• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Base64

  Przeczytaj także...
  URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.uuencode (z ang. Unix to Unix Encode) – kodowanie transportowe, sposób konwertowania plików zawierających znaki spoza zestawu ASCII (w szczególności plików binarnych) na kod ASCII, wykorzystywany podczas wymiany poczty elektronicznej. Pozwala na wysłanie załączników przez Internet w taki sposób, aby inny komputer mógł przywrócić plikowi oryginalny format. Nazwa kodowania i programu kodującego wywodzi się od pierwotnego zastosowania do przesyłania plików z wykorzystaniem oprogramowania UUCP. Protokół UUCP konwertuje znaki między poszczególnymi stronami kodowymi i z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przesyłania plików binarnych.
  Base85 (inne nazwy Ascii85, Z85) – rodzaj kodowania transportowego umożliwiającego przekazywanie binarnych danych w środowisku, w którym dopuszczalne jest używanie jedynie znaków ASCII.

  Base64 – rodzaj kodowania transportowego, zmodyfikowanego pod kątem zwiększenia przenośności kodowania uuencode. Kodowanie to zostało zdefiniowane w dokumencie RFC 4648 ↓.

  Kodowanie[ | edytuj kod]

  Base64 służy do kodowania ciągu bajtów za pomocą ciągu znaków. Kodowanie to przypisuje 64 wybranym znakom (patrz tabelka niżej) wartości od 0 do 63. Ciąg bajtów poddawany kodowaniu dzielony jest na grupy po 3 bajty. Ponieważ bajt ma 8 bitów, grupa 3 bajtów składa się z 24 bitów. Każdą taką grupę dzieli się następnie na 4 jednostki 6-bitowe, więc istnieją dokładnie 64 możliwe wartości każdej z tych jednostek. Jednostkom przypisywane są odpowiednie znaki na podstawie arbitralnie ustalonego kodowania (patrz tabela poniżej). Jeśli rozmiar wejściowego ciągu bajtów nie jest wielokrotnością liczby 3, to stosowane jest dopełnianie – na końcu wynikowego ciągu dodawana jest taka liczba symboli dopełnienia (ang. pad), aby ten miał długość podzielną przez 4.

  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

  Ostatnie dwa znaki nie są alfanumeryczne. W niektórych niestandardowych odmianach kodowania base64 mogą one zostać zastąpione znakami - i _ (dywiz i podkreślnik). Dzięki temu można umieścić fragment takiego kodu np. w adresie URL, co dla znaków + i / jest niemożliwe, gdyż plus jest zamieniany na spację, a ukośnik najczęściej oddziela fragmenty ścieżki w URL.

  Kodowanie transportowe – rodzaj kodowania, którego celem jest ochrona danych podlegających kodowaniu przed uszkodzeniem ze względu na pewne ograniczenia warstwy sieci (patrz model OSI) odpowiedzialnej za transport tych danych. Przykładem takiego ograniczenia może być niezdolność niektórych starszych maszyn do przesyłania danych więcej niż 7-bitowych. Próba przesłania danych 8-bitowych (tj. składających się z bajtów 8-bitowych) bez użycia specjalnego kodowania spowodowałaby uszkodzenie tych bajtów, które mają ustawiony (tj. równy 1) najstarszy bit.SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321

  W urządzeniu, które używa 8-bitowego słowa do reprezentacji znaków dane zakodowane przy pomocy base64 powiększają swój rozmiar o 33% – dlatego np. pliki binarne umieszczone w wiadomościach e-mail zwiększają swoją objętość o ⅓.

  Przykład[ | edytuj kod]

  Zdanie (kodowane tutaj w ASCII – stąd brak polskich znaków diakrytycznych)

  Idealy sa jak gwiazdy - nie mozna ich osiagnac, ale mozna sie nimi kierowac.
  

  po zakodowaniu base64 wygląda następująco (znak powrotu karetki "CR" i nowej linii "LF" na końcu zdania również zostały zakodowane na potrzeby tego przykładu):

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.
  SWRlYWx5IHNhIGphayBnd2lhemR5IC0gbmllIG1vem5hIGljaCBvc2lhZ25hYywgYWxlIG1v
  em5hIHNpZSBuaW1pIGtpZXJvd2FjLg0K
  

  Zastosowania[ | edytuj kod]

  Base64 jest wykorzystywane m.in. do:

  1. przesyłania załączników binarnych w poczcie elektronicznej,
  2. pamiętania ViewState w stronach WWW tworzonych przy użyciu technologii ASP.NET,
  3. kodowania haseł wysyłanych w protokole SMTP podczas uwierzytelniania metodami PLAIN i LOGIN.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Base85
 • MIME
 • uuencode
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Base64 Decode
 • S. Josefsson, The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings, RFC 4648, IETF, październik 2006, DOI10.17487/RFC4648, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Kod alfanumeryczny (ang.) alphanumeric code – kod w którym do zapisu napisów i liczb, przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków. W technice cyfrowej określonym znakom kodu nadaje się wartości liczbowe.Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.
  Warto wiedzieć że... beta

  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.
  Ukośnik – znak pisarski mający postać ukośnej kreski (/). W zależności od tego w którą stronę pochylony jest ukośnik ma on różne nazwy:
  ASP.NET – zbiór technologii opartych na frameworku zaprojektowanym przez firmę Microsoft. Przeznaczony jest do budowy różnorodnych aplikacji internetowych, a także aplikacji typu XML Web Services.
  Znak podkreślenia (_), potocznie podkreślnik dolny — znak posiadający kod ASCII tego znaku to dziesiętnie 95 lub 0x5F szesnastkowo. Pojawił się po raz pierwszy na klawiaturach maszyn do pisania. Znaczenie tego znaku zmieniało się w zależności od kontekstu użycia.
  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.