• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bariera orograficzna

  Przeczytaj także...
  Łańcuch górski – teren górski o równolegle ułożonych pasmach wraz z kotlinami i przylegającymi doń pogórzami.Wiatr katabatyczny – wiatr spływający z pochyłości wzgórz lub z lodowca. Wiatr cieplejszy niż otoczenie nosi nazwę fen, przykładami są chinook, Santa Ana, Zonda, Bergwind, Diabolo czy wiatr halny w Tatrach. Wiatry zimne to Mistral - na Morzu Śródziemnym, Bora na Adriatyku lub Oroshi w Japonii, a jako wiatr opadający grawitacyjnie wiatr górski zwany nocnym. Terminu wiatr katabatyczny (od greckiego słowa katabatikos - idący w dół) zazwyczaj używa się dla określenia wiatru zimniejszego niż otoczenie.
  Wiatry anabatyczne – są to wiatry wiejące wzdłuż stoków górskich ku szczytom górskim wymuszone istnieniem bariery orograficznej.

  Bariera orograficznałańcuch górski, będący przeszkodą dla swobodnego przepływu masy powietrza, który wymusza prądy anabatyczne i katabatyczne.

  W meteorologii, masa powietrza - duży obszar troposfery o szczególnym pionowym uwarstwieniu termicznym, wilgotności powietrza i innych wspólnych cechach, które nabyła przez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Strefy przejściowe między masami powietrza to fronty atmosferyczne.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.