• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bagiennikowate

  Przeczytaj także...
  Potamal – strefa rzeki. W profilu podłużnym cieków hydrobiolodzy wyróżniają krenal (strefa źródliskowa), rhitral (lub ritral) – strefa strumienia oraz strefę rzeki czyli potamal. Zespół organizmów zasiedlajacych potamal to potamon.Limnephilus affinis - owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae. Limnefil, salinobiont (halofil), larwy spotykane w jeziorach oraz zalewach Morza Bałtyckiego. Gatunek palearktyczny występujący we wszystkich typach wód. Gatunek rzadki w Polsce.
  Detrytus, detryt (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) – drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach – pochodzi z odchodów i ciał owadów (głównie mrówek) wędrujących po drzewach i budujących na nich gniazda (mrowiska). Stanowi ważne źródło pokarmu dla detrytusożerców. W niektórych ujęciach w skład detrytusu wchodzą również drobne cząstki mineralnego pochodzenia.
  Domek chruścika z rodziny Limnephilidae
  Imago z rodziny Limnephilidae

  Limnephilidae (pol. bagiennikowate) – rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera). Jest to najliczniejsza w gatunki (do tej pory wykazano z Polski 99 gatunków z 31 rodzajów) i najpowszechniejsza w kraju rodzina chruścików. Larwy Limnephilidae budują przenośne domki różnego kształtu i wykonane z różnorodnego materiału: piasku, kamyczków, części roślinnych, detrytusu a także wytworów człowieka (styropian, papier, plastik). Trafiają się także domki zbudowane z muszli wodnych mięczaków – np. u Limnephilus flavicornis. Kształt domku i użyty materiał charakterystyczny jest dla konkretnych gatunków. Niektóre gatunki budują domki w przekroju okrągłe (np. Limnephilus griseus, L. extricatus, Potamophylax sp.), inne trójkątne (np. Anabolia brevipennis, Limnephilus nigriceps). Nie spotyka się jednak domków czworościennych, tak jak w rodzinie Brachycentridae czy Lepidostomatidae.

  Limnpehilus vittatus - chruścik z rodziny bagiennikowatych (Limnephilidae). Larwy budują rurkowate, niewielkie domki z piasku. Jest to gatunek w Polsce stosunkowo liczny i pospolity, o eurosyberyjskim rozmieszczeniu (nie występuje w europejskiej tundrze i Islandii). W Polsce larwy licznie zasiedlają zbiorniki okresowe, zarówno w strefie zalewowej dolin dużych rzek nizinnych, jak i zbiorniki krajobrazu otwartego (śródłąkowe, śródpolne) pojezierzy (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie).Chaetopteryx villosa – chruścik z rodziny bagiennikowatych, krenofil związany ze źródłami helokrenowymi, hypokrenalem i epirhitralem, rhitrobiont licznie występujący w małych, śródleśnych strumieniach rhitral. Chionofil, który może być zaliczany do gatunków reliktowych. Larwy dochodzące do wielkości 1,5 cm budują domki z ziaren piasku oraz fragmentów detrytusu (często igły drzew iglastych) lub fragmentów roślin zielonych. Gatunek stosunkowo pospolity, występuje we wszystkich częściach kraju, licznie w górach, na wyżynach i pojezierzach.

  Rozmieszczenie siedliskowe[ | edytuj kod]

  Limnephilidae zasiedlają wszystkie typy wód śródlądowych. Larwy z tej rodziny spotyka się w źródłach (np. Parachiona picicornis, Potamophylax nigricornis), strumieniach (strefa rhitralu, rodzaje: Chaetopteryx, Micropterna), w rzekach (strefa potamalu, rodzaje Halesus, Potamophylax, Allogamus), w jeziorach (np. Anabolia laevis, Limnephilus politus), w drobnych zbiornikach okresowych (Grammotaulius nitidus, Limnephilus stigma, L. griseus, L. vittatus), w wodach słonawych (Limnephilus affinis) oraz torfowiskach (Limnephilus dispar). Larwy Enoicyla pusilla żyją w ściółce leśnej. Większość gatunków jest detrytusożerna, cykl życiowy wielu gatunków dostosowany jest do konsumpcji opadających jesienią liści (rozwój larw najintensywniejszy jest jesienią i zimą). Wiele gatunków z tej rodziny żyje wyłącznie w górach. Imagines niektórych gatunków można spotkać późną jesienią i zimą. Na przykład Chaetopteryx villosa kopuluje na śniegu.

  Limnephilus (pol. bagiennik) - rodzaj owada z rzędu chruścików (Insecta:Trichoptera) z rodziny Limnephilidae. W starszym opracowaniach zapisywany jako Limnophilus. Rodzaj o pochodzeniu północnopalearktycznym, skupia bardzo dużą liczbę gatunków. Większość z nich w stadium larwalnym żyje w drobnych zbiornikach okresowych i trwałych, bagnach, jeziorach, niektóre w torfowiskach, zalewach morskich, strumieniach, rzekach. Larwy są podobne w budowie i ubarwieniu, znacznie bardziej zróżnicowane są postacie dorosłe.Limnephilus extricatus – owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae. Przenośne domki larw zbudowane są z przędzy jedwabnej oraz piasku.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Rodzaje występujące w Polsce (w przypadku rodzajów z jednym gatunkiem, wyszczególniono nazwę gatunkową):

