• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Barbara Wachowska

  Przeczytaj także...
  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.
  15 listopada jest 319. (w latach przestępnych 320.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 46 dni.

  Barbara Wachowska (ur. 15 listopada 1929 w Wolborzu, zm. 2 lutego 2005 w Łodzi) – historyk, nauczycielka akademicka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1945 mieszkała w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 1949 ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W r. 1952 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, a w r. 1957 historię na Uniwersytecie Warszawskim.

  Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.Tadeusz Józef Kawka (ur. 12 marca 1929 w Rafałkach k. Łodzi, zm. 2012 Tomaszów Mazowiecki) – geograf, pedagog i nauczyciel, dyrektor szkół średnich, działacz społeczno-kulturalny, historyk szkolnictwa, biograf społeczności lokalnej Tomaszowa Mazowieckiego i okolic, współzałożyciel i długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Od 1957 była pracownikiem naukowym w Katedrze Historii Polski XIX i XX wieku w Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat była kierownikiem Zakładu a następnie Katedry Historii Najnowszej Polski oraz wicedyrektorem Instytutu Historii . Prowadziła prace badawcze dotyczące kwestii związanych z dziejami masowych ruchów społecznych, partii politycznych i związków zawodowych, a także dziejów miast Polski centralnej.

  Maria Nartonowicz-Kot, (ur. 23 stycznia 1950 roku w Tomaszowie Mazowieckim) – historyk, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Historii UŁ, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, redaktor czasopisma naukowego Rocznik Łódzki.Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, położone na zachodzie Równiny Piotrkowskiej. Drugie pod względem wielkości miasto w województwie łódzkim i 47. w Polsce. Był miastem królewskim.

  Jest autorką prac na temat historii najnowszej Brzezin, Kutna, Łasku, Łęczycy, Pabianic, Piotrkowa Tryb., Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza. Była wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i redaktorem naczelnym "Rocznika Łódzkiego". Opublikowała liczne prace poświęcone Tomaszowowi Mazowieckiemu. W roku 2000 otrzymała dyplom i medal "Przyjaciel Tomaszowa Mazowieckiego". Była długoletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPR Z Pola Walki, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego. Autorka haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego.

  Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.Z Pola Walki – kwartalnik ukazujący się w latach 1958-1989 w Warszawie. Wydawcą był Zakład Historii Partii przy KC PZPR, następnie Instytut Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Periodyk był poświęcony historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. Publikowali w nim historycy zasłużeni w fałszowaniu historii m.in. PPR.

  Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi (kwatera XXIII, rząd 22, grób 6).

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • "Strajki okupacyjne w łódzkim okręgu przemysłowym w latach wielkiego kryzysu 1929-1933"
 • "Z dziejów jednolitego frontu w łódzkim okręgu przemysłowym"
 • "Łódzka organizacja KPP w latach 1918-1926"
 • W drugiej Rzeczypospolitej, w: Wachowska B. (red.), Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa – Łódź 1980.
 • Strajki okupacyjne w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu (kwiecień-maj 1933 r.), Rocznik Łódzki, T. 12, 1962, s. 17-40.
 • Zarys dziejów oświaty i życia kulturalnego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939, Rocznik Łódzki, T. 25, 1975, s. 231-250.
 • Z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim (1903-1983), Rocznik Łódzki, T. 35, 1985, s. 69-84.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Kawka, Szkoła, która przeszła do historii. Encyklopedyczny słownik znanych absolwentów, nauczycieli i rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim 1901-2001, Tomaszów Mazowiecki 2001, ​ISBN 83-910695-1-6​, s. 20-21 (fot.).
 • Tadeusz Kawka, Leksykon I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1903-1998. Sławni absolwenci, nauczyciele i rodziców uczniów szkoły, Tomaszów Mazowiecki: [Tadeusz Kawka], 1998, s. 23, ISBN 83-910695-0-8, OCLC 751411631.
 • Maria Nartonowicz-Kot, Barbara Wachowska (15 XI 1929 - 2 II 2005), Rocznik Łódzki, T. 52, 2005, s. 325.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Biogram na stronach Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: "Książka i Wiedza" 1978, s. 5
  Łask – miasto w woj. łódzkim, w powiecie łaskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łask. Położone na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Grabią.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego - słownik ukazujący się od 1967 roku (zeszyt próbny). Miał objąć działaczy związanych z działalnością w ruchu robotniczym w XIX i XX wieku. Wydawany był pierwotnie przez Zakład Historii Partii przy KC PZPR. Po jego rozwiązaniu ukazywał się pod auspicjami Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Redaktorem naczelnym był Feliks Tych. Ukazały się 3 tomy (do całości litery K).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Cmentarz Doły – jedna z najważniejszych i największych nekropolii Łodzi. Znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bałuty, po obu stronach ulicy Smutnej.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.