• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bank Inicjatyw Gospodarczych

  Przeczytaj także...
  BIG Bank Gdański – bank komercyjny powstały w 1997 w wyniku fuzji Banku Inicjatyw Gospodarczych SA oraz Banku Gdańskiego SA. Prezesem banku był Bogusław Kott.Dariusz Tytus Przywieczerski (ur. 8 maja 1946 we Włocławku) – polski biznesmen, w przeszłości notowany na liście 100 najbogatszych Polaków "Wprost" (najwyższe w roku 1994 - 32.), skazany w aferze FOZZ.
  Żegluga Polska – powstałe w roku 1926 polskie przedsiębiorstwo armatorskie, działające w oparciu o kapitały państwowe. Na jego czele stał Julian Rummel. W roku 1932 przekształcono ŻP w spółkę akcyjną, ale nadal z większościowymi udziałami państwa. Uległa likwidacji w roku 1951.

  Bank Inicjatyw Gospodarczych SA (BIG SA) – powstały z inicjatywy władz komunistycznych PRL w ramach procesu uwłaszczenia nomenklatury bank komercyjny, działający pod swoją nazwą w latach 1989-1997. Prezesem banku był Bogusław Kott. Siedziba zlokalizowana została w Warszawie.

  Założycielami spółki były podmioty kontrolowane przez władze komunistyczne PRL: Transakcja spółka z o.o. (będąca de facto własnością PZPR), PZU, Warta i Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTiT), Fundacja Rozwoju Żeglarstwa, Universal SA, Expolco Holding SA, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Interster sp. z o.o. oraz osoby fizyczne: Andrzej Olechowski - ówczesny dyrektor w NBP, Anatol Adamski (były prezes PZU SA), Dariusz Przywieczerski (prezes Universalu), Stanisław Tołwiński (prezes Intersteru), Wiktor Pitus (prezes Transakcji), Andrzej Cichy (Prezes PPTiT), Janusz Staniszewski (prezes Warty), Bogusław Kott (prezes BIG) oraz Aleksander Borowicz (podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów). Jednym z pierwszych nabywców akcji BIG był Jerzy Urban.

  "Życie" – dziennik o charakterze konserwatywnym, założony w 1996 przez Tomasza Wołka po tym, kiedy przestał on być redaktorem naczelnym "Życia Warszawy" po wygranej w wyborach prezydenckich 1995 Aleksandra Kwaśniewskiego.Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

  Ówczesny prezes NBP Władysław Baka miał początkowo opory przed przyznaniem bankowi licencji na działalność ze względu na konflikt interesów wynikający z podwójnej roli jego właścicieli, którzy byli jednocześnie szefami państwowych spółek inwestujących w powstający podmiot prywatny.

  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" (TUiR Warta S.A.) - towarzystwo ubezpieczeniowe, które działa na polskim rynku od roku 1920.Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego – fundusz powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 roku przez Sejm PRL IX kadencji, jako jeden z państwowych funduszy celowych, którego oficjalnym celem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego oraz gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Rzeczywistym zadaniem funduszu było skupowanie na wtórnym rynku zagranicznych długów PRL po znacznie obniżonych cenach, wynikających z niskich notowań długu.

  W latach 1989-1994 środki zaangażowane w BIG SA przez poszczególne podmioty wyniosły (dane z czasopisma CASH w starych złotych):

  1. PZU SA oraz PZU Życie SA - 400 mld
  2. Polska Poczta, Telegraf i Telefon (następnie TP SA oraz Poczta Polska) - 200 mld
  3. Żegluga Polska wraz z podmiotami zależnymi - 200 mld
  4. Bank Gdański SA - 110 mld
  5. TUiR Polisa SA - 100 mld

  Wśród zyskownych operacji w pierwszym okresie istnienia banku wymienić można otwarcie w nim rachunku przez Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ). Obok FOZZ-u znaczne sumy w banku lokowało PZU.

  Telekomunikacja Polska (TP, również TP S.A. dla odróżnienia od dawnego skrótu Telewizji Polskiej) – operator telekomunikacyjny, były monopolista, a obecnie dominujący dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce. Jeden z największych w Polsce dostawców Internetu. Właściciel PTK Centertel Sp. z o.o., operatora telefonii komórkowej Orange, z którą planuje połączyć się przez przejęcie.Uwłaszczenie nomenklatury – potoczne określenie procesu prywatyzacji i przejmowania majątku publicznego przez niektórych działaczy nomenklatury partyjnej i państwowej, które pojawiło się na fali przemian ustrojowych w 1989 roku w Polsce i innych krajach bloku sowieckiego. Konwersja władzy politycznej dotychczasowych elit państw komunistycznych na własność ekonomiczną rozpatrywana jest w literaturze naukowej jako proces budowy „kapitalizmu politycznego”, którego realny zasięg jest jednak przedmiotem licznych kontrowersji. Początki "uwłaszczenia nomenklatury" identyfikowane są zwykle drugiej połowie lat osiemdziesiątych i wiązane z ogłoszeniem tzw. pieriestrojki w ZSRR, choć niektórzy badacze dostrzegają je jeszcze wcześniej.