 • Ironoquia dubia
 • Apatania
 • Ecclisopteryx
 • Metanoea flavipennis
 • Drusus
 • Anabolia
 • Grammotaulius
 • Glyphotaelius pellucidus
 • Nemotaulius punctatolineatus
 • Lenarchus bicornis
 • Rhadicoleptus alpestris
 • Limnephilus
 • Annitella
 • Chaetopterygopsis maclachlani
 • Psilopteryx psorosa
 • Pseudopsilopteryx zimmeri
 • Chaetopteryx
 • Mesophylax impunctatus
 • Micropterna
 • Stenophylax
 • Melampophylax
 • Potamophylax
 • Halesus
 • Allogamus
 • Isogamus aequalis
 • Parachiona picicornis
 • Enoicyla pusilla
 • Acrophylax
 • Hydatophylax infumatus
 • Chilostigma sieboldi
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • chruściki Polski
 • Limnephilus dispar – polska nazwa: bagiennik nieparek, owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae, gatunek w Polsce bardzo rzadki, ginący w wielu częściach Europy. Gatunek północno-palearktyczny, w Europie notowany w Skandynawii i północno-wschodniej Europie. W Polsce pod koniec XIX i na początku XX spotykany na Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i na Śląsku oraz Zachodnich Karpatach i Roztoczu w okolicach Lwowa. Po roku 1950 obserwowany był w Puszczy Białowieskiej. Ostatnio stwierdzony także na Polesiu Lubelskim i w Lasach Janowskich.Limnephilus flavicornis (polska nazwa bagiennik żółtorogi) – owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae, jeden z najpospolitszych gatunków. Larwy osiągają wielkość ok. 2,5 cm, żyją w litoralu jezior, drobnych zbiornikach, bagnach. Domki larw zbudowane są z detrytusu, fragmentów roślin oraz bardzo często z muszli ślimaków wodnych – czasem wbudowywane są żywe mięczaki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Grammotaulius – rodzaj owada z rzędu chruścików (Insecta:Trichoptera) z rodziny Limnephilidae. Larwy budują domki z fragmentów roślin i detrytusu, ułożonych dachowato i zespojonych przędzą jedwabną. Larwy zasiedlają przede wszystkim drobne zbiorniki okresowe z turzycami (Grammotaulius nitidus) oraz starorzecza i rzeki nizinne ze strefą zalewową (Grammotaulius nigropunctatus). Zarówno larwy jak i imagines należą do największych chruścików z rodziny Limnephilidae, dorównują wielkością larwom z rodziny Phryganeidae (Phryganea, Agrypnia, Semblis).
  Chaetopteryx (polska nazwa: szczeciowłos nawiązuje do licznych włosków na skrzydłach imago) – rodzaj owada z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera) z rodziny Limnephilidae. Larwy mają jednogałęziste skrzelotchawki, budują przenośne domki z piasku, kamyczków, fragmentów detrytusu i fragmentów roślin wodnych (także szpilek drzew iglastych), podobne są do larw z rodzaju Halesus, Allogamus i Potamophylax. Larwy występują głównie w strumieniach (rhitral), czasem także w źródłach (krenal) oraz rowach melioracyjnych (zmeliorowanych strumieniach). Imagines pojawiają się stosunkowo późną jesienią, można je spotkać kopulujące na śniegu. Samice czasami są krótkoskrzydłe (brachypteria).
  Allogamus - rodzaj owada z rzędu chruścików (Trichoptera) z rodziny bagiennikowatych (Limnephilidae). W Polsce występują trzy gatunki, tylko w górach.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Owady wodne – grupa owadów wyróżniana ze względu na środowisko życia. Owady, które w części lub w całym cyklu życiowym przebywają w środowisku wodnym (żyjąc w zbiornikach wodnych lub na powierzchni wody). Zaliczane są tu rzędy, które w całości (wszystkie gatunki) związane są ze środowiskiem wodnym (w wodzie żyją ich stadia larwalne) jak i poszczególne rodziny z rzędów, których przedstawiciele zasiedlają także środowiska lądowe, zarówno larwy jak i postacie dorosłe. Wśród owadów wodnych trafiają się także gatunki z grup zaliczanych do typowo lądowych, przykładowo ze środowiskiem wodnym związanych jest w Polsce 5 gatunków motyli. W wodzie żyją tylko ich gąsienice. Współcześnie w Polsce występuje około 3400 gatunków owadów wodnych.
  Glyphotaelius pellucidus - owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae. Limnefil preferujący drobne zbiorniki śródleśne oraz wolno płynące śródleśne strumienie. Gatunek eurosyberyjski, spotykany w litoralu śródleśnych jezior, na dnie z opadłymi liśćmi. Gatunek rzadki w Polsce. Larwy budują charakterystyczne domki z butwiejących fragmentów liści: w środku rurkowaty domek, od dołu i z góry przykryty szerszymi fragmentami liści, przypomina nieco kanapkę z parówką w środku. Podobne domki buduje jedynie Nemotaulius punctatolineatus, jednakże najczęściej z zielonych fragmentów roślin wodnych.
  Ironoquia dubia (polska nazwa: chochlik psotny, ) – owad wodny z rzędu chruścików Trichoptera, z rodziny Limnephilidae. Larwy budują przenośne, lekko zagięte domki, zbudowane z detrytusu, zespojonego jedwabną przędzą. Reofilny limneksen, rzadko spotykany w litoralu jezior torfowiskowych, w strefie helofitów. Typowym siedliskiem larw są okresowo wysychające podczas lata śródleśne rowy melioracyjne. Gatunek przywędrował do Europy z Syberii. Może być uważany za synantropa, związany z krajobrazem rolniczym. Gatunek palearktyczny, nie występuje w południowej Europie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.