• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bankowe konto internetowe

  Przeczytaj także...
  Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.
  Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.

  Internetowe konto bankowerachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który można obsługiwać za pomocą internetu.

  Istnieją dwa rodzaje kont internetowych:

 • konta wyłącznie internetowe, które obsługiwane są tylko za pomocą internetu,
 • konta z dostępem do internetu, które obsługiwać możemy zarówno przez sieć, jak i za pośrednictwem oddziału banku.
 • Banki podejmują coraz więcej działań, w celu przyciągnięcia nowych lub utrzymania starych klientów. Zazwyczaj koncentrują się na obniżce kosztów prowadzenia rachunku, ułatwieniach w dostępie do środków, szerokiej gamie produktów powiązanych czy unikalnej wartości dla klienta (np. programy premiowe). Idealne konto bankowe powinno zapewnić posiadaczowi rachunku: wysoki dochód z oprocentowania, minimalne koszty obsługi, maksymalną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ranking kont osobistych. Dostęp: 30.03.2015
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.