• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bank  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
  Największe banki[ | edytuj kod]

  Największe banki świata[ | edytuj kod]

  Poniższe zestawienie prezentuje listę największych banków na świecie, uszeregowanych według wielkości posiadanych aktywów. Liczby w USD, według stanu na 30 czerwca 2019 r.:

  1. Industrial and Commercial Bank of China – 3 912,6 mld
  2. China Construction Bank – 3 382,4 mld
  3. Agricultural Bank of China – 3 293,1 mld
  4. Bank of China – 3 242,0 mld
  5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2 846,1 mld
  6. JPMorgan Chase – 2 727,4 mld
  7. HSBC Holdings – 2 659,0 mld
  8. Bank of America – 2 395,9 mld
  9. China Development Bank – 2 356,6 mld
  10. BNP Paribas – 2 332,7 mld

  W zestawieniu poniżej banki uszeregowano według kapitalizacji rynkowej (liczby w USD, według stanu na 1 lipca 2019 r.):

  Jacek Jastrzębski (ur. 10 maja 1980 roku w Warszawie) - polski prawnik, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Bank inwestycyjny – to bank specjalizujący się w transakcjach inwestycyjnych. Zajmuje się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów. Może zajmować się również przejęciami oraz fuzjami.
  1. JPMorgan Chase – 368,8 mld
  2. Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) – 295,7 mld
  3. Bank of America – 279,7 mld
  4. Wells Fargo – 214,3 mld
  5. China Construction Bank – 208,0 mld
  6. Agricultural Bank of China – 181,5 mld
  7. HSBC Holdings – 169,5 mld
  8. Citigroup – 163,6 mld
  9. Bank of China – 151,2 mld
  10. China Merchants Bank – 133,4 mld

  Największe banki działające w Polsce[ | edytuj kod]

  Największe banki uniwersalne w Polsce w oparciu o sumę aktywów na koniec 2016:

  Bank spółdzielczy – to jedna z prawnych form działalności banku, którą (obok spółki akcyjnej i przedsiębiorstwa państwowego) przewiduje polskie prawo bankowe.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - chiński bank z siedzibą w Pekinie, notowany na SEHK i SSE. Największy bank na świecie pod względem wielkości aktywów. W 2014 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu największych firm na świecie Global 2000 magazynu Forbes oraz 25 miejsce w rankingu Global 500 magazynu Fortune. ICBC posiada oddziały na całym świecie, w tym w Polsce.
   Zapoznaj się również z: Lista banków działających w Polsce.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • bankowość elektroniczna
 • bank typu brytyjskiego
 • bank zrzeszający
 • parabank
 • bankowość osobista
 • bankowość islamska


 • Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bank komercyjny – wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczy usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.
  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  System bankowy to całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnych. System bankowy to także liczba i rodzaj banków funkcjonujących w danym państwie, tworzących logiczną i zwartą całość.
  Nadzór bankowy – jest to instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych, której podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego, a także tworzenie kontrolowanych przez nadzór norm ostrożnościowych.
  Citigroup powstał w 1998 roku w wyniku fuzji Citicorp i Travelers Group. W ten sposób powstał największy, pod względem kapitalizacji rynkowej, dostawca usług finansowych na świecie.
  Bank of America – jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 1. miejsce w USA wśród banków. Ma siedzibę w Charlotte w Karolinie Północnej. Korzenie banku sięgają 1784 r., kiedy to został założony Bank of Massachusetts.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.