• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Balaton - Bydgoszcz  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Józef Tkacz (ur. 20 września 1946 w Trzciance) – polski sportowiec - hokeista, bramkarz, olimpijczyk, trener. Optymist (ang. Optimist) – najmniejsza monotypowa międzynarodowa klasa jachtów, przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 15 lat. Jest to łódka regatowa (nie należy do najwygodniejszych). Jej kokpit zajmuje połowę jachtu. Łódka wykonana jest zazwyczaj z włókna szklanego, choć zdarzają się drewniane kadłuby.
  Balaton w Bydgoszczy – widok od strony południowej
  Balaton w Bydgoszczy – widok od strony południowej

  Park „Balaton” – akwen i park w Bydgoszczy, liczący 5,16 hektarów powierzchni.

  Lokalizacja[ | edytuj kod]

  „Balaton” jest położony na terenie osiedla Bartodzieje w Bydgoszczy. Zajmuje teren o wymiarach 150 × 450 m, między ulicami: Swarzewską, Polanka, Gajową i Marii Skłodowskiej-Curie.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Historia[ | edytuj kod]

  Jezioro zwane „Balaton” w Bydgoszczy powstało jako zbiornik poeksploatacyjny po cegielni, funkcjonującej na Bartodziejach od 1886 r. przy obecnej ulicy Cegielnianej. Jej pierwszym właścicielem był niemiecki przedsiębiorca Wiese, a w 1901 r. przeszła w ręce Heinricha Krause. Glina pozyskiwana stąd była jeszcze w l. 60. XX wieku. Wyrobisko wypełniło się wodą po II wojnie światowej, gdyż wcześniejsze mapy topograficzne nie przedstawiały w tym miejscu wód otwartych. Wraz z zalaniem akwenu samorzutnie zaczęło w tym miejscu funkcjonować dzikie kąpielisko. Jego popularność miała być przyczyną zmiany lokalizacji planowanej w tym rejonie budowy kościoła rzymskokatolickiego.

  Krzyżówka, kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) — gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zasiedla ona większość półkuli północnej, ale została introdukowana do południowo-wschodniej Australii oraz na Nową Zelandię. Nie jest zagrożona, wyróżnia się 7 podgatunków. Gatunek łowny w okresie od 15 sierpnia do 21 grudnia. Od krzyżówki pochodzą kaczki domowe.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Zagospodarowanie akwenu dla celów rekreacyjnych podjęto w latach 70. XX w. równocześnie z budową osiedla mieszkaniowego Bartodzieje. Wokół stawu wytyczono wówczas trakt spacerowy i zagospodarowano zielenią. Latem akwen służył jako strzeżone miejskie kąpielisko z pomostami i brodzkiem dla dzieci oraz akwen żeglarski, a zimą urządzano na nim lodowisko. Na Balatonie zaczynał jeździć na łyżwach Andrzej Tkacz, jeden z najlepszych polskich hokeistów.

  Kalendarz Bydgoski – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.Tereny zieleni i lasy w Bydgoszczy stanowią bardzo ważny element przestrzeni miejskiej. Zajmują one połowę obszaru miasta, a wokół całej aglomeracji rozciąga się pierścień lasów należących do kompleksów: Puszczy Bydgoskiej i tzw. Lasu Bydgoskiego, łączącego się wzdłuż doliny Brdy z Borami Tucholskimi.

  W 2006 r. wykonano generalny remont bulwaru, odnowiono alejki spacerowe oraz uporządkowano zieleń. Podczas przebudowy linii brzegowej stawu, zróżnicowano znacznie poszczególne jej odcinki, wprowadzając sześć odmiennych typów nabrzeża, m.in. plażę piaszczystą, półwysep, umocniony brzeg z gabionów kamiennych.

  W maju 2008 r. ukończono budowę w południowej części akwenu niewielkiej przystani wodnej i szkółki żeglarskiej. Koszt budowy żeglarskiego ośrodka szkoleniowego wyniósł 1,1 mln zł. Jego otwarcie nastąpiło we wrześniu 2008 r. Mieści on hangar na sprzęt wodny, salę edukacyjną i przebieralnie. Po akwenie można pływać żaglówkami klasy optimist. Ośrodkiem opiekuje się Klub Sportowy „Zjednoczeni”.

  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.Ochrona przyrody w Bydgoszczy – ogół działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie miasta i w jego otoczeniu oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń.

  W 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ufundował rozbudowę w parku nad Balatonem istniejącego placu zabaw. Fundacja ta ma związek z nagrodą dla Bydgoszczy, a zwłaszcza osiedla Bartodzieje za najwyższą w województwie frekwencję w wyborach do Europarlamentu.

  W 2017 w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego nad Balatonem kosztem 114 tys. zl dokonano nasadzeń 70 drzew oraz kilkuset krzewów.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.