• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

  Przeczytaj także...
  Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.Warta - uzbrojony pododdział, wyznaczony rozkazem dziennym, do pełnienia służby wartowniczej, polegającej na ochronie wyznaczonych obiektów, rejonów lub osób. Warta składa się z dowódcy, jego pomocnika, rozprowadzających i wartowników. Według uregulowań przyjętych w Wojsku Polskim służbę wartowniczą mogą pełnić żołnierze, którzy złożyli przysięgę wojskową, zdali egzamin z prawa użycia broni oraz przeszli badania lekarskie i instruktaż.
  Krzysztof Komorowski (ur. 1947) – polski historyk, profesor, badacz stosunków europejskich w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa narodowego i wojskowości. Prowadzi seminarium doktorskie w zakresie historii wojska i sztuki wojennej.

  Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiegojednostka wojskowa SZ RP stacjonująca na terenie Garnizonu Warszawa; znajduje się w strukturach Dowództwa Garnizonu Warszawa.

  Siedziba batalionu znajduje się w Warszawie przy ul. Franciszka Hynka 2, stajnie zaś zlokalizowane są przy ul. Kozielskiej.

  Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
  Oznaka rozpoznawcza Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
  inna wersja oznaki rozpoznawczej Batalionu Reprezentacyjnego WP
  Brama do stajni brepr przy ul. Kozielskiej w Warszawie
  Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego
  Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
  Zmiana warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

  Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.Pałac Prezydencki w Warszawie (również Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski, Rady Ministrów) – zabytkowy pałac w Śródmieściu Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zadania[]

  Do jej głównych zadań należą:

 • zabezpieczanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych;
 • realizowanie zadań reprezentacyjnych przy siedzibie Prezydenta RP oraz podczas wizyt oficjalnych składanych Prezesowi Rady Ministrów;
 • reprezentowanie w uroczystościach najwyższej rangi Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej (występuje w umundurowaniu czterech rodzajów SZ RP).
 • Żołnierze batalionu pełnią również służbę wartowniczą przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz przed Pałacem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – grób-pomnik na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ideą warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość. Grób zaliczany jest do narodowych imponderabiliów, symbolizujących największe poświęcenie.Kompania reprezentacyjna (fr. compagnie) inaczej nazywana też Kompanią Honorową – kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach.

  Struktura organizacyjna[]

  W strukturę batalionu wchodzą:

 • trzy kompanie reprezentacyjne,
 • Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego
 • pluton salutowy obsługujący podczas świąt państwowych i wojskowych armaty, będące replikami dział austriackich z początku XX wieku, będących na uzbrojeniu Wojska Polskiego w okresie międzywojennym XX w..
 • Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
 • Wyposażenie i umundurowanie wart honorowych[]

  Żołnierze pełniący służbę wojskową w kompaniach reprezentacyjnych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełnią wartę honorową w mundurach występowych czterech rodzajów SZ RP. Wśród charakterystycznych elementów wyposażenia żołnierzy pełniących służbę w kompaniach reprezentacyjnych są podbite metalowymi ćwiekami trzewiki wz.925 oraz karabiny samopowtarzalne SKS z nasadzonymi bagnetami. 23 marca 2016 r. podpisana została umowa Fabryka Broni „Łucznik” - Radom - Inspektorat Uzbrojenia podległy MON na dostawę 150 ceremonialnych karabinków powtarzalnych MSBS-R z bagnetami, być może wojsko zamówi w przyszłości więcej karabinków.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Kompania Zamkowa – pododdział piechoty Wojska Polskiego w latach 1926-1939 przeznaczony do pełnienia służby wartowniczej w miejscu postoju Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniający funkcje reprezentacyjne.

  Dowódcy batalionu[]

 • ppłk Adam Wronecki (1 stycznia 2001–16 maja 2002)
 • ppłk Roman Januszewski (17 maja 2002–19 listopada 2006)
 • ppłk dypl. Tomasz Dominikowski (20 listopada 2006–31 stycznia 2010)
 • ppłk Wojciech Erbel (1 lutego 2010–31 grudnia 2013)
 • ppłk Leszek Szcześniak (od 1 stycznia 2014)
 • Zobacz też[]

 • Reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
 • Szwadron Reprezentacyjny Prezydenta RP
 • Kompania Zamkowa
 • Przypisy

  1. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 306/MON z 7 września 2009 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 17, poz. 192.)
  2. Prezydent wręczył sztandar Batalionowi Reprezentacyjnemu WP. prezydent.pl, 2011-11-10. [dostęp 2011-11-11].
  3. http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=19010

  Bibliografia[]

 • Krzysztof Komorowski (red.): Kronika Wojska Polskiego 2006. Warszawa: Fundacja Polonia Militaris, 2007, s. 278-279. ISSN 1734-2317.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
 • Wojska Lądowe (WL) – jeden z czterech, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego – reprezentacyjny szwadron kawaleryjski jazdy polskiej utworzony 1 czerwca 2000 roku dzięki staraniom stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP. Do 2005 r. oddział nosił nazwę: Reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bagnet – broń biała kłująca lub kłująco-sieczna mocowana u wylotu lufy karabinu, karabinka lub pistoletu maszynowego. Stanowi on jego przedłużenie umożliwiające użycie tych rodzajów broni strzeleckiej do walki wręcz.
  Armata była dawniej bronią miotająca pociski za pomocą prochu. Współcześnie terminem tym określa się działo o bliskim płaskiemu torze lotu pocisku, służące do ostrzeliwania celów będących na linii pola widzenia.
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  Dowództwo Garnizonu Warszawa (DGW) – polska jednostka wojskowa przeznaczona do zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) oraz centralnych komórek organizacyjnych Sił Zbrojnych (SZ), które stacjonują na terenie Garnizonu Warszawa. Powstało 1 sierpnia 1995 z rozformowanego Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Mundur wojskowy – charakterystyczny jednolity dla danej formacji wojskowej ubiór żołnierza. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII w. i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die Montur.
  Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) – program rozwoju modułowej broni strzeleckiej, który doprowadził do powstania demonstratorów technologii polskiego karabinka automatycznego, opartego na bazie wspólnej komory zamkowej dla układów klasycznego i bezkolbowego. Docelowo ma zastąpić karabinek wz. 96 Beryl. Program MSBS-5,56 rozwijany jest w ramach przyszłego polskiego "żołnierza przyszłości" - indywidualnego systemu walki Tytan. Pierwsze prototypy karabinków, początkowo w układzie klasycznym (kolbowym) mają zostać zaprezentowane na przełomie 2012/2013, o ile uzgodnione zostaną ostateczne założenia taktyczno-techniczne dla nowej konstrukcji strzeleckiej.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.