• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bariera odłamkowa

  Przeczytaj także...
  Szekla (szakla, szekiel, szakiel) – metalowa klamra w kształcie litery "U" lub "Ω", tworząca zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby lub sprężynowej zapadki, służąca do łączenia elementów takielunku, np. liny z żaglem oraz szybkiego i czasowego łączenia lin zakończonych okiem, łańcuchów i ich kombinacji.Kotew (spotyka się też określenia ankier, ankra, kotwa, kołek lub łącznik) – element konstrukcji stosowany do mocowania (kotwienia) monolitycznego podłoża, rzadziej do mocowania podłoża z otworami takiego jak cegły kratówki lub pustaki stropowe, stopy słupa z fundamentem, wsporników lub belek do słupów lub ścian itp.
  Sworzeń - w budowie maszyn element połączenia sworzniowego. Jest to najczęściej walec wykonany ze stali. W połączeniu pasowany jest luźno, przenosi obciążenia zginające, a przed wypadnięciem zabezpieczać może go łeb lub dodatkowe elementy w postaci zawleczki, nakrętki, pierścień osadczy sprężynujący lub płytka osadcza.

  Bariera odłamkowa – chroni przed obrywami skalnymi ludzi oraz infrastrukturę techniczną. Wychwytuje nieoczekiwanie spadające odłamki skalne, które odspajają się od stoków na skutek wietrzenia mechanicznego, chemicznego, działania wody czy roślinności.

  Bariera odłamkowa zainstalowana w Szwajcarii w miejscu występowania spadających odłamków skalnych.
  Bariera typu RXI-025 zainstalowana w Żegiestowie przy drodze nr 971. Służy jako zabezpieczenie drogi wojewódzkiej przed spadającymi odłamkami skalnymi.
  Bariera odłamkowa po zatrzymaniu obrywu skalnego.
  Test w skali 1:1 bariery odłamkowej na 8000 kJ. Rozwiązanie firmy Geobrugg AG.
  Podczas projektowania rozwiązania konstrukcyjnego, należy przeanalizować zakres energii jaką konstrukcja ma przenieść podczas wystąpienia obrywu.

  Budowa i działanie bariery odłamkowej[]

  Bariery odłamkowe składają się z:

  Obryw – gwałtowne oderwanie się mas skalnych od stromego, urwistego stoku, częste przy trzęsieniach ziemi. Najczęściej przyjmuje formę lawiny kamiennej. Przykładem są Wantule w Dolinie Miętusiej w Tatrach. U podnóża stoku lub ściany skalnej powstaje duże nagromadzenie bloków skalnych, tworzące bezładne blokowisko, tzw. piarg. Piargi występują bądź w obrębie ścian skalnych (np. w żlebach), bądź u ich podnóża, gdzie tworzą stożki, hałdy i pokrywy usypiskowe. Składają się z materiału o różnej frakcji, od żwiru, przez kamienie po wielkie bloki skalne. Obrywy są naturalnym procesem geodynamicznym, stanowiącym olbrzymie zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. W Polsce wiele dróg jest zagrożonych obrywami, a miejsca ich występowania oznaczane są przy pomocy znaku drogowego „Uwaga spadające odłamki skalne”.Wietrzenie chemiczne, dekompozycja – procesy chemicznego rozkładu, w trakcie których dochodzi do rozpuszczania i uwalniania składników oraz syntezy nowych minerałów bądź pozostawiania trwałych produktów końcowych rozpadu. Wietrzenie chemiczne jest głównie spowodowane procesami rozpuszczania, hydratacji, hydrolizy, utleniania, redukcji i uwęglanowienia (karbonatyzacji) przebiegającymi głównie pod działaniem wody, tlenu, dwutlenku węgla, kwasów humusowych i bakterii.
 • Płyt gruntowych mocowane przy pomocy kotew do podłoża,
 • Słupów tj. dwuteowników szerokostopowych montowanych sztywno do płyt gruntowych(bariery typu TXI i AXI) lub ze sworzniowym mocowaniem z płytą gruntową,
 • Kotew linowych lub gwoździ gruntowych z głowicami FLEX,
 • Lin pomocniczych oraz odciągowych wyposażonych w pierścienie bezpieczeństwa.
 • W momencie uderzenia odłamka o barierę energia kinetyczna jest w pierwszym rzędzie absorbowana dzięki plastycznej deformacji siatki. Zjawisko to znacznie obciąża system kotwienia. Liny umożliwiają ściąganie zawieszonych na szeklach siatki w miejscu uderzenia (efekt kurtyny), co pozwala na rozłożenie obciążeń na większej powierzchni bariery. Testy bariery przeprowadzane są w skali 1:1, w warunkach upadku pionowego na specjalnym polu testowym w miejscowości Walenstadt (Szwajcaria). Bariery posiadają Aprobaty i Atesty Techniczne.

  Walenstadt - miejscowość i gmina w Szwajcarii, kantonie Sankt Gallen, dystrykcie Sarganserland. Leży nad jeziorem Walensee.Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) – proces wietrzenia prowadzący do zmian fizycznych skały – jest ona rozdrabniana na coraz mniejsze okruchy, lecz nie zmienia się jej skład chemiczny.

  W naturze prędkość w trakcie uderzenia pojedynczego obrywu skalnego waha się zazwyczaj pomiędzy 10 a 20 m/s, wyjątkowo dochodząc do 25 m/s. Mogą występować uderzenia wielokrotne obrywów skalnych, pni drzew lub osunięć śniegu.

  Rodzaje barier[]

  Rodzaje barier zależą głównie od energii odłamków skalnych jaką może dana bariera przyjąć. Różnice energochłonności wynikają z budowy barier, rodzajów oraz parametrów zastosowanych materiałów a także sposobu połączenia ich elementów. Ważną kwestią jest wysokość, którą mogą osiągnąć odłamki skalne odbijające się od powierzchni stoku.

  Oto przykładowe rodzaje:

 • Bariery typu TXI oraz AXI o nośności od 100 kJ do 500 kJ bez lin odciągowych,
 • Bariery typu RXI - certyfikowane zgodnie z wytycznymi FOEN, o nośności od 250 kJ do 5000 kJ,
 • Bariery typu GBE - certyfikowane zgodnie z ETAG 27 (znak CE), o nośności od 100 kJ - 8000 kJ,
 • Bariery hybrydowe - będące połączeniem kurtyn skalnych oraz barier elastycznych.
 • Powyżej wymienione bariery mogą uzupełniać lub nawet zastąpić ciężki konstrukcje budowlane, ponieważ mogą pochłaniać więcej energii niż istniejące bądź planowane galerie betonowe jak również innego typu konstrukcje żelbetowe. Ponadto okazują się być doskonałym rozwiązaniem w przypadku,gdy budowa wału ziemnego nie jest realna ze względów topograficznych lub estetycznych.

  Bibliografia[]

 • Materiały techniczne i strona internetowa firmy Geobrugg – http://www.geobrugg.pl
 • Fotodokumentacja z instalacji - http://www.geobrugg.com/contento/Portals/35/media/Fotodokumentacja-DW971%20RXI-025%20NEW.pdf • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.