• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Barciany - gmina

  Przeczytaj także...
  Bogusławki (niem. Bogslack) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.Aptynty (niem. Aftinten) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.
  Żeleznodorożnyj (ros. Железнодорожный, pol. Gierdawy, Gierdawa, lit. Girdava, niem. Gerdauen,) – osiedle typu miejskiego (2900 mieszkańców) w rejonie prawdinskim obwodu kaliningradzkiego w Rosji.

  Barcianygmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.

  Siedziba gminy to Barciany.

  Według Narodowego Spisu Powszechnego 31 marca 2011 gminę zamieszkiwało 6782 mieszkańców.

  Korsze (niem. Korschen, prus. Karsi) to miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Korsze. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. olsztyńskiego.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Barciany ma obszar 293,62 km², w tym:

 • użytki rolne: 82%
 • użytki leśne: 8%
 • Gmina stanowi 24,21% powierzchni powiatu.

  Szaty Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.Obwód kaliningradzki (ros. Калининградская область, Kaliningradskaja obłast’) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Barciany w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Barciany.png

  Ochrona przyrody[]

  Obszar gminy wchodzi w skład:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
 • Obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska (PLB280015) OSO
 • Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody:

  Wójtowie Gminy Barciany (od 1990)[]

 • Ryszard Kozyra (1990-2006)
 • Łukasz Jakub Wiśniewski (2006-2010)
 • Ryszard Kozyra (od 2010)
 • Miejscowości na terenie gminy[]

  Największymi miejscowościami gminy są Barciany – 1082 mieszkańców i Mołtajny 815 mieszkańców. Na terenie gminy siedziby parafii rzymskokatolickich znajdują się w następujących miejscowościach: Barciany, Drogosze, Mołtajny, Momajny i Winda. W Asunach zlokalizowana jest Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. W Barcianach jest też kaplica ewangelicko-augsburska obsługiwana przez proboszcza parafii tego wyznania z Kętrzyna. W Barcianach znajdują się także: Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Kultury i Gimnazjum Publiczne. Szkoły podstawowe (stan 2004) znajdują się w następujących miejscowościach: Barciany, Drogosze, Mołtajny i Winda.

  Krzeczewo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.Kętrzyn (daw. Rastembork, niem. Rastenburg, prus. Rastanpils) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu kętrzyńskiego.

  Przez teren gminy przebiega linia kolejowa KorszeŻeleznodorożnyj (Rosja) – używana w obrocie towarowym.

  Sołectwa[]

  Aptynty, Asuny, Barciany, Bobrowo, Drogosze, Frączkowo, Gęsie Góry, Gęsiki, Krelikiejmy, Modgarby, Mołtajny, Momajny, Ogródki, Podławki, Radosze, Rodele, Silginy, Skandawa, Skierki, Solkieniki, Suchawa, Wilkowo Małe, Winda.

  Pozostałe miejscowości[]

  Anielin, Arklity, Błędowo, Bogusławki, Borszyny, Czaczek, Dębiany, Duje, Garbno, Główczyno, Górki, Gumniska, Kąpławki, Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie, Kolwiny, Kotki, Krymławki, Krzeczewo, Kurkławki, Maciejki, Markławka, Markuzy, Michałkowo, Moruny, Niedziały, Pastwiska, Radoski Dwór, Ruta, Rutka, Siwoszewo, Skandawa (osada), Skoczewo, Staniszewo, Stary Dwór Barciański, Szaty Wielkie, Święty Kamień, Taborzec, Wargity, Wielewo, Wypęk, Zalesie, Zielone.

  Kąpławki (niem. Kamplack) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.Kolwiny (niem. Kolbiehnen) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.

  Sąsiednie gminy[]

  Kętrzyn, Korsze, Sępopol, gmina Srokowo. Gmina sąsiaduje z Rosją (obwód kaliningradzki).

  Przypisy

  Gmina Kętrzyn – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Gmina Sępopol – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.
  Główczyno (niem. Egloffstein) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.
  Kotki (niem. Krausen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.
  Wilkowo Małe – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Barciany.
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.105 sek.