• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Barbara Niemiec

  Przeczytaj także...
  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Barbara Krystyna Niemiec (ur. 13 lipca 1943 w Krakowie, zm. 8 stycznia 2014 tamże) – polska filolog, nauczyciel akademicki i działaczka polityczna, dziennikarka, w latach 1991–1993 członek Trybunału Stanu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po ukończeniu nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Józefy Joteyko w Krakowie studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1961–1966). W latach 1966–1970 była pracownikiem naukowym UJ, zaś od 1970 do 1974 wykonywała pracę nauczycielki w krakowskich szkołach. W 1977 uzyskała stopień doktora. W latach 1977–1979 zatrudniona w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, zaś od 1979 w Instytucie Pedagogicznym UJ. W 1980 wstąpiła do NSZZ „Solidarność”, w czasie stanu wojennego była redaktorem prasy podziemnej.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

  W latach 1991–1993 zasiadała w Trybunale Stanu z rekomendacji „Solidarności”. W wyborach 1991, 1993, 1997 i 2005 bez powodzenia ubiegała się o mandat parlamentarzystki (dwukrotnie z ramienia NSZZ „Solidarność”, następnie z listy Ruchu Odbudowy Polski i Ligi Polskich Rodzin).

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Zasiadała w Komisji Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Krakowie (1994–1998). Była członkinią Rady Programowej Polskiego Radia w Krakowie (1995–1999). Od 1995 współpracowała z „Tygodnikiem Solidarność”. Była także adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Trybunał Stanu (TS) – w Polsce konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

  Po powstaniu IPN zaangażowała się w działalność grupy „Ujawnić prawdę” dążącej do naświetlenia kwestii współpracy działaczy krakowskiej opozycji ze Służbą Bezpieczeństwa.

  W 2006 prezydent Lech Kaczyński odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 grudnia 2011 odznaczona została Medalem „Niezłomnym w słowie”.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zmarła dr Barbara Niemiec, legenda krakowskiej „Solidarności”. radiokrakow.pl, 8 stycznia 2014. [dostęp 2014-01-08].
  2. Serwis PKW – Wybory 2005. [dostęp 2014-01-08].
  3. Kolejne nazwiska tajnych współpracowników ujawnione. wp.pl, 21 lutego 2006. [dostęp 2011-11-17].
  4. M.P. z 2006 r. nr 62, poz. 647
  5. Medal Niezłomnym w Słowie. 13-grudnia.pl. [dostęp 2012-03-31].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności. [dostęp 2011-11-17].
 • Dr Barbara Krystyna Niemiec, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-11-17].
 • Barbara Niemiec, [w:] Władysław Tyrański, Kto jest kim w Krakowie, Krakowska Agencja Informacyjna, Kraków 2000, s. 235
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Medal „Niezłomnym w Słowie” – odznaczenie nadawane osobom, które w latach 80. XX wieku, ryzykując represje i uwięzienie, działały na rzecz wolności słowa w Polsce. Osoby te pełniły, z narażeniem własnej wolności i zdrowia, funkcje wydawców, organizatorów druku, drukarzy i kolporterów wydawnictw, działających na rzecz przełamania ówczesnego monopolu informacyjno-kulturowo-edukacyjnego w okresie PRL. Ich działalność, w świetle obowiązujących wtedy przepisów prawnych, była nielegalna. Osoby te rozpracowywała i represjonowała Służba Bezpieczeństwa oraz inne służby specjalne i milicyjne PRL.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.
  Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Tygodnik Solidarność” – tygodnik polityczno-gospodarczo-społeczny. Jedno z pierwszych niezależnych czasopism wydawanych w okresie PRL, powstałe w 1981 r. Pierwszy numer ukazał się 3 kwietnia 1981 w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. Obecnie wydawany jest przez NSZZ „Solidarność” i dominuje w nim tematyka związkowa.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 odbyły się 19 września 1993 r.; zostały rozpisane na skutek zarządzenia Prezydenta RP Lecha Wałęsy o rozwiązaniu Sejmu z dniem 31 maja 1993 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.