• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bartniczka - gmina

  Przeczytaj także...
  Bartniczka – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka, przy drodze wojewódzkiej nr 544.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskim

  Bartniczka (do końca 2004 gmina Grążawy) – gmina wiejska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa toruńskiego. Do końca 2004 r. gmina nosiła nazwę gmina Grążawy. 1 stycznia 2005 r. zmieniono nazwę gminy na gmina Bartniczka, w związku z uzyskaniem przez przysiółek Bartniczka statusu pełnoprawnej miejscowości.

  Powiat brodnicki - powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Brodnica.Gmina Górzno – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Siedzibą gminy jest Bartniczka.

  Według danych z 31 grudnia 2013 gminę zamieszkiwało 4714 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Bartniczka ma obszar 83,56 km², w tym:

 • użytki rolne: 6 181 ha
 • użytki leśne: 1 380 ha
 • Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2013:

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Samin – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka. Leży nad Jeziorem Samińskim i rzeką Samionką, która jest dopływem kanału Brynica.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Bartniczka w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Bartniczka.png

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Grążawy, kościół św. Marcina
  Jastrzębie, kościół Nawiedzenia NMP
  Radoszki, kościół św. Wawrzyńca i Mikołaja

  Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gminy:

 • drewniany kościół parafii pod wezwaniem św. Marcina z 1752 roku w Grążawach, nr A/159/72 z 13.07.1936 roku
 • drewniany kościół parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z XIX w. w Jastrzębiu, nr 388/126 z 26.11.1957 roku
 • drewniany kościół parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Mikołaja z 1717 roku w Radoszkach, nr A/160/73 z 13.07.1936 roku.
 • Sołectwa[ | edytuj kod]

  Bartniczka, Grążawy, Gutowo, Igliczyzna, Jastrzębie, Komorowo, Koziary, Łaszewo, Nowe Świerczyny, Radoszki, Samin, Stare Świerczyny, Świerczynki.

  Igliczyzna – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka. Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Miejscowość bez statusu sołectwa: Długi Most, Gołkówko, Samin (osada), Skrobacja, Sokołowo, Wilamowo, Zdroje.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Gmina Brodnica, gmina Brzozie, gmina Górzno, gmina Świedziebnia, gmina Lidzbark

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Bartniczka w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-14] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Dz.U. z 2004 r. nr 169, poz. 1767
  3. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. (stan w dniu 31 XII) (pol.). GUS. [dostęp 2014-10-05].
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. Rejestr zabytków nieruchomych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stan na dzień 31 grudnia 2011 roku, s. 6. [dostęp 04-02-2012].
  Gmina Brodnica – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Świerczynki – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka.
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Lidzbark – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
  Wilamowo – osada pofolwarczna w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka, przy trasie linii kolejowej Brodnica-Lidzbark. Osada wchodzi w skład sołectwa Grążawy.
  Brzozie – gmina wiejska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. Siedzibą gminy jest Brzozie.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Zdroje – wieś położona w odległości 15 km na wschód od Brodnicy, w południowej części sołectwa Bartniczka, przy drodze z Bartniczki do Górzna. Po raz pierwszy nazwa Zdroje występuje w wizytacji kościelnej z 1738 r. W 1773 r. było tu 7 gospodarzy na 6 włókach. W 1789 r. występuje jako wieś królewska z 9 dymami. W 1807 r. na 136 ha gospodarzyło 17 dzierżawców. W 1885 r. składała się z 16 budynków i 83 mieszkańców; w 1910 r. - 19 budynków, 109 mieszkańców i 136 ha. W 1921 r. liczyła 21 budynków i 101 mieszkańców. Typ układu osadniczego: przydrożnica.wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka.
  Stare Świerczyny – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.983 sek.