  BIG SA powiązany był ze spółką Universal SA. BIG udzielił Universalowi kredytu w wysokości 300 mld starych zł, co stanowiło wówczas 87,1% kapitału własnego spółki. Następnie w 1990 Universal nabył znaczną część udziałów banku od spółki Transakcja.

  W 1991 bank jako pierwszy w Polsce rozpoczął dystrybucję kart płatniczych w systemie VISA. W 1992 BIG SA stał się pierwszym w Polsce bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Bank Gdański SA – bank komercyjny z siedzibą w Gdańsku, powstały w 1989 początkowo jako bank państwowy poprzez wydzielenie go ze struktury NBP. W 1997 nastąpiła fuzja Banku Gdańskiego SA z bankiem BIG SA w wyniku której powstał BIG Bank Gdański przekształcony następnie w Bank Millennium.

  W 1994 BIG przejął Łódzki Bank Rozwoju SA (24 placówki). W 1995 BIG nabył od Skarbu Państwa 24% akcji Banku Gdańskiego zarezerwowanych początkowo dla inwestora zagranicznego, zaś w 1997 kolejne 31% akcji tegoż banku, w międzyczasie dokupując kilka procent akcji na giełdzie. W 1997 nastąpiła fuzja BIG SA z Bankiem Gdańskim w wyniku której powstał BIG Bank Gdański przekształcony następnie w 2003 w Bank Millennium.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.PHU "Transakcja" Spółka z o.o. - spółka ("przedsiębiorstwo handlowo-usługowe") założona 26 lipca 1988 w Warszawie przez koncern RSW "Prasa Książka Ruch" reprezentowany przez Bronisława Stępnia i Tadeusza Kucharka oraz Akademię Nauk Społecznych przy KC PZPR reprezentowaną przez Jaremę Maciszewskiego. Radę Nadzorczą spółki tworzyli Janusz Basiak, Wiesław Huszcza, Witold Wiącek, Leszek Biały, Marek Siwiec, oraz Jerzy Szmajdziński. Wiktor Pitus objął stanowisko prezesa zarządu spółki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Maciej Samcik. Dwie dekady wielkiego drapieżnika. „Gazeta Wyborcza”. 16 kwietnia 2012. s. 20. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • MSWiA - Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej PZPR
 • Artykuł Rafała Kasprów pt. "BIG, czyli jak powstawała czerwona pajęczyna" opublikowany w dzienniku "Życie" w 1997 r.
 • Visa – marka kart płatniczych należąca do Visa Inc., spółki giełdowej notowanej na giełdzie nowojorskiej jako NYSE: V z siedzibą w Foster City w USA.Jerzy Urban, pseudonimy: Wanda Borkowicz Jerzy Kibic, Jan Rem, Klakson (ur. 3 sierpnia 1933 w Łodzi) – polski dziennikarz, publicysta, satyryk, pisarz i polityk, w latach 1981–1989 rzecznik prasowy Rady Ministrów, od 1990 redaktor naczelny tygodnika „NIE” i właściciel wydającej go spółki Urma.
  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa Kapitałowa "Universal SA" - przedsiębiorstwo powstałe w wyniku prywatyzacji dawnej Centrali Handlu Zagranicznego (CHZ) "Universal" upadłe w 2003. CHZ Universal w czasach PRL był m.in. monopolistą w handlu zagranicznym towarami AGD, choć pośredniczył również w handlu szeregiem innych typów towarów. W szczególności eksportował rowery marki Romet, które w jego ofercie przyjmowały markę "Universal". Widocznym znakiem pozycji Universalu w czasach PRL było zbudowanie w 1965 na jego potrzeby wysokiego na mniej więcej 50 m biurowca będącego centralą firmy. Zlokalizowany jest on pod adresem al. Jerozilimskie 44, za rotundą na tzw. "Ścianie Wschodniej" w Warszawie, niepodal "Domów Towarowych Centrum". W roku 2013 rozpoczęto rozważanie rozbiórki budynku.
  PZU Życie Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) został zawiązany aktem notarialnym, sporządzonym 18 grudnia 1991 r. Założycielami Zakładu byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 12 listopada 2002 r. jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” (PPTT albo PPTiT) – przedsiębiorstwo państwowe, utworzone w 1928. W 1987 roku przekształcone w państwową jednostkę organizacyjną. Działało do roku 1991. Jego zadaniem była eksploatacja wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomunikacyjnych.
  Andrzej Marian Olechowski (ur. 9 września 1947 w Krakowie) – polski polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993–1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej.
  Poczta Polska Spółka Akcyjna – jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych i usług kurierskich (Pocztex).
  Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.