• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bakterie atypowe

  Przeczytaj także...
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Antybiotyki beta-laktamowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa antybiotyków bakteriobójczych. Do tej grupy antybiotyków zaliczamy: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy. Antybiotyki te mają wiązanie beta-laktamowe, które ulega rozerwaniu pod wpływem określonych enzymów, tzw. beta-laktamaz produkowanych przez niektóre bakterie – jednak spektrum substratowe poszczególnych enzymów jest różne.
  Makrolidy, antybiotyki makrolidowe – grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym. Nazwa pochodzi od słow makro (duży) i oligo (lakton), ponieważ czasteczki tych antybiotyków mają 12-16 atomowy rdzeń laktonowy. Najstarszym i wzorcowym makrolidem jest erytromycyna.

  Bakterie atypowe to bakterie, które nie barwią się podczas barwienia metodą Grama, ale raczej pozostają w tej metodzie bezbarwne: nie są ani Gram-dodatnie, ani Gram-ujemne. Należą do nich bakterie z rodziny Chlamydiaceae, z rodzaju Legionella i z rodziny Mycoplasmataceae (w tym Mycoplasma i Ureaplasma). Bakterie z rodziny Rickettsiaceae są często uważane za atypowe.

  Cefalosporyny – grupa półsyntetycznych antybiotyków β-laktamowych o szerokim spektrum działania bakteriobójczego. Są to pochodne kwasu 7-aminocefalosporynowego (7-ACA) i zawierają w swojej cząsteczce dwupierścieniową strukturę cefemu, który wykazuje większą odporność na działanie β-laktamaz niż penam.Safranina – organiczny związek chemiczny, barwnik stosowany do barwienia tkanin, skóry, papieru i preparatów mikroskopowych.

  Bakterie Gram-dodatnie mają grubą warstwę peptydoglikanu w ścianie komórkowej, która zatrzymuje fiolet krystalicznypodczas barwienia metodą Grama, co daje purpurowy kolor. Bakterie Gram-ujemne mają cienką warstwę peptydoglikanu, która nie zatrzymuje fioletu krystalicznego, więc po dodaniu safraniny w trakcie procesu zabarwiają się na czerwono.

  Fiolet krystaliczny (łac. Methylrosanilini chloridum; chlorek heksametylo-p-rozaniliny) – organiczny związek chemiczny z grupy barwników trifenylometanowych (zwanych także barwnikami anilinowymi).Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.

  Chlamydiaceae i Mycoplasmataceae nie mają warstwy peptydoglikanu w swoich ścianach komórkowych, więc nie zatrzymują fioletu krystalicznego ani safraniny, co powoduje, że pozostają bezbarwne przy zastosowaniu metody Grama. Rickettsiaceae technicznie rzecz ujmując są Gram-ujemne, ale są zbyt małe, aby dobrze zabarwić, dlatego często uważa się je za atypowe.

  Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.Legionella – rodzaj Gram-ujemnej pałeczki, obejmujący gatunki wywołujące legionellozę (chorobę legionistów, gorączkę Pontiac).

  Peptydoglikany są miejscem działania antybiotyków beta-laktamowych, takich jak penicyliny i cefalosporyny, więc bakterie z rodzaju chlamydia (wśród których znajdują się Chlamydiaceae) i Mycoplasma są naturalnie oporne na te leki, co w tym sensie czyni je również „atypowymi” w leczeniu wywołanych przez nie infekcji. W leczeniu atypowych infekcji bakteryjnych zwykle skuteczne są makrolidy.

  Chlamydie (łac. Chlamydiae) – rodzaj bakterii bezwzględnie wewnątrzkomórkowych. Bakterie te nie wytwarzają własnego ATP, lecz wymieniają swoje ADP na ATP gospodarza. Bakterie pokrewne riketsjom. Posiadają lipopolisacharyd (LPS) w swojej ścianie komórkowej, podobnie jak większość bakterii Gram-ujemnych, jednak w przeciwieństwie do nich nie posiadają w ścianie peptydoglikanu. Są zdolne do syntezy własnych białek, dzięki posiadaniu rybosomów.Peptydoglikan, (mureina + mostki peptydowe) – składnik ściany komórkowej bakterii, zbudowany z nietypowych aminokwasów i połączonych w łańcuchy pochodnych cukrów. Chemicznie jest to biopolimer kwasu muraminowego i N-acetyloglukozaminy oraz tripeptyd: D-alanina, kwas D-glutaminowy i kwas mezodwuaminopimelinowy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. de Souza Luna, Luciano Kleber; Panning, Marcus; Grywna, Klaus; Pfefferle, Susanne; Drosten, Christian (March 2007). "Spectrum of Viruses and Atypical Bacteria in Intercontinental Air Travelers with Symptoms of Acute Respiratory Infection". Journal of Infectious Diseases. 195(5): 675–679. doi:10.1086/511432. PMID 17262708.
  Metoda Grama – metoda barwienia bakterii. Pozwala doświadczalnie zróżnicować te organizmy na dwie duże grupy (Gram-dodatnie i Gram-ujemne) ze względu na różnice w budowie ściany komórkowej oraz, co za tym idzie, także pewne różnice w fizjologii i podatności na leki.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.