• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bartłomiej Dobroczyński

  Przeczytaj także...
  Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Tygodnik Powszechny” – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę.

  Bartłomiej Dobroczyński (ur. 1958) – polski psycholog, doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ.

  Jest autorem książek i artykułów m.in. na temat psychologii transpersonalnej, zjawiska New Age, relacji między duchowością a psychiką, a także historii myśli psychologicznej. Jego publikacje można odnaleźć w czasopismach specjalistycznych oraz takich jak „Znak”, „Charaktery”, „LIST”, czy „Tygodnik Powszechny”.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Psychologia transpersonalna to kierunek psychologii, w ramach którego badaniom poddaje się transpersonalne i transcendentalne aspekty duchowych doświadczeń człowieka. Kierunek ów powstał na bazie krytyki dotychczasowych szkół psychologii – psychoanalizy, behawioryzmu oraz orientacji humanistycznej i jest nazywany czwartą siłą w psychologii. Za datę narodzin psychologii transpersonalnej jako formalnej dyscypliny przyjmuje się rok 1969, w którym ukazał się pierwszy numer czasopisma Journal of Transpersonal Psychology – pionierskiego periodyku akademickiego poświęconego tej gałęzi wiedzy. Jedna z zamieszczonych tam definicji głosi, że psychologia transpersonalna „...zajmuje się badaniem najwyższego potencjału ludzkiego oraz rozpoznaniem, zrozumieniem i realizacją jednoczących, duchowych i transcendentnych stanów świadomości".

  Jego książka New Age została przetłumaczona na język włoski.

  Bibliografia autorska []

 • Listy profana. Między psychologią a religią. Kraków: Stowarzyszenie LIST, 2010
 • Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2009
 • Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. (Wraz z Teresą Rzepą)
 • Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2005
 • III Rzesza Popkultury i inne stany. Kraków: Znak, 2004
 • Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog-wodospad Jurka Owsiaka. Kraków: Znak, 1999. (Wraz z Jurkiem Owsiakiem)
 • New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’. Napoli: Bruno Mondadori, 1997
 • New Age. Kraków: Znak, 1997
 • Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei nieświadomości. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1993
 • Zobacz też[]

 • Publikacje Bartłomieja Dobroczyńskiego w katalogu WorldCat
 • Publikacje Bartłomieja Dobroczyńskiego w Katalogu Biblioteki Narodowej
 • Przypisy

  Miesięcznik „Znak” – magazyn intelektualny o tematyce społeczno-kulturalnej wydawany w Krakowie przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Pierwszy numer ukazał się w 1946 r. z inicjatywy Jerzego Radkowskiego. Przerwy w wydawaniu pisma obejmowały lata 1953-1956. Redaktorami naczelnymi „Znaku” byli: Jerzy Radkowski, Hanna Malewska, Stanisław Stomma, Jacek Woźniakowski, Bohdan Cywiński, Stefan Wilkanowicz, Jarosław Gowin, Michał Bardel (początkowo jako pełniący obowiązki). Od sierpnia 2010 roku redaktorem naczelnym jest Dominika Kozłowska.Jerzy Zbigniew Owsiak (ur. 6 października 1953 w Gdańsku) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, działacz charytatywny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Charaktery – polski miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1997 roku, poświęcony psychologii, wydawany przez spółkę z o.o. "Charaktery", która wydaje również periodyki Style i Charaktery, Psychologia w Szkole i Psychologia Dziś.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.