• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie pełne

  Przeczytaj także...
  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych.Sondaż – badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.
  Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.

  Badanie pełne, lub całościowe, to w naukach społecznych pomiar interesujących badacza parametrów w całej populacji w odróżnieniu od częściowego badania fragmentarycznego.

  Badanie pełne przeprowadzane jest zazwyczaj na małych grupach, bądź z innych przyczyn. Przykładem badania całościowego (na populacji głosujących, a nie wszystkich uprawnionych do głosowania) są wybory. Warto zauważyć, że badania pełne często pociągają za sobą duże koszty (w bardzo dużych populacjach), bądź mają charakter niszczący (na przykład badanie wytrzymałości zderzaka samochodowego).

  Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza. Domeną władzy ustawodawczej jest według nich stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.Badanie fragmentaryczne - to badanie odbywające się na próbie statystycznej. Jego istotą jest fakt badania tylko wybranych jednostek, na podstawie których wnioskuje się o poziomie cechy w całej populacji. Używa się przy tym metod statystyki matematycznej. Jego przeciwieństwem jest badanie pełne, które analizuje każdą jednostkę znajdującą się w populacji.

  Wybory są też dobrą okazją weryfikacji wiarygodności badań statystycznych w postaci sondaży przedwyborczych. Okazję taką stwarzają mechanizmy wyborcze, w przypadku wyborów powszechnych demokratyczne podstawy prawne ustroju państwa, które nakazują ponieść określone (wysokie) koszty w celu wyłonienia władzy ustawodawczej.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.