• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badenia - kraj związkowy

  Przeczytaj także...
  Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) – niemiecka partia polityczna, założona po II wojnie światowej. Partia określa się mianem centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. CDU nie istnieje w Bawarii, ponieważ w tym kraju związkowym działa partia o podobnym charakterze, CSU. Na szczeblu ogólnokrajowym partie te współdziałają, występując jako CDU/CSU; mimo to każde z ugrupowań zachowuje swoją własną strukturę. Tworzą wspólną frakcję w niemieckim parlamencie i nie prowadzą przeciwko sobie żadnych działań. Połączenie CDU i CSU nazywane jest powszechnie Unią.Badenia (niem. Baden) – kraina historyczna w południowo-zachodniej części Niemiec. Od 1951 roku wchodzi w skład kraju związkowego Badenia-Wirtembergia.
  Ustawa zasadnicza (niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, skrót GG) – podstawowy akt prawny w niemieckim systemie prawnym.

  Badenia (wcześniej Badenia Południowa, niem. Baden, Südbaden) – dawny kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą we Fryburgu Bryzgowijskim, istniejący w latach 1947-1952 (wcześniej, od 1945, jako jednostka administracyjna francuskiej strefy okupacyjnej).

  Trzy kraje związkowe tworzące Badenię-Wirtembergię – kraj związkowy Badenia (Południowa) oznaczony kolorem żółtym

  Z południowej, należącej do francuskiej strefy okupacyjnej części Badenii utworzono w 1945 jednostkę administracyjną Badenia Południowa o powierzchni około 9.646 km² i z około 1,3 miliona mieszkańców. Od 1 grudnia 1945 jej stolicą został Fryburg Bryzgowijski. Parlament kraju obradował w historycznej hali targowej, siedzibą rządu i prezydenta był Colombischlössle.

  Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK, niem. Bundesverfassungsgericht, BVerfG, dosł. Federalny Sąd Konstytucyjny) – sąd konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec. Jest strażnikiem niemieckiej konstytucji (Grundgesetz) będąc zarazem organem konstytucyjnym oraz częścią sądownictwa z dziedziny prawa konstytucyjnego. Ma siedzibę w Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii.Okupacja aliancka Niemiec i Austrii – po zwycięstwie nad III Rzeszą, Alianci podzielili ją (teren dzisiejszych Niemiec i Austrii) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw. Istniały one w latach 1945–1949 w Niemczech i 1945–1955 w Austrii.

  22 maja 1947 Badenia Południowa otrzymała konstytucję, której preambuła określała ją jako właściwą następczynię dawnej Badenii, mimo że większa część jej terytorium należała do Badenii dopiero od 150 lat. Roszczenia zostały podkreślone także poprzez przyjęcie nazwy Badenia zamiast pierwotnej Badenia Południowa. Parlament Badenii przyjął w 1949 Konstytucję Federalną, a 23 maja tegoż roku kraj wszedł do Republiki Federalnej Niemiec.

  Wirtembergia-Badenia (niem. Württemberg-Baden) - dawny kraj niemiecki i jeden z założycielskich krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Stuttgarcie, istniejący w latach 1946-1952.Fryburg Bryzgowijski (niem. Freiburg im Breisgau, alem. Friburg) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, siedziba rejencji Fryburg, regionu Südlicher Oberrhein oraz powiatu Breisgau-Hochschwarzwald.

  Rząd Badenii pod kierownictwem Leona Wohleba (CDU) od początku sprzeciwiał się planom utworzenia wspólnego kraju związkowego z krajów związkowych Badenia, Wirtembergia-Hohenzollern i Wirtembergia-Badenia, dążąc do odtworzenia Badenii w dawnych granicach.

  W referendum sondażowym w 1950 oraz we wiążącym referendum w roku 1951 większość południowych Badeńczyków oraz mieszkańców badeńskiej części Wirtembergii-Badenii głosowało przeciwko utworzeniu Kraju Południowozachodniego (późniejszej Badenii-Wirtembergii). Jednak większość mieszkańców dawnej Wirtembergii oraz Wirtembergii-Hohenzollern głosowało za zjednoczeniem. Ostatecznie w 1952 utworzono kraj Badenia-Wirtembergia.

  Wirtembergia-Hohenzollern (niem. Württemberg-Hohenzollern) - kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Tybindze istniejący w latach 1948-1952.

  Przeciwko sposobowi obliczania głosów w referendum (nie w każdym kraju związkowym osobno, a wedle sumy głosów z trzech krajów) złożono skargę konstytucyjną połączoną z wnioskiem o odwołanie referendum, która została w 1951 odrzucona przez świeżo utworzony Federalny Trybunał Konstytucyjny. Odrzucenie wniosku nastąpiło jednak niejednoznacznym stosunkiem głosów 3:3. W 1956 Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ponieważ w kraju Badenia nie osiągnięto większości, należy na jego terenie referendum powtórzyć. Rząd Badenii-Wirtembergii zwlekał jednak z jego przeprowadzeniem do roku 1970, a zatem 18 lat po zjednoczeniu. Wówczas 82 procent wyborców zagłosowało za zjednoczeniem krajów.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.