• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Banie - gmina

  Przeczytaj także...
  Gryfino, (niem. Greifenhagen) – miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, siedziba władz powiatu gryfińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Gryfino. Leży nad Odrą Wschodnią na Równinie Wełtyńskiej. Pomiędzy rzeką a granicą z Niemcami (Odrą Zachodnią) znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Powiat pyrzycki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pyrzyce. Powiat położony jest na Równinie Pyrzyckiej i Pojezierzu Myśliborskim. Powiat ma zdecydowanie rolniczy charakter (66-85% powierzchni gmin).

  Baniegmina wiejska położona jest w środkowej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą władz gminy jest wieś Banie.

  Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 50., ludność 59.

  Gmina stanowi 11,0% powierzchni powiatu.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Sąsiednie gminy:

  Dłusko Gryfińskie (do 1945 niem. Linde) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie.Swobnica (do 1945 niem. Wildenbruch) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie.
 • Chojna, Gryfino, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa (powiat gryfiński)
 • Myślibórz (powiat myśliborski)
 • Bielice i Kozielice (powiat pyrzycki)
 • Do 31 grudnia 1998 r. gmina wchodziła w skład województwa szczecińskiego.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2005:

 • Liczba ludności:
 • w wieku przedprodukcyjnym: 1 483
 • w wieku produkcyjnym: 4 084
 • w wieku poprodukcyjnym: 797
 • Saldo migracji: -2 (osób)
 • Przyrost naturalny: 1,9‰ (13 osób)
 • Stopa bezroboicia: 15,4% (2006)
 • Gminę zamieszkuje 7,7% ludności powiatu.

  Rów (niem. Rufen) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz.Skotniki – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie, przy trasie drogi wojewódzkiej nr 121.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Banie w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Banie.png

  Przyroda i turystyka[ | edytuj kod]

  Gmina leży na Pojezierzu Myśliborskim i Równinie Wełtyńskiej. Przez rzekę Tywę prowadzi szlak kajakowy. Tworzy ona kilka jezior, m.in. największe jezioro Długie. W gminie zostały wytyczone 2 szlaki turystyczne:

 • szlak turystyczny niebieski – Szlak Pojezierza Myśliborskiego (z Lipian do Chwarstnicy)
 • szlak turystyczny zielony – Szlak Pojezierza Trzcińskiego.
 • Tereny leśne zajmują 26% powierzchni gminy, a użytki rolne 60%.

  Piaskowo (dawniej: niem. Gut Neuendorf) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie. Na wschód od wsi przebiega droga wojewódzka nr 121 łącząca Gryfino i Myślibórz.Urząd pocztowy – jednostka organizacyjna sieci pocztowej (również budynek), placówka pocztowego operatora publicznego (krajowego), w której można skorzystać w pełnym zakresie z pocztowych usług powszechnych.

  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Przez gminę Banie prowadzą drogi wojewódzkie:

 • DW121 łącząca Banie z Gryfinem (22 km) i z przejściem granicznym w Krajniku Dolnym (29 km)
 • DW122 w kierunku Pyrzyc (17 km), oraz przez wieś Rów (15 km) do Myśliborza (28 km).
 • Banie uzyskały połączenie kolejowe w 1895 po wybudowaniu linii kolejowej z Chwarstnicy do Swobnicy. W 1991 linia została zamknięta, a rok później odcinek Banie – Swobnica rozebrany. W 2007 rozebrano pozostały odcinek linii Chwarstnica – Banie.

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Gmina Kozielice (do 1954 gmina Tetyń) – gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu pyrzyckiego. Sąsiednie gminy:

  W gminie czynny jest 1 urząd pocztowy: Banie (PNA 74-110) oraz ajencja pocztowa: Lubanowo (PNA 74-111).

  Samorząd[ | edytuj kod]

  W 2016 r. wykonane wydatki budżetu gminy Banie wynosiły 25,1 mln zł, a dochody budżetu 26,7 mln zł. Zobowiązania samorządu (dług publiczny) według stanu na koniec 2016 r. wynosiły 2,1 mln zł, co stanowiło 7,7% poziomu dochodów.

  Podział administracyjny[ | edytuj kod]

  Sołectwa gminy Banie:

  Lubanowo (dawniej niem. Liebenow) – wieś w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie, nad rzeką Tywą, przy drodze wojewódzkiej nr 121 łączącej Gryfino i Myślibórz przez Banie. Wieś jest położona 5 km na północny zachód od Bań.Parnica (dawniej: niem. Rohrsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie przy drodze wojewódzkiej nr 122 biegnącej z Suchania do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.
 • Babinek, Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Dłużyna, Górnowo, Kunowo, Lubanowo, Parnica, Piaseczno, Piaskowo, Rożnowo, Sosnowo, Swobnica i Tywica.
 • Miejscowości[ | edytuj kod]

 • Banie (miasto w latach 1230–1945, obecnie wieś gminna)
 • Miejscowości gminy Banie:

 • Babinek, Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Dłużyna, Górnowo, Kunowo, Lubanowo, Parnica, Piaseczno, Piaskowo, Rożnowo, Sosnowo, Swobnica, Tywica, Długie, Dłusko Leśne, Piaszno, Skotniki, Trzaski.
 • Miasta partnerskie[ | edytuj kod]

 • Niemcy Gmina Gerswalde
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Baniewice (niem. Marienthal) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie, przy drodze wojewódzkiej nr 122.Babinek (niem. Heinrichsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dług publiczny (albo zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z następujących tytułów:
  Tywica (niem. Landhof) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie.
  Ajencja - prowadzenie działalności na zasadzie dzierżawy od określonego przedsiębiorcy, często na dostawę dla niego towarów zbieranych w terenie.
  Droga wojewódzka nr 121 (DW121) - droga wojewódzka w woj. zachodniopomorskim o długości 34 km łącząca Pniewo z miejscowością Rów. Droga przebiega przez 2 powiaty: gryfiński i myśliborski.
  Linia kolejowa nr 423 - rozebrana linia kolejowa łącząca stację Chwarstnica ze stacją Swobnica. Wybudowano ją w roku 1895. Zamknięta została w 1991 roku, a rok później rozebrano odcinek Banie - Swobnica. W 2007 roku rozebrano pozostały odcinek linii Chwarstnica - Banie.
  Powiat gryfiński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gryfino. Obejmuje obszar Równiny Wełtyńskiej, Puszczy Bukowej, Doliny Dolnej Odry i zachodnią część Pojezierza Myśliborskiego.
  Dłusko Leśne – osada leśna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.