Południowe kryptonim „Warsztat” – struktura terytorialna Obwodu Śródmieście Armii Krajowej w okresie powstania warszawskiego powołana 13 sierpnia 1944 jako szczebel pośredni pomiędzy komendą obwodu a komendami Rejonu 2 i Rejonu 3, które znalazły się w Śródmieściu Południowym. 23 sierpnia zniesiono dowództwo komend 2 oraz 3 Rejonu, zastępując je odcinkami dowodzenia.
  Tadeusz Bartoszek ps. „Cegielski” (ur. 3 sierpnia 1896 w Porębie Dzierwinie, zm. 28 września 1944 w Warszawie) – polski lekarz–internista, uczestnik tajnego nauczania na poziomie uniwersyteckim, żołnierz AK (kpt. rez. lek.), w czasie powstania warszawskiego – dowódca 2 Kompanii Batalionu Ruczaj.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  PAST (Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, potocznie PAST-a) – pierwszy warszawski wysokościowiec powstały jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego, zaprojektowany przez Bronisława Brochwicz-Rogoyskiego.
  Stefan Nowaczek (ur. 4 grudnia 1919 w Kielcach, zm. 29 sierpnia 1946 w Warszawie) – żołnierz AK i NSZ oraz NZW, komendant Okręgu Warszawa NZW, ps. "Wilk".
  Obwód I Śródmieście – kryptonimy: "trójka", "3" (w ramach SZP), "41" (w ramach ZWZ/AK), "XXI" (od 15 czerwca 1944), "I" (od 9 sierpnia 1944), struktura Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, działającego w konspiracji w okresie okupacji niemieckiej w Polsce oraz walczącego w powstaniu warszawskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.