• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie przesiewowe

  Przeczytaj także...
  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.
  Zapadalność (ang. incidence proportion), zwana również potocznie zachorowalnością – liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji.

  Badanie przesiewowe, badanie skriningowe, skrining – profilaktyczne badanie przeprowadzane wśród osób niemających objawów danej choroby w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, co zapobiega poważnym następstwom tej choroby w przyszłości.

  Badania przesiewowe wykonuje się w całej populacji lub tylko w grupach wysokiego ryzyka (dotyczy to, między innymi, profilaktyki cukrzycy i nowotworów piersi). Celem tych badań jest wykrycie choroby lub podatności na chorobę we wczesnej fazie i dzięki temu umożliwienie wczesnej interwencji, która zredukowałaby zarówno zapadalność, jak też ciężar choroby dla pacjenta. Często badanie przesiewowe umożliwia tylko postawienie wstępnej diagnozy, która musi być potwierdzona bardziej dokładnymi testami.

  Czułość i swoistość testu diagnostycznego – wartości opisujące zdolność testu do poprawnego wykrycia badanej cechy (czułość) jak też wykrycia jej braku (swoistość). Pojęcia czułości i swoistości stosuje się w badaniach naukowych, na przykład testach diagnostycznych stosowanych w medycynie.

  Istnieją potencjalne negatywne skutki skriningu, w tym postawienie fałszywej diagnozy (pozytywnej lub – co gorsza, bo dającej błędne poczucie bezpieczeństwa – negatywnej). Z tych przyczyn testy używane w programach przesiewowych muszą wykazywać się dobrą czułością przy akceptowalnej swoistości, zwłaszcza przy chorobach o niskiej zapadalności.

  Wymagania stawiane badaniom przesiewowym[ | edytuj kod]

 • Schorzenie powinno stanowić istotny problem zdrowia publicznego.
 • Powinna występować wczesna, bezobjawowa faza schorzenia.
 • Dostępna jest odpowiednie metoda.
 • Istnieje uznany standard leczenia danego schorzenia.
 • Są dowody na to, że leczenie schorzenia we wczesnej (bezobjawowej) fazie ma wpływ na stan pacjenta w odległej przyszłości
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. także: test przesiewowy
  2. także: test skriningowy
  3. Występuje również forma „badanie skryningowe”, ale jest ona uważana za niepoprawną.
  4. Występuje również forma „skryning”, ale jest ona uważana za niepoprawną.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piotr Müldner-Nieckowski: Repliki, czyli odpowiedzi, Lekarski poradnik językowy, 16 kwietnia 2018 [dostęp 2018-11-22]
  2. Robert Beaglehole, Ruth Bonita, Tord Kjellstrom: Podstawy epidemiologii. Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1996. ISBN 83-86052-71-6.
  3. Andrzej Zieliński. Najczęściej spotykane błędy w badaniach przesiewowych. „Przegląd Epidemiologiczny”. 56, s. 193–198, 2002. 
  4. Wilson, JM, Junger, G. Principles and Practice of Screening for Disease, Genewa, WHO, 1968

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.