• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bar Podlaski w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 roku przez byłych członków Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, OMS "Życie" oraz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Spartakus" z inicjatywy Hanny Szapiro-Sawickiej. ZWM stanowił młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety radzieckiej racji stanu – jej podporządkował swoją taktykę propagandową i realizowane akcje, w tym akcje zbrojne. We wrześniu 1943 roku Zarząd Główny ZWM wydał swoją Deklarację programową, w której określił podstawowe cele działalności Związku. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 roku, wchodząc w skład nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (niem. Polnische Polizei im Generalgouvernement), znana lepiej jako Granatowa Policja (niem. Blaue Polizei) – policja komunalna, finansowana przez polskie samorządy (szczątkowe struktury samorządowe, pozostające pod nadzorem niemieckiej administracji cywilnej), podporządkowana lokalnym komendantom niemieckiej policji porządkowej – Ordnungspolizei; najwyższym szczeblem struktury Policji Polskiej było stanowisko komendanta miejskiego lub powiatowego. Nazwa policji pochodzi od granatowego koloru noszonych mundurów. Analogiczne policje istniały we wszystkich okupowanych krajach.
  Dom publiczny, potocznie: burdel, zwane dawniej także zamtuzem lub lupanarem – budynek służący jako miejsce świadczenia usług seksualnych za pieniądze.

  Bar Podlaski – nieistniejąca warszawska restauracja znajdująca się przy ul. Nowogrodzkiej 15, róg ul. Kruczej.

  II wojna światowa[ | edytuj kod]

  Podczas okupacji niemieckiej wstęp do lokalu mieli jedynie funkcjonariusze SS i policji hitlerowskiej. Nad barem mieścił się dom publiczny, także Nur für Deutsche.

  10 maja 1943 Grupa Specjalna Gwardii Ludowej Okręg Warszawa Miasto pod dowództwem Tadeusza Domańskiego „Tadka” przeprowadziła tam zamach odwetowy za śmierć kolegów: „Zawiszy”, „Wiktora” i Sawickiej. Tadeusz Kur „Ignac” i Artur Siciński „Samuel” wrzucili do lokalu dwa granaty, raniąc dwóch niemieckich żołnierzy i prostytutkę.

  Tylko dla Niemców (Nur für Deutsche) – szowinistyczny napis umieszczany podczas II wojny światowej w okupowanych przez III Rzeszę krajach na środkach transportu oraz budynkach i w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: parki, kawiarnie, kina, teatry itp. Na tramwajach linii 0 w Warszawie umieszczono polski napis „Dla nie-Niemców wzbronione”.Gwardia Ludowa, GL – organizacja zbrojna PPR utworzona 28 marca 1942 (decyzja antydatowana na 6 stycznia 1942). Jednolitą ogólnopolską nazwę przyjęto w marcu 1942. Nieznana jest dokładna liczba żołnierzy GL. Początkowo zamiast polskiego godła, żołnierze GL nosili na czapkach czerwony trójkąt z napisem "GL" – dopiero w późniejszym czasie znakiem tej formacji stał się piastowski orzeł, a nieoficjalnym hymnem "Marsz Gwardii Ludowej". Organem prasowym GL było pismo "Gwardzista".

  Drugi zamach na ten sam lokal miał miejsce 23 października 1943, kiedy to siedmiu członków GL-ZWM pod dowództwem Lecha Kobylińskiego „Konrad” przeprowadziło akcję, w wyniku której zginęło lub zostało rannych wielu Niemców, zginął także granatowy policjant. Żołnierze Gwardii Ludowej nie ponieśli strat w ludziach.

  Ulica Nowogrodzka – ulica w dzielnicach Ochota i Śródmieście w Warszawie, biegnąca od ul. Brackiej do ul. Koszykowej. Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zamachy Gwardii Ludowej na Café Club
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 37.
  2. Tomasz Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 313. ISBN 83-06-00717-4.
  3. Jaworska Helena: Było nas stu. Warszawa: Spółdzielnia wyd. „Płomienie”, 1948.
  4. Tomasz Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 313–314. ISBN 83-06-00717-4.
  5. Tomasz Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 385–386. ISBN 83-06-00717-4.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Zamachy na Café Club – dwa zamachy na kawiarnię przeznaczoną tylko dla Niemców w okupowanej Warszawie, wykonane przez członków Gwardii Ludowej, w odwecie za masowe egzekucje więźniów Pawiaka. W ich wyniku rannych zostało kilku Niemców.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.