• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bakteriofag lambda

  Przeczytaj także...
  Operator – jeden z genów wchodzących w skład operonu. Jest to sekwencja DNA regulująca aktywność genów struktury operonu, do której wiąże się białko regulatorowe (represor lub aktywator).Cykl lityczny – cykl życiowy bakteriofaga polegający na zakażeniu bakterii, produkcji nowych cząstek fagowych, rozpadzie bakterii i uwolnieniu nowych bakteriofagów.
  Esther Miriam Zimmer Lederberg (ur. 18 grudnia 1922, zm. 11 listopada 2006) - amerykańska mikrobiolog, immunolog i genetyczka.

  Bakteriofag lambdabakteriofag zawierający dwuniciowy DNA, infekujący pałeczkę okrężnicy. Może integrować do genomu gospodarza.

  DNA bakteriofaga integruje do bakteryjnego DNA w wyniku rekombinacji między bakteryjną sekwencją attλ a sekwencją attB w genomie faga. Następnie genom faga jest powielany przez replisom bakterii razem z jej własnym DNA (cykl lizogeniczny). W efekcie działania różnych czynników na komórkę bakteryjną fag może przejść w cykl lityczny – produkcję wirionów i uwolnienie ich przez lizę komórki gospodarza. To, czy fag wejdzie w cykl lityczny, czy w lizogeniczny, zależy od dwóch białek faga: CI oraz Cro. Związanie się białka CI z operatorem powoduje represję genów związanych z cyklem litycznym i przejście do cyklu lizogenicznego. Związanie się białka Cro powoduje wejście faga w cykl lityczny.

  Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

  Bakteriofag lambda został odkryty i opisany przez Esther Lederberg w roku 1951. Stosuje się jako organizm modelowy w biotechnologii i biologii molekularnej i jako wektor w klonowaniu (po wprowadzeniu obcego DNA do genomu faga).

  Warto wiedzieć że... beta

  Replisom lub primosom/prymosom (aparat replikacyjny) - kompleks białkowy rozpoczynający i kontynuujący replikację DNA poprzez rozwijanie widełek replikacyjnych. Składa się z wielu białek, m.in. polimerazy DNA III, primazy, inicjatorowego białka DnaA, białka DnaB (helikazy) i białka DnaC.
  Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku (a czasem tylko szczepu) bakterii. Mogą przybierać kształty złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne.
  Wirion − pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i zakażenia jej. Składa się z nukleokapsydu złożonego z jednego z dwóch kwasów nukleinowych (DNA lub RNA) otoczonego kapsydem. Nukleokapsyd może być pokryty osłonką (np.: herpeswirusy, wirus grypy) lub pozostawać nagi (np.: adenowirusy, papillomawirusy, wirus mozaiki tytoniu). Osłonka pochodzić może z błony komórkowej komórki gospodarza. Bardziej złożoną budowę ma część wirionów bakteriofagów.
  Cykl lizogenny, cykl lizogeniczny (biogenny) inaczej lizogenia - odmiana replikacji wirusów, polegająca na wnikaniu materiału genetycznego wirusa do komórki gospodarza i jego replikacji wraz z DNA gospodarza, która nie prowadzi do lizy komórki.
  Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Nazwa bakterii pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, austriackiego pediatry i bakteriologa Theodora Eschericha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